Hiánypótló monográfia a fénypolarizációról

Az egyedüllló „A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai” című monográfia Horváth Gábor egyetemi docens (ELTE Biológiai Fizika Tanszék), Farkas Alexandra PhD-hallgató (ELTE Biológiai Fizika Tanszék, MTA Ökológiai Központ, Duna-kutató Intézet) és Kriska György egyetemi adjunktus (ELTE Biológiai Intézet, MTA ÖK DKI) együttműködésével készült el.

A tanév elején, 2016. szeptemberében jelent meg az elmúlt 20 év kutatásait összefoglaló és értékelő munka az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában. A kutatások nagyrészt az ELTE Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptika Laboratóriumában folytak, amellyel az elmúlt években a Duna-kutató Intézet Polarizációs Ökológiai Laboratóriuma is együttműködött.

A 485 oldal terjedelmű tankönyv az égbolt különböző polarizációs mintáival összefüggő jelenségeket mutat be, például hogyan találják meg petéző helyüket bizonyos vízirovarok a vízfelszíne tükröződő nap- és égboltfény alapján.

“A szerzők részletesen írnak azon hipotézis kapcsán végzett terepi és laboratóriumi kísérleteikről, miszerint a viking hajósok borult és/vagy ködös időben napkő-kristályokat és az égboltfény polarizációját használva tájékozódhattak a nyílt tengeren.” – írja az ELTE.hu.

A kötet az OTKA 2015/1/PUB-I/117239 számú pályázat támogatásával jelent. A tartalomjegyzék, a köszönetnyilvánítás és az előszó itt.

Forrás: ELTE.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]