Felvételizz az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumába!

2018-ban is felvételt hirdet az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiuma (ARTSZ), ahová jelentkezhet bármely – a társadalomtudományok iránt érdeklődő – magyar felsőoktatási intézmény hallgatója.

A 2004-ben alapított ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium egy társadalomtudományok iránt érdeklődő fiatalok által működtetett, alulról szerveződő, bázisdemokratikus intézmény. A szakkollégium alapelvei közé tartozik az autonómia, az interdiszciplinaritás, a demokratizmus és a gyakorlatiasság, mely megmutatkozik a tagság által szervezett szakmai és közösségi programokban egyaránt.

Az ARTSZ szakmaisága különböző területeken nyilvánul meg. A félévente megrendezésre kerülő, a társadalomtudományos diszciplínák széles körével foglalkozó, az egyetemi tantervtől független kurzusok megszervezése fogja össze a sokféle szakról érkező tagságot, melyek rendszerint 5-10 fős kiscsoportok formájában működnek, így lehetőséget biztosítanak az egyéni vélemények kibontakoztatására, a különböző területekről érkező tagok nézőpontjainak megvitatására, a szakmai fejlődésre. Emellett az évente megrendezésre kerülő szakkollégiumi konferencia előadási lehetőséget, a Kötetlen címet viselő, rendszeresen megjelenő tanulmánykötet pedig publikálási lehetőséget biztosít. A félév során szervezett szakmai napok, közös workshopok biztosítják a fejlődést, a gyümölcsöző közös gondolkozást és a munkát. A kialakult tutor-tutorált rendszer segítségével a frissen felvett hallgatók állandó kapcsolatban állnak egy, a szakterületükön dolgozó felsőbb éves hallgatóval, aki nyomon követi és segíti a féléves munkát, esetlegesen a tanulmány- és szakdolgozatírást. Az ARTSZ autonóm közösség, tagjai a szakkollégiumot érintő döntéseket a bázisdemokrácia elveinek megfelelően közösen hozzák meg, az elveiknek megfelelően választott szervezet és a teljes aktív tagság segítségével kormányozza önmagát.

artsz_logo_hosszu_szines-1

Az ARTSZ baráti közösséget is jelent a tagjai számára. A különböző szabadidős programok, kirándulások, téli- és nyári táborok, kulturális programok során válik igazi közösséggé a tagság. A közösségi és szakmai munka közös eredményének egyik legfontosabb eseménye a Szakkollégium Éjszakája (SZÉ), mely évek óta az ELTE Lágymányosi Campusán kerül megrendezésre. A SZÉ egy egész estés kulturális-szakmai program, mely során az érdeklődők és a tagság szakmai kerekasztal beszélgetéseken, kötetlen interaktív programokon, filmvetítéseken és koncerteken vehetnek részt. Emellett a tagságot és a szakkollégiumot megismerheti minden érdeklődő az ELTE TáTK északi tömbjében, kéthetente megrendezésre kerülő filmvetítések során – melyek rendszerint jó hangulatú beszélgetésekbe csapnak át.

ARTSZ

A szakkollégium minden év tavaszi félévében hirdeti meg a felvételijét, bármely, a társadalomtudományok iránt érdeklődő, magyar felsőoktatási intézmény hallgatója számára. Három fordulóból áll, az első fordulója egy írásbeli kérdőív. A kérdőív – melynek kitöltési határideje 2018. április 23. 8:00 – elérhető az ARTSZ honlapján. Az írásbeli kérdőív leadása után a felvételizőket a tagság a második fordulóra, egy közös, két napon át tartó táborba invitálja, ahol a jelentkezők és az ARTSZ tagjai kreatív feladatok és csoportos beszélgetések során egyaránt megismerhetik egymást. A tábor során a felvételizők is megismerhetik a tagság és a szervezet működését szakmai és közösségi szempontból is. A felvételi tábor – rendszerint egy Budapesthez közeli településen, Leányfalun – 2018. május 5–6. között kerül megszervezésre. A harmadik és egyben utolsó forduló, a szóbeli beszélgetés május 7–11. között kerül lebonyolításra az ARTSZ Nándorfejévári úti kollégiumában, mely kollégium a tagoknak lehetőséget biztosít az együttélésre.

Angelusz működéséről, a szakmai szervezetiről és a közösségi, szabadidős tevékenységeiről részletes információ található a honlapon.

Képek forrása: ARTSZ

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]