Őssejtek és RNS-sek nyomában…

Újabb tehetséges hallgatót szeretnénk bemutatni, Németh Kingát, aki ELTE hallgatóként szintén figyelemreméltó tudományos munkát végzett. Kiemelkedő teljesítményének köszönhetően nagyszerű eredményeket ért el, amikre méltán lehet büszke.

Gratulálok kiváló, tudományos eredményeidhez! Mesélnél a kutatási területedről, valamint arról, hogy miként kerültél ezzel a témával kapcsolatba?

Németh Kinga: Egyetemi tanulmányaimat 2010 őszén kezdtem a SZIE-ÁOTK Biológia szakán,  és itt kerültem először igazán kapcsolatba a tudományos világgal. Mai napig hálás vagyok a Biológiai Intézetnek, hogy egy olyan képzésben vehettem részt, mely már a BSc-s tanulmányaim alatt lehetőséget nyújtott rá, hogy önálló kutatásba kezdjek.  Én ekkor már tudtam, hogy elsősorban embrionális őssejtekkel szeretnék foglalkozni, 2011-ben kezdtem el dolgozni az akkor még különálló, ma a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ részeként működő Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetben, a Dr. Gócza Elen által vezetett Alkalmazott Embriológia és Őssejt Kutató Csoportban, ahol a nyúl embriókban és embrionális őssejtekben kifejeződő mikroRNS-ek (miRNS) vizsgálatával kezdtem foglalkozni.
Elsődleges célunk a különböző korú nyúl embriók és embrionális őssejtek miRNS mintázatának feltérképezése volt, valamint a miRNS-ek szerepének vizsgálata a nyúl embrionális fejlődése során. A csoport távlati célja pedig olyan nyúl embrionális őssejt vonal alapítása, amely valóban pluripotens sejteket tartalmaz, így segítségével ivarsejt kiméra állatok hozhatók létre belőle. Az ivarsejt kiméra állatok lehetővé teszik, hogy egy sejtvonalban létrehozott célzott genetikai módosítást az egyedek utódaikra is örökíteni tudják, így a betegségek lefolyása több generáción át vizsgálható lenne. Ezzel olyan humán betegségek jobb megismerését segíthetnénk elő, mint az Alzheimer-kór, az atherosclerosis, vagy a diabétesz.

2013-ban jelentkeztem  az ELTE TTK Biológus MSc képzésére, ahová közel maximális pontszámmal fel is vettek, így ott a Genetika, Molekuláris Sejt- és Fejlődésbiológia szakirányon folytathattam tanulmányaimat. Számomra nagy élmény volt, hogy a második félévtől kezdve a szakirányos tárgyak jelentős túlsúlya miatt a szűkebb érdeklődési körömben mélyíthettem el a tudásomat, valamint megismerkedhettem egy nagyobb egyetem által nyújtotta lehetőségekkel.
Bár olykor nagy kihívást jelentett számomra, hogy hogyan egyeztessem össze a vágyamat, hogy minél többet dolgozhassam a laborban, az órákra való készüléssel, úgy hiszem végül sikerült megtalálnom a számomra ideális egyensúlyt, még ha ez néha kompromisszumokkal is járt.
Kutató munkámat ugyanabban a laborban folytattam tovább, és bár, ahogy az elején említettem, kezdetben kifejezetten őssejtekkel szerettem volna foglalkozni, egyre inkább kezdtem megismerkedni és beleszeretni a kis szabályozó RNS-ek világába. Ez annyira sikerült is, hogy most már sokkal inkább e terület felé húz a szívem, és a továbbiakban is ebbe az irányba szeretnék tovább menni.

Milyen konkrét eredményeket értél el a tudományos munkáddal?

Munkámat 2012-ben és 2014-ben is TDK konferencián mutattam be, mindkétszer továbbjutva az országos fordulóra is. Első alkalommal a kari fordulón értem el harmadik helyezést, valamint egy különdíjat kaptam, míg második alkalommal az országos fordulón értem el első helyezést, immár az ELTE színeiben. Ennek nyomán kivívtam a Magyar Mikrobiológiai Társaság külön elismerését is. Több egyetemi tudományos díj mellett 2014 őszén Köztársasági Ösztöndíjban részesültem, valamint 2015-ben elnyertem a Pro Scientia Aranyérmet is.

Kutatási témánkkal kapcsolatban a Természet Világa című folyóirat felkérésére írtam egy ismeretterjesztő cikket.
Saját témám mellett mindig nagy örömmel veszek részt a mind hazai, mind nemzetközi laborokkal való együttműködés keretében folyó közös projektekben, különösen, ha ezek nyomán új technikákat sajátíthatok el.
Ilyen együttműködés keretében volt szerencsém az ELTE-TTK Enzimológiai Intézetében Orbán Tamás csoportjával együtt dolgozni, valamint 2013 őszén néhány hetet eltölteni Veronique Duranthon Franciaországi laborjában (Biologie du Developpement et Reproduction, INRA, Jouy-en-Josas).

Mit csinálsz most jelenleg és mik a jövőbeni terveid?

Jelenleg Bécsben a Vienna Biocenter IMP intézetében Luisa Cochella csoportjában dolgozom, ahol a Summer School programtól kaptam lehetőséget egy két hónapos periódus eltöltésére. Itt szintén miRNS-ekkel foglalkozom, immár C. elegans modell organizmuson. Két különböző projekten dolgozom a nyáron, melynek során szeretném feltárni egy konkrét miRNS szerepét egy C. elegans neuron fejlődése során, másrészt szeretnék többet megtudni a miRNS targetek szabályozásának kinetikájáról. Ez egy fantasztikus program, melynek során nem csak új módszereket tanulok, de elsajátíthatom a kutatói gondolkodás és kísérlet tervezés csínját-bínját.
Mivel májusban befejeztem a mesterképzést, ősztől phd hallgatóként szeretném folytatni a tanulmányaimat. Jelentkeztem egyrészt a Semmelweis Egyetem Kísérleti Orvostudományok Doktori Iskolába, valamint a Vienna Biocenter PhD programjába is. Mind a két helyen miRNS-ekkel kapcsolatos témára jelentkeztem, és nemrég tudtam meg, hogy mindkét helyre felvételt nyertem, így most fontos döntés előtt állok a jövőmmel kapcsolatban.
Döntésemet mindenképpen vőlegényemmel együtt fogom meghozni, aki az említett eredményeim alapköve volt, akitől az elmúlt években rengeteg bátorítást és támogatást kaptam, és aki nélkül a legtöbb dologba nem lett volna merszem belevágni. Nagyon hálás vagyok Neki, hogy akkor is hitt bennem amikor még én sem magamban.

Kép: link