A Miniszterelnökség pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

A Miniszterelnökség fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára hirdet pályázatot.

A Miniszterelnökség a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A Program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas egy minisztériumnál folytatott munkavégzésének időtartama 3 hónap, ahol a tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

A Program időtartama: 3 hónap.

A Program várható kezdete: 2015. február 9.

Pályázati feltételek:
a) magyar állampolgárság;
b) felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
c) aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
d) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet] 19. §-ában foglalt szakvélemény a fogyatékosság igazolásához.

A részvétellel kapcsolatos további feltételek:
a) az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll;b) az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt;
c) az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti befogadó intézményt (minisztériumok), ahol munkatapasztalatot kíván szerezni;
d) az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Rendelet, valamint a Program működési szabályzata szabályozza.

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni elektronikus úton, az fko@me.gov.hu e-mail címen lehet az alábbi dokumentumok csatolásával:
a) magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (a www.osztondijprogram.kormany.hu honlapon található sablon alapján);
b) legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat;
c) aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás;
d) a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudnak elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.

Pályázati időszak: 2014. december 10 – 2015. január 09.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai szűrését a Miniszterelnökség Kormányablak Képzési Főosztálya végzi, majd a pályázók egy speciális kiválasztási eljáráson vesznek részt. Ez várhatóan 2015. január 12. és 2015. január 28. között folyamatosan zajlik. A fogyatékos hallgatókra kialakított speciális kiválasztási módszertan alapján személyes interjúra kerül sor. Az Operatív Testület a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, a személyes interjún
megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, amelynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak megítéléséről.

A pályázat elbírálásának tervezett végső határideje: 2015. február 2.

Kapcsolat és további információ: Miniszterelnökség Kormányablak Képzési Főosztálya

Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével: www.osztondijprogram.kormany.ha

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]