Teleki Sámuel-éremben részesült a Földrajzi Tanszék nyugalmazott oktatója

Dr. habil. Puskás János, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára vehette át idén a Teleki Sámuel-érmet.

Tudományos konferenciát tartottak szeptember 8-án az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban, amelyet kiállításmegnyitó követett. A konferencián került sor a Teleki Sámuel-érem átadására, amely kitüntetésben idén dr. habil. Puskás János, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára részesülhetett.

A Teleki Sámuel-érem kitüntetést a Magyar Földrajzi Társaság Balázs Dénes javaslatára alapította 1990-ben, hogy ezzel is elismerje az eredményes kutatók és kiváló utazók munkáját. Az érem – ami a híres Afrika-kutató nevét viseli – azoknak a magyar kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozható, akik külföldi expedícióik, feltáró kutatásaik, tanulmányútjaik során gyűjtött anyagaikkal és azok feldolgozásával, közzétételével jelentős mértékben gyarapították a földrajz és a társtudományok ismereteit, valamint kitüntetésben részesíthetők azok is, akik a magyar földrajzi kutatók, utazók munkásságának tudománytörténeti feldolgozásában, valamint a földrajzi kutatások, utazások ismeretanyagának terjesztésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket szereztek.

Fotó: Puskás János

Az érem átadása minden évben tudományos konferenciához kötődő esemény a Magyar Földrajzi Társaság és Érd városának életében, amely immár negyed évszázad óta hagyomány. A javaslatot mindig a Magyar Földrajzi Múzeum teszi meg, és a Földrajzi Társaság választmányi közgyűlése ítéli oda.

A kedden átadott, bronzból készített érmet egy érdi szobrászművész, Domonkos Béla készítette. Előoldalán Teleki Sámuel domborművű mellképe, neve, születési és halálozási évszáma látható. Hátoldalán a Magyar Földrajzi Társaság jelvénye körül a Societas Geographica Hungarica felirat és a társaság alapításának évszáma (1872) kapott helyet. Alul az érem adományozásának éve és a kitüntetett neve, Puskás János van fölvésve.

„A Balázs Dénes által megfogalmazott értékszemlélet ma is érvényes” – hangsúlyozta Csorba Dénes egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, mielőtt átadta volna a kitüntetést a professzor számára. A kitüntetés nagyságát mutatja az is, hogy olyan kiváló kutatók kapták meg eddig, mint Somogyi Sándor, Lóczy Dénes, Frisnyák Sándor vagy Szabó József.

Puskás János több évtizedes kutató és tanári munkája mellett kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy diákjait orientálja a tudománytörténet felé; Rybár Olivér Cholnokyval kapcsolatos kutatásait is ő ösztönözte például. Mint tudományszervező, a nyugat-magyarországi tudományos élet meghatározó személyisége volt az elmúlt évtizedekben. Számos külföldi konferencián tartott angol nyelvű előadásáival öregbítette a szakma és Magyarország hírnevét. Molnár Mária misszionárius munkásságának feltárása mellett nagy mértékben segítette az Almásyval kapcsolatos magyar kutatásokat is. „Publikációi magas színvonalú, elkötelezett tudósnak olyan alkotásai, amelyekre mi valamennyien büszkék vagyunk” – zárta a laudációt az elnök.

Puskás János az erdmost.hu tudósítójának elmondta, hogy nagy megtiszteltetés és öröm volt számára átvenni ezt a kitüntetést. Azt is hozzátette, hogy mivel a szombathelyi egyetemen dolgozott 32 évig, valószínűleg az ott végzett munka megbecsülése ez a díj, ami egyben az itteni földrajzoktatás elismerését is jelentheti.

 

Kiemelt kép: erdmost.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]