A holokauszt emléknapja

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisztelettel meghív minden érdeklődőt a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához kapcsolódó 2013. április 16-i rendezvényére.

A rendezvényt Mezey Barna rektor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke nyitja meg. Az esemény az egyetem holokausztoktatási gyakorlatait és szakmai programjait mutatja be, erősítendő az elfogadást és toleranciát a vallási-, etnikai és más különbözőségekkel kapcsolatban. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ELTE ezúton is szerepet vállaljon a társadalmi kirekesztés és a szélsőséges eszmék elleni küzdelemben.

ELŐADÁSOK

Bartha Eszter (a Bölcsészettudományi Kar, Kelet-Európa Tanszék egyetemi tanársegédje):
Holokauszt és totalitarianizmus

Kovács Mónika (a Pedagógiai és Pszichológiai Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettese, az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ egyetemi docense):
Holokauszt-oktatás és kollektív emlékezet

Szücs Marianna (a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar docense):
A Holokauszt és áldozatai: zsidók, cigányok, fogyatékosok és más csoportok című tantárgy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Bartha Eszter 20. századi kelet-európai politika- és társadalomtörténettel foglalkozik, „A holokauszt története” címmel vezet kurzust a Történeti Intézetben. A kutató a totalitarianizmus és a „preventív” háború összefüggéseit, illetve a munkástörténet és rendszerváltozás kapcsolatát is vizsgálja.

Kovács Mónika az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán működő „Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok Program” vezetője. A program célja, hogy a holokausztot és a hozzá kapcsolódó társtémákat (antiszemitizmus, más népirtások, illetve etnikai, kulturális, vallási és társadalmi konfliktusok az ókortól napjainkig) több tudományterületet felölelve, multidiszciplináris megközelítésmóddal mutassa be a hallgatóknak. A program történeti, pszichológiai, szociológiai, irodalmi és filmelméleti kurzusokat kínál.

Szücs Marianna „A holokauszt és áldozatai; zsidók, cigányok, fogyatékosok és más csoportok” című egyetemi kurzusa 2012-ben elnyerte a Gábor Zita Alapítvány „Élni az Életet” pályázatának díját a holokausztoktatás módszertani fejlesztéséért. A órák jó részét külső helyszíneken tartják, illetve holokauszt-túlélőket és szakértőket hívnak meg vendégelőadónak. A tananyag nagy súlyt fektet annak az oktatására is, hogy hogyan viselkedjenek a hallgatók a kirekesztő magatartással szemben.

2001 óta minden év április 16-a – az Országgyűlés 2000-ben hozott határozatának megfelelően – a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. A dátum 1944. április 16-ára emlékeztet: ekkor kezdődött a magyarországi zsidóság gettókba zárása Kárpátalján.

Időpont: 2013. április 16. 16:00

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]