Polgári Jogász Doktoranduszok Konferenciájára

Június 1-jén és 2-án konferenciát szervez az ELTE JK Polgári jogi Tanszéke.

Részletes program:

2011. június 1. (szerda)

10:00 – 10:10 A konferencia megnyitása

10:10 – 10:40 Bodzási Balázs: Járulékos és absztrakt zálogjogok a gyakorlatban – összehasonlító jogi elemzés

(konzulens: Harmathy Attila)

10:40 – 11:10 Klára Annamária: A szerződések érvénytelenségének közelmúltbeli fejleményeiről

(konzulens: Harmathy Attila)

11:10 – 11:40 Lukácsi Péter: Védjegy – verseny – közkincs

(konzulens: Harmathy Attila)

11:40 – 12:10 Izsó Krisztina: A verseny szabadsága

(konzulens: Harmathy Attila)

12:10 – 13:00 Ebédszünet

13:00 – 13:30 Molnár Hella: A képviselők összeférhetetlensége

(konzulens: Harmathy Attila)

13:30 – 14:00 Várhomoki-Molnár Márta: A szerződésekkel kapcsolatos kérdések az új közbeszerzési törvényben

(konzulens: Harmathy Attila)

14:00 – 14:30 Szilágyi Ferenc: Majdnem dolog? – Dologi jegyeket hordozó kötelmi jellegű pozíciók a magyar magánjogban

(konzulens: Harmathy Attila)

14:30 – 15:00 Czugler Péter: A fiduciárius hitelbiztosítékok funkcionális megközelítésének egyes kérdései

(konzulens: Vékás Lajos)

15:30 – 16:00 Kenderes Andrea: A teljes harmonizáció kérdése a fogyasztóvédelmi jogban (az európai uniós, francia és magyar jog tükrében)

(konzulens: Vékás Lajos)

16:00 – 16:30 Tőkey Balázs: Az egészségbiztosítási jogviszony szabályozásának fő kérdései

(konzulens: Vékás Lajos)

2011. június 2. (csütörtök)

10:00 – 10:30 Schneider Zita: Alapkérdések a jogalap nélküli gazdagodás témakörében

(konzulens: Menyhárd Attila)

10:30 – 11:00 Vermes Attila: A biztosítási érdek jogi természete

(konzulens: Menyhárd Attila)

11:00 – 11:30 Telek Eszter: Lex Informatica, Lex Licentia. Alternatív szerzői jog?

(konzulens: Faludi Gábor)

11:30 – 12:00 Liber Ádám: Személyes adatok továbbítása külföldre

(konzulens: Faludi Gábor)

12:00 – 13:00 Ebédszünet

13:00 – 13:30 Stump Krisztina: A személyhez fűződő jogok vagyoni elemeinek sorsa a halál után

(konzulens: Faludi Gábor)

13:30 – 14:00 Balogi Zsófia: A közös végrendelet és a szerződéses öröklés

(konzulens: Faludi Gábor)

14:00 – 14:30 Szepesházi Péter: A gyermektartásdíj állam általi előlegezése egyes külföldi jogrendszerekben

(konzulens: Weiss Emilia)

14:30 – 15:00 Szabó-Tasi Kata: A dajkaanyaság jogi dilemmái

(konzulens: Lenkovics Barnabás)

15:00 – 15:30 Lányiné Toldi Judit: Új perspektívák a nemzetközi házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat közösségi szintű szabályozásában

(konzulens: Lenkovics Barnabás)

15:30 – 15:40 A konferencia bezárása

A konferencia időpontja: 2011. június 1. (szerda) -2. (csütörtök).

A konferencia helye: Kari Tanácsterem (V. ker., Egyetem tér 1-3., fsz.)

A részvételi szándékot legkésőbb 2011. május 25-ig kell jelezni a 411 6510-es telefonszámon vagy a nagyeva@ajk.elte.hu e-mail címen.

www.ajk.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]