Megtalálták Bessenyei György eltűnt koporsóját

A bihari remete koporsószegei a Hajdú-Bihar megyei levéltárból kerültek elő.

A szegek 1811-ből származnak. A költőt ekkor temették el Bakonszegen, azonban 1940-ben exhumálták és Nyíregyházára vitték a maradványokat, melyek azóta olyannyira elporladtak, hogy egy borítékban elférnek. Az ereklye hetven éve került Debrecenbe, azonban csak most leltek rá a bihari vármegye 18. század végi jegyzőkönyve mellett. Nem túl gyakori, hogy ilyesfajta leletre bukkanjanak, viszont Bihar megyében nagy múltja van az ereklyéknek. A lelet hamarosan a Déri Múzeumba kerül vizsgálatra.

Bessenyei a magyar felvilágosodás meghatározó alakja, császári testőrtiszt, költő volt. Ágis tragédiája című művének megjelenésétől, 1772-től számítjuk a magyar felvilágosodás és egyben az újkori magyar irodalom kezdetét. Írótársaival egyfajta írócsoportot alakított, akiket együtt magyar testőríróknak nevez az irodalomtörténet. Ehhez a csoporthoz tartozott többek közt Barcsay Ábrahám és Báróczi Sándor. Életművének jelentős hatása volt a magyar felvilágosodás későbbi szerzőire, Csokonai is nagy tisztelettel írt róla. Műveiben olyan fontos problémákat vetett föl, melyek a következő században is a magyar közélet nagy kérdései voltak.

Forrás: Librariustudasbazisdehir

Kép: Librarius

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]