Pázmány-nap

Az ELTE Szenátusa 2013. május 10-én a hagyományoknak megfelelően ismét ünnepi közgyűlést tart az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve. A Pázmány-előadást Nádasdy Ádám nyelvész tartja.

A közgyűlésen díszdoktori címet adományoznak Dominique Combe, Helmut Koziol, Ferjan Ormeling és Somogyi Péter professzoroknak. A Pázmány-előadást Nádasdy Ádám nyelvész tartja. A Pázmány-előadást minden évben az egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tartja saját kutatási területéről – idén Nádasdy Ádám, a Bölcsészettudományi Kar Angol Nyelvi Tanszék egyetemi tanára, „A hangtani semlegesülés mint logikai probléma” címmel. Az előadás prelegálóját az egyetem idén is Jubileumi Ezüst Emlékérmével tünteti ki.

A közgyűlésen Erdős Ákos vezényletével közreműködik a BTK Zenei Tanszék Vegyes Kórusa, este héttől pedig az ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara ad ünnepi hangversenyt a díszdoktorok tiszteletére, Kovács László vezetésével.

A díszdoktorokról:

Dominique Combe a párizsi École Normale Supérieure és a Sorbonne 3 egyetem professzora. Modern költészeti kutatásai a 19–20. és 21. század szinte minden jelentős francia nyelvű alkotójára kiterjednek, irodalomelméleti vizsgálatai elsősorban a poétikatörténetre és a műfajelméletre koncentrálódnak. Az utóbbi két évtizedben jelentősen hozzájárult a frankofónnak nevezett irodalmak vizsgálatának megújításához, komparatív poétikai módszerekkel vizsgálja a frankofón irodalmak fenomenológiáját. Az ELTE Francia Tanszékével való kapcsolata több mint két évtizedre nyúlik vissza. A professzor díszdoktori előadását 2013. május 9-én tartja a Bölcsészettudományi Karon.

Helmut Koziol a Bécsi Egyetem professor emeritusa, főbb kutatási területei a kártérítési jog, a bankjog és a társaságok fizetésképtelenségének joga. Egyik megalapítója és szervezője az Európai Kártérítési Jogi Csoportnak, vezetője az Európai Kártérítési és Biztosítási Jogi Központnak, 2008-ig igazgatója, és azóta is helyettes vezetője az Osztrák Tudományos Akadémia európai kártérítési jogi intézetének. Évek óta kapcsolatot tart az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének több oktatójával és támogatója fiatal magyar jogászok ausztriai kutatómunkájának. Helmut Coziol díszdoktori előadását 2013. május 9-én „A kártérítési jog az EU-ban” címmel tartja.

Ferjan Ormeling professzor emeritus, az Utrechti Egyetem térképésze, tudományos tevékenységének nagy része a Nemzetközi Térképészeti Társuláshoz kötődik, amelynek főtitkára is volt. Főbb kutatási területei többek között: atlaszkartográfia, földrajzi névírás, térképészeti oktatás, digitális kartográfia, sajtótérképek és térképtörténet. Több mint negyven éve áll kapcsolatban az ELTE-vel, 2003-ban egy hónapot töltött Budapesten az egyetem vendégprofesszoraként, az ITC térképészeti és térinformatikai képzésének egyik megalapítója volt. A professzor díszdoktori előadását az Informatikai Kar alapításának 10. évfordulóján rendezett ünnepségen tartja 2013. május 9-én.

Somogyi Péter az Oxfordi Egyetem neuroanatómia professzora, a mai neurobiológiai és általában a biológiai tudományok egyik meghatározó alakja. Kutatásainak középpontjában az agykéreg komplex vizsgálata áll. Az általa kidolgozott vizsgálati módszer segítségével a neuronhálózatok szerkezete és működése komplex módon vizsgálható és megismerhető, valamint farmakológiai hatásokkal és működéssel korrelálható. Úttörő szerepe volt és van az agykérgi neuronok és szinaptikus kapcsolataik, leírásában, a mikrohálózatok belső működéseinek feltárásában. Somogyi Péter díszdoktori előadását az Eötvös-napon tartja 2013. május 9-én.

Időpont: 2013. május 10. 10:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)

Pázmány-nap meghívó

Koncert meghívó

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]