Hallgatói poszterszekció „A tanulás minősége a felsőoktatásban” c. konferencián

2012. május 24-én az „Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere” c. Pedagogikum alprojekt 27. elemi projektje, „A tanulás minősége afelsőoktatásban” címmel konferenciát rendez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Karának Aulájában (1075, BudapestKazinczy utca 23-27.). A konferencia résztvevői a felsőoktatás és a pedagógusszakma képviselői.

A konferencia átfogócélja a felsőoktatásban zajló tanulásról való gondolkodás fejlődésének elősegítése ésegyúttal a tanulás minőségére irányuló szakmai és társadalmi figyelem erősítése. Ehhez kapcsolódókonkrét célok:

· A felsőoktatásban folyó tanulás sajátosságainak elemzése

· A minőségfogalmának értelmezése a felsőoktatásban a tanulással összefüggésben

. A felsőoktatásban folyó tanulás minőségét meghatározó tényezők elemzése

· A felsőoktatásban folyó tanulás minőségének javítását célzó mikro- (intézményi)és makro-szintű (rendszerszintű) eszközök elemzése

· A tanulásminőségének a fejlesztését célzó gyakorlati cselekvés támogatása

A konferencia – a projekt céljának megfelelően – lehetőséget teremt arra, hogy a minőségi tanítást-tanulást támogató ELTE-s    gyakorlatok hallgatói szemszögből mutatkozzanak be. Mindehhez a konferencia délidejében szervezett 30 perces hallgatói poszterszekció biztosít keretet. A hallgatók egyénileg vagy csoportosan – akár azokkal az oktatókkal együtt, akik nevéhez az adott innováció kötődik – mutathatják be azokat az innovatív tanulás-támogatási, tanulásszervezési módokat, melyek tanulmányaik alatt eredményesen segítették őket. A konferencia résztvevői a poszter szekció idejében kötetlen szakmai beszélgetést folytathatnak a poszterek készítőivel.

A konferencia szervező bizottsága várja az ELTE Pedagogikum (PPK, TÓK,BGGYK) azon hallgatóit, akik szívesen bemutatnák a karokon zajló kezdeményezéseket, innovációkat.

A poszterszekció szervezője a Neveléstudományi MA szak három hallgatója (Sztojanov Nóra (nora.sztojanov@gmail.com), Zvara Helga (zvarahelga@gmail.com) és Rákos Dóra (mujamerin@vipmail.hu )), akik a szekció megtervezésén és megszervezésén túl segítenek a pályázóknak a pályaművek összeállításában is.

A jó témák, és az érintett oktatók, hallgatók felkutatásában várjuk vezetőink, oktatóink segítségét, támogatását.

A szervezők nevében,

Dr. Halász Gábor és Kovács István Vilmos

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]