Pályázható az Alumni Segély C

Újra elindítja az ELTE Alumni Alapítvány a COVID-19 miatt nehéz anyagi helyzetbe került hallgatók részére szóló segélyét!

A jelentkezés feltételei között szerepel, hogy az adott hallgató MSc, MA (vagy, osztatlan képzés esetén, minimum négy éves hallgatói) viszonyban legyen az egyetemmel, valamint a tandíjfizetési kötelezettség hiánya és a (dokumentált) szociális támogatásban való részesülés. Előnyt jelent az elbírálásnál, amennyiben a hallgató szülője, gyámja elveszítette az állását a COVID-19 pandémia következtében, és ezt igazolásokkal alá tudja támasztani.

Kitétel továbbá, hogy az illető regisztrált Alumni tag legyen (vagy osztatlan képzés esetén deklarálja szándékát), illetve szerepet vállaljon az Alumni program hirdetésében.

A pályázati támogatásban maximum 12 fő részesülhet, fejenként br. 40 000-es összegben (illetve kevesebb érvényes pályázat esetén arányosan több, de maximum br. 80 000 Ft/fő támogatásban).

A pályázat benyújtási határideje 2021. június 1. a titkarsag@alumni.elte.hu e-mail címre.

A jelentkezéseket az ELTE Alumni alapítványhoz kell benyújtani. Szükséges hozzá egy rövid önéletrajz (a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokkal), egy maximum két oldalas motivációs levél, a BA vagy BSc diploma másolata, továbbá a lezárt félévek súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolás a Neptun rendszerből kinyomtatva – igazolva egyben az állami ösztöndíjas státuszt is (osztatlan képzés esetén csak az utóbbi), igazolások a szociális támogatásról, illetve opcionálisan a szülő, gyám állásának elvesztéséről vagy haláláról szóló igazolás.

A pályázatok kiértékelése a pályázatok beérkezésétől számított három héten belül történik meg; a folyósítás a nyertesek értesítésétől és a támogatási szerződés aláírásától számított legkésőbb 21 napon belül történik.

A támogatást az alapítvány azért hozta létre, hogy segíteni tudjon a nehéz és fokozott erőfeszítéseket igénylő helyzetben lévő hallgatóknak és anyagilag is támogatni tudja őket a pandémia árnyékában is.

Forrás: ELTE Hírek

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]