Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban

Vannak bizonyos kérdések a társadalmunk szerkezetét illetően, melyek mindig fel-fel merülnek és vagy nem kapunk rá közérthető választ, vagy egyáltalán nem kapunk semmilyet. A miérteket most a Fékevesztett evolúció megválaszolja.

A könyv a megszaladási jelenséggel magyaráz olyan társadalmi jelenségeket, mint például a testsúlynövekedés (ahogy a borítón is láthatjuk), a drogfogyasztás vagy a prostitúció. Ezek a civilizációs betegségek évezredek óta kísérik az emberiséget és mikor milyen formában, a társadalmainkat is.

A szerzők közérthetően, mégis tudományos magyarázatokat adnak válaszul a kérdéseinkre. A problémákkal nem csak nagy általánosságban foglalkoznak, hanem a nemzetközi különbségekre, illetve hazánk helyzetére is felhívják a figyelmet, sőt olykor párhuzamokat vonnak az állati és emberi viselkedésformák között is.

Teljes tudományos választ kaphatunk továbbá a szexuális szelekció extrém eseteire, többek között a hím páva ékességének példáján keresztül, de említhetnénk még akár a paradicsommadarak vagy a nyeles szemű legyek esetét is. Mindhárom faj hímjein olyan tulajdonságokat figyelhetünk meg – a nőstények ezért választják őket –, amelyek nem segítik a túlélésüket a „mindennapi” életben. Vajon miért lehetnek fontosak ezek a kutatások? Mert közük lehet az ember agytérfogat növekedéséhez vagy akár segíthetik annak a kérdésnek a megválaszolását is, hogy egyesek miért lesznek sikeresek a párválasztásban, mások pedig miért nem. Ez a kérdés pedig társadalmunk talán egyetlen, mindmáig élő mozgatórugója.

Mégis sokkal megbotránkoztatóbb a könyv azon blokkja, mely a prostitúcióval foglalkozik, hiszen ez manapság még a legnagyobb liberalizmusban is igen kevéssé taglalt téma. Ennél még az egyes ember szexualitásával is többen foglalkoznak.

A téma bevezetőjéből egy történeti képet kapunk arról, hogy különböző korokban, hogy és milyen módon gyakorolták a legősibb mesterséget. Hiszen már Pompeiben is találtak bordélyokat, amelyek hivatalosan csak mostanában tűntek el – már amelyik országban – és ott is csak névlegesen, hiszen egy olyan „iparral” van dolgunk, amelyhez éppen a leggazdagabbaknak és legbefolyásosabbaknak van kulcsa. Ám ez is átalakulóban van, hiszen a pornóiparnak erre is hatása van, így ma már inkább üzletág, mint régebben, amikor még megélhetési forma volt.

A konklúzióban a szerzők megfogalmazzák, hogy általánosságban az a tendencia figyelhető meg, hogy a korábban kizárólag biológiai alapokon nyugvó preferenciák  – például a párválasztásban – átalakultak, vagy legalábbis kiegészültek olyan kulturális-technikai preferenciákkal (plasztikai műtétek), melyek hatással vannak a párválasztásra is, és melyekkel csupán becsapjuk érzékeinket.

A Fékevesztett evolúció egy izgalmas és közérthető könyv, bonyolult és érdekes társadalmi jelenségekről.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]