Régészeti szenzáció: szokatlanul ép újasszír igazgatási központot tártak fel az ELTE kutatói

2018. szeptember 13-án a Grd-i Tle településdomb (tell) feltárásának immár harmadik szezonját kezdte meg az ELTE Iraki Kurdisztáni Régészeti Expedíciója. Október 8-án befejeződtek az idei ásatások: a kutatóknak sikerült azonosítaniuk az Újasszír Birodalom (Kr. e. 934–612) egy jelentős igazgatási központját, ami önmagában is nagyon ritka jelenség, az pedig már külön tudományos szenzáció, hogy kifejezetten ép állapotú leletekre találtak.

A projekt tagjai Dezső Tamás és Kalla Gábor vezetésével 2016-ban kezdték meg a munkálatokat, fő céljuk egy, az Újasszír Birodalom keleti határán elhelyezkedő adminisztrációs központ azonosítása volt. Első szezonjuk során egy középkori erődöt és temetőt tártak fel a településdomb felső rétegeiben, 2017-ben pedig hellénisztikus pártus (Kr. e. 3. sz. – Kr. u. 3. sz.) leletekre bukkantak. Ahogyan rétegről rétegre haladtak a tell feltárásában (és egyben visszafelé az időben), elérték az Újasszír Birodalom emlékeit is.

A Grd-i Tle településdomb a Zagrosz hegység egyik termékeny völgyében, a magas hegyek közé zárt Rania-síkság nyugati oldalán helyezkedik el. A romdomb lapos, ovális alakú teteje 26-28 méterre emelkedik ki környezetéből. A Grd-i Tle hossza 76 méter, szélessége 86 méter. Ma egy kör alakú párkányon áll, amelynek nagy részén mezőgazdasági művelés folyik. A párkány a lelőhely több pontján megtalálható ókori városfal, ez nagyjából 250×100 méteres területet zár körbe.

grd-i tle a távolbólA Grd-i Tle településdomb a távolból (forrás: assziria.btk.elte.hu)

A Kr. e. 7. évezredtől a 19. század közepéig lakott terület volt a tell. A településdombban feltárt egykori újasszír település egy kerítőfallal védett alsóvárosból és egy fölé magasodó citadellából állt. A település teraszos elrendezésű, amelynek építése során alkalmazkodtak a terepviszonyokhoz. Az újasszír korú lakóházakat nagyméretű folyami görgeteg kövekkel alapozták, és erre agyagtégla falakat emeltek. A település igazgatási, „adminisztrációs” központ volt: feladata a birodalom határvidékeinek ellenőrzéséből és a környező termékeny síkság javainak begyűjtéséből állt. Az ókori keleti birodalmak működésének megértéséhez általában fontos, hogy a háztartási egységek is feltárhatók legyenek: jelen esetben számos háztartási eszköz maradt fenn eredeti helyükön épségben vagy teljesen rekonstruálható állapotban, ami tehát megkönnyíti a birodalom szerepének tágabb megértését is. A kutatók találtak őrlőköveket, mozsártörőket, sorokba állított tároló-, főző- és kiöntőedényeket is. Az egyik feltárt négyszögletes helyiséget valószínűleg sörfőzésre használták. A település egészén fellelt finomkerámiák (pl. fényes vörös felületű agyagmázas és fényezett kerámiák) és a státuszszimbólumként is használt bronztárgyak (pl. lovak díszeiként szolgáló csengő) az újasszír elit jelenlétére utalnak, ami pedig a település igazgatási központ jellegét erősíti.

feltárt edényekA feltárt edények (forrás: assziria.btk.elte.hu)

Az, hogy a települést ilyen ép állapotban sikerült feltárni, paradox módon annak köszönhető, hogy anno egy támadás végzett vele, amelynek tényét több helyről előkerülő nyílhegyek is bizonyítják. A súlyosan megsérült házakat a földre hullott (vagy eleve ott tartott) edényeikkel együtt temette el az agyagtéglák omladéka, amely ezután védelmezte is az eszközöket. A támadás időpontjának rekonstruálásához további kutatások szükségesek.

Az újasszír igazgatási központnál fiatalabb, már említett középkori erődön és temetőn kívül az újasszír településnél régebbi leletekre is bukkantak az expedíció tagjai: Kr. e. 6. évezredi pecsétet találtak. Ezek mélyebb megismerése szintén további kutatásokat igényel; a temetőben talált nagyszámú gyermeksír feltárása már folyamatosan zajlik. Szintén továbblendítheti a projektet, hogy a házak romjai fölött egy kavicsokkal kirakott útszakasz is előkerült, amely egy másik, újasszír településekkel kapcsolatos esemény bizonysága. A háztartási egységek részletesebb megismerése is egy későbbi expedíció feladata lesz majd.

napfelkelte a településdombról

Napfelkelte a településdombról (forrás: assziria.btk.elte.hu)

Az azonban már mindenképp a kutatócsoport érdeme, hogy egy olyan típusú települést tártak fel, amelyhez hasonlót eddig csak ábrázolásokról ismerhettünk. A Grd-i Tle romdomb által rejtett újasszír kori település és egyben igazgatási központ emellett azért is komoly tudományos szenzáció, mert szokatlanul ép leletegyüttesre bukkant az expedíció.

A kiemelt kép forrása: assziria.btk.elte.hu

Forrás: assziria.btk.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]