Mozgalmas félévkezdés: gyakorlaton a Savaria Mentőcsoport

Megalakult és első gyakorlatán van túl a SEK hallgatóiból és oktatóiból álló Savaria Mentőcsoport, mely a város polgári védelmi szervezetébe betagozódva könnyíti meg és segíti vészhelyzet esetén a szakemberek munkáját.

Az ELTE SEK december 19-én kötött megállapodást a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, melyben az egyetemi központ egyebek mellett azt is vállalta, hogy önkéntes mentőcsoportot alakít. A terv megvalósult: február 11-én az önkéntesek nyilatkoztak belépési szándékukról, mely elhatározásukat a tagok másnap a mentőcsoport Rendszerbeállító és Nemzeti Minősítő Gyakorlatának megnyitóján ünnepélyes eskütétellel pecsételtek meg. A csapathoz csatlakozott az egyetemi központ vezetősége és a Hallgatói Önkormányzat néhány tagja is.

Február 12-én komplex gyakorlatot hajtott végre a frissen megalakult Savaria Mentőcsoport Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetőjének irányításával, valamint helyettesével, dr. Németh Istvánnal, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettesével és a mentőcsoport parancsnokával. Az ezt megelőző estén kezdődött meg a gyakorlaton résztvevők elméleti oktatása és felkészítése Kiss Péter tűzoltó százados által, melyet másnap reggel munka- és balesetvédelmi oktatás követett. A mentőcsoport a Nemzeti Minősítő Rendszer keretében végrehajtott gyakorlat során vízkárelhárítási, lakosságvédelmi, kutatási-felderítési, ideiglenes helyreállítási, logisztikai és együttműködési feladatokat látott el a kialakított kárhelyszíneken, melyek sikeres teljesítésével az önkéntes mentősök képessé váltak bizonyos mentési feladatokat önállóan és a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel közösen is végrehajtani.

A gyakorlat során robbanás, majd tűz ütött ki az egyetem kémia tanszékén; a szirénajelzést követően az épületben tartózkodó személyek biztonságos és pánikmentes kiterelésében a mentőcsoport tagjai vettek részt. A sikeres tűzriadó kiürítés után a Sportcsarnokban vette kezdetét az ünnepélyes megnyitó, így ide kellett terelni az embereket, valamint itt került felállításra az ideiglenes befogadóhely is. Az ünnepséget követően az egyetem udvarán folytatódtak a feladatok: itt a homokzsákos védmű építésének technikájával ismerkedtek meg a mentőcsoport tagjai.

A rendezvényen köszöntő beszédében dr. Németh István, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese kifejtette, hogy ami miatt összegyűlhettek ezen az ünnepségen, az az, amiért a hallgatók az egyetemre érkeznek: ez bizony nem csupán a diplomát jelenti, hanem azt a társadalmi szerepvállalást is, amiben az önkéntes mentők részt akarnak és tudnak venni egy esetleges katasztrófa során. Ekkor nemcsak a szellemi tudásra, hanem a cselekvő akaratra is szükség van – hangsúlyozta, kiemelve: tenni akarni és tudni kell! Felidézte, hogy a Savaria Mentőcsoporthoz hasonló, hallgatókból álló szervezetre Debrecenben és Mosonmagyaróváron is van példa, ám a miénk az első olyan, ami a helyi polgári védelmi szervezetbe tagozódik be.

„Az egyetemen tevékenykedni példaadást jelent a társadalomnak” – folytatta a köszöntők sorát dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, majd elmondta, hogy a segítés városának szellemiségével megegyezik a bajban tenni akarás, hiszen itt születetett a segítés példaképe, Szent Márton is. Gyakorló mentőorvosként saját példáján keresztül hívta fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy vészhelyzet esetén csak arra az ismeretekre támaszkodhat az ember, amiket jól begyakorolt, ezért fontos előre felkészülni ezekre a szituációkra.

A köszöntő beszédek után a mentőcsoport állományának eskütétele következett, amely során az önkéntes mentők Lenkai Nóra, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hivatalvezetőjének és egyben a mentőcsoport tagjának szavait ismételve fogadták meg, hogy mindannyian részt vesznek Magyarország természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésében minden erejükkel, törekvésükkel és tudásukkal, természetesen az emberi élet és méltóság tiszteletben tartása mellett. Az eskütételt követően az ELTE Savaria Egyetemi Központ csapatzászlót adományozott a Savaria Mentőcsoport részére, amelyre dr. Németh István rektorhelyettes és Lenkai Nóra zászlóanya első szalaga mellé dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kötötte fel a másodikat.

Arról, hogy miért tartotta fontosnak, hogy a csapat tagja legyen, Kocsis Margit Emese önkéntes mentő így nyilatkozott magazinunknak: „Azért jelentkeztem a mentőcsoportba, mert tíz éves korom óta részt vettem a Vöröskereszt munkájában, gyakran elmentem velük elsősegélyversenyekre – ezeken egyébként sokszor nyertünk is –, és úgy voltam vele, hogy ennek a tapasztalatnak valahol valaki vehesse hasznát. Mivel láttam, hogy egészségügyi egység is lesz, nem volt kérdés, hogy jelentkezzek-e.” Kérdésemre, miszerint miért jó, hogy megalakult a csapat, így felelt: „Jó, hogy vannak emberek, akiknek van lelkesedése és kapacitása a segíteni akarásra. Hasznosabb homokzsákokat pakolni, mint minden este lerészegedni. Baj esetén minél több ember összefogására van szükség, ezért remélem a jövő évi gyakorlaton már dupla ennyien veszünk majd részt” – fejtegette a már kiskora óta komoly társadalmi felelőségvállalást érző, ám még csak elsőéves tanár szakos hallgató.

Az ünnepség meghívott vendégei között jelen volt Baán Mihály alezredes Harangozó Bertalan kormánymegbízott képviseletében, Majtényi László, a Vas megyei Közgyűlés elnöke, dr. Kovács Györgyi, a Szombathelyi Járási Hivatal hivatalvezetője és a Helyi Védelmi Bizottság elnöke is.

A rendezvény moderátora Gelsei Zsófia, az ELTE HÖK Savaria irodavezetője volt.

Mihajliv Renáta galériája

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]