Elitképzés az ELTE-n

A Vanguard program célja egy olyan új elitképzési forma létrehozása, melynek keretein belül az ELTE legtehetségesebb hallgatói egy széles spektrumú képzésen belül ismerhetik meg a különböző szakterületek aktualitásait, új tudományos vívmányait. A programról Cserép Mátét, az ELTE EHÖK tudományos referensét kérdeztük.

A Vanguard program először 2010 őszén indult el az ELTE BTK-n és két félévig kari keretek között működött.  A szervezők, a résztvevő hallgatók, valamint az oktatók is sikeresnek találták a kezdeményezést, ezért  2011 őszén megkezdődött a foglalkozássorozatnak a teljes egyetemre történő kiterjesztése, az első ilyen csoport a mostani tavaszi szemeszterben vesz részt a programban.

„Egy olyan lehetőséget igyekszünk a hallgatóknak nyújtani, mely segítségével a jövőben a valódi elit részévé válhatnak. Ehhez egy olyan tudás szükséges, amivel hallgató képes túllátni saját szakterületén, rendszerben gondolkodni, kommunikálni az elit tagjaival, valamint a teljes társadalommal. Ehhez kapcsolódóan tehetséges hallgatóinknak tisztában kell lenniük a társadalmat és a tudományt leíró és befolyásoló eszmerendszerekkel. A megszerzett tudás mellett pedig mellőzhetetlen, hogy leendő tudósaink alázattal, a társadalom irányába vállalt felelősségük teljes tudatában végezzék munkájukat.” –fejti ki Cserép Máté.

A Vanguard program előadói saját tudományterületükön országos vagy nemzetközi hírnévvel rendelkeznek ezen felül, kiváló előadókészségükről, fejlett pedagógiai érzékükről, és más tudományterületük iránti fogékonyságukról ismertek.

A programban résztvevő hallgatókat különböző szakterületekről, a kari és szakkollégiumi hallgatói tudományos képviselők közreműködésével választjuk ki. Fontos szempont, hogy leendő hallgatóink saját tudományos területükön a legjobbak közé tartozzanak, ezt tudományos eredményeik is igazolják, valamint érdeklődjenek más szakterületek után is.

Az idei szemeszter központi témája a modern emberi társadalom, és a mai ember viselkedése, kultúrája, illetve ezek változásai a múltban, valamint a várható jövőkép. A félév első foglalkozást Csányi Vilmos Széchenyi-díjas etológus tartotta, a másodikat Lányi András humánökológus. A következő előadó pedig Kulcsár Szabó Ernő Széchenyi-díjas kultúratudós lesz.

A Vanguard programról kapott visszajelzések eddig kivétel nélkül  pozitívak: a hallgatók jól érezik magukat és elégedettek. Emellett konstruktívan több ötletet is felvetettek, hogy szerintük miként lehetne a további foglalkozásokat még jobbá tenni.

A programsorozat színvonala és a hallgatóktól kapott pozitív visszajelzések alapján elmondható, hogy egy sikeres képzés indult el az ELTE-n a közelmúltban, mely segítségével a tehetséges diákok tanulmányaik befejeztével a valódi elit részévé válhatnak.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]