Még nem késő demonstrátornak jelentkezni!

Meghosszabbították a BDPK-ISZTK Tudományos Demonstrátori ösztöndíj leadási határidejét. A pályázatokat szeptember 24-én 12 óráig lehet benyújtani a Neptunban.

A 2020/21-es tanév őszi félévében demonstrátori posztra is lehet pályázatot benyújtani az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjában. A pályázatot elnyert hallgató Tudományos Demonstrátori ösztöndíjban részesül. A cél azon hallgatók támogatása, akik a tantervi követelményeken túl segítik a tanszékek munkáját, korrepetálással segítik hallgatótársaikat, szakköröket tartanak.

Hogy mit is csinál egy demonstrátor? Leegyszerűsítve: a demonstrátor segíti annak a tanszéknek a munkáját, ahova felvételt nyer. Az, hogy pontosan milyen feladatai vannak, attól függ, hogy az adott tanszéknek milyen jellegű segítségre van szüksége, és az alapján miben állapodnak meg.

A demonstrátor lehetséges feladatai:

  • adatelemzési, kutatásmódszertani feladatokban való segítségnyújtás,
  • a gyakorlatokhoz szükséges anyagok előkészítése,
  • tanszéki programokban való segítségnyújtás,
  • szöveges anyag számítógépbe történő bevitele,
  • oktatói jelenlét mellett vizsgát felügyelni,
  • szakkörök tartása,
  • egyéb hallgatói kérdésekben való segítségnyújtás.

Miért éri meg demonstrátornak lenni?

Demonstrátorként az egyetemi tanulmányait alatt bekapcsolódhatsz a választott tanszék oktatói-kutatói munkájába, ami később akár tudományos diákköri munka alapja lehet. Amellett, hogy tovább mélyítheted szakmai ismereteidet, kellő felkészültséget, jártasságot szerezhetsz a tudományos kutatások világában, ami óriási segítség a szakdolgozatod megírásához. Másfelől a demonstrátori munka szakmai tapasztalatnak számít, így jól mutat az önéletrajzodban is, sőt, a mesterszakos felvételi, illetve a doktori képzésre történő jelentkezés során többletpontot jelent. Ha ez még nem lenne elég, a demonstrátori poszt új kapukat nyit meg: új pályázati lehetőségek, új többletpontok bizonyos ösztöndíjak esetében is. Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk azt is, hogy valószínűleg ahhoz a tanszékhez jelentkeznél, amelyiket a legjobban kedveled, így olyan oktatói közegben tölthetnéd az időd, akiktől amúgy is szívesen tanulsz. Mindemellett beleláthatsz az adott tanszék „színfalai” mögé, belekóstolhatsz a konferenciaszervezésbe, az oktatói munkába, a tudományos kutatások világába, az adminisztrációs ügyekbe, és úgy összességében a tanszék mindennapjaiba.

A BDPK Történelem Tanszék felhívása

Tudnivalók a sikeres pályázáshoz

A pályázatot a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ bármely nappali tagazatos és aktív státuszú hallgatója beadhatja, függetlenül attól, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben vesz-e részt. Fontos kritérium, hogy a pályázó előző féléves kreditindexe legalább 4.00 legyen.

A demonstrátor kötelességei közé tartozik, hogy a megbízatását követően minél hamarabb felvegye a kapcsolatot a tanszéki oktatókkal, és rákérdezzen, hogy az adott tanszék milyen témában, és körülbelül mennyi időben igényelné a segítségét, ezt követően pedig hogy a rábízott feladatokat pontosan, időre, legjobb tudásának megfelelően teljesítse. További kötelessége a pályázatot elnyert hallgatóknak egy demonstrátori beszámoló elkészítése és leadása 2020. december 10-ig.

A pályázat sikeres elnyeréséhez szükséges oktatói ajánlás is. Az ehhez szükséges dokumentum ide kattintva érhető el.

A demonstrátori pályázat díjazása félévente maximum ötvenezer Forint. Az ösztöndíj mértékét a Bizottság állapítja meg, az elkészült beszámoló és oktatói ajánlás alapján.

A pályázatot a tanulmányi rendszeren keresztül, az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” almenüjében található kérvénysablonon (BDPK-ISZTK – Tudományos Demonstrátori ösztöndíj) keresztül lehet leadni. A kérvény 2020. szeptember 24-ig 12:00-ig lesz elérhető.

 

Kiemelt kép: bluearrow.co.uk

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]