ELTE Erasmus+ a 2021/22-es tanévre!

Idén újra lehetőség nyílik Erasmus-pályázatok beadására a következő tanévre. A pályázatokat külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra lehet benyújtani.

A külföldi részképzésre jelentkezők január 29. és március 1. között tudják pályázatukat benyújtani a Neptun felületén keresztül. Szakmai gyakorlatra, mint eddig, továbbra is folyamatosan lehet jelentkezni a jelentkezési időszakban (2021. január 29. és március 1. között) a Neptunon keresztül, ezen kívül az intézeti, tanszéki vagy a kari koordinátoroknál kell leadni a pályázatokat. A szakmai gyakorlatra benyújtott pályázatok elbírálása kéthavonta történik.

A külföldi részképzés időtartama legalább 90, legfeljebb 360 nap (3-12 hónap) lehet; ez a kinti félév időtartamához igazodik, a pályázat időtartamán hosszabbítani csak tavaszi félévre lehetséges. Külföldi szakmai gyakorlat esetében legalább 60, legfeljebb 360 nap (2-12 hónap) pályázható, a jelenlegi kiírás a 2022. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatokra vonatkozik, illetve az Egyesült Királyság esetében csak 2022. május 31-ig.

Külföldi részképzésre csak a tanulmányok ideje alatt lehet jelentkezni, szakmai gyakorlat esetében lehetséges a tanulmányok ideje alatt és a diploma megszerzése után is. Ebben az esetben a hallgatók az utolsó aktív félévben jelentkezhetnek, legfeljebb egy hónappal a mobilitás megkezdése előtt, de a mobilitásnak már mindenképpen a diploma megszerzése után kell kezdődnie, és a diploma megszerzésétől számított egy éven belül véget kell érnie. Ez a lehetőség főként azoknak a hallgatóknak ajánlott, akiknek nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat a tantervükben, vagy a tanulmányaik során nehezen megvalósítható (pl. tanárszakos hallgatók).

Külföldi részképzés esetében minden pályázó a számára elérhető felsőoktatási intézmények közül választhat, szakmai gyakorlat esetében pedig önállóan lehet intézményt keresni. A választható partneregyetemek listáját a kari honlapokon lehet megtalálni. Az Európai Unió intézményeinek kivételével bármilyen Erasmus+ programországban található intézményhez vagy szervezethez lehet pályázatot benyújtani.

A következő hallgatók jogosultak pályázásra:

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést vagy abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázatokat a Neptun rendszerén keresztül lehet benyújtani részképzésre 2021. március 1-ig. Ha valamilyen okból nem lehet a Neptunon keresztül jelentkezni, akkor a kitöltött pályázati űrlapot kinyomtatva kell leadni a tanszéki koordinátornál.

A következő dokumentumokra van szükség a jelentkezéshez:

 •  motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatóknak az alapszakos eredményeket is csatolni kell);
 • diploma másolata (mester- vagy doktori képzésben részt vevők esetén);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya;
 • opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.);
 • az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél/meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)

A pályázat leadása előtt érdemes átnézni a fogadóegyetem kurzuskínálatát, és megnézni, hogy milyen nyelven és milyen szinten (alap- vagy mesterképzés) kínálnak kurzusokat. Emellett fontos, hogy a brit és a skandináv egyetemek korai nominálási (jelölési) határidővel dolgoznak, ezért ezen országok esetében érdemes minél hamarabb leadni a pályázatot. A brit kormány úgy döntött, hogy az Egyesült Királyság nem vesz részt a továbbiakban az Erasmus+ programban, ezért a 2021/2022-es tanév az utolsó, mikor az országba pályázni lehet. Az Egyesült Királyságban a mobilitás előreláthatólag 2022. május 31-ig tarthat.

A mobilitások kapcsán a koronavírus-járványt is figyelembe kell venni. Az új szabályozás szerint 2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására. A teljesen fizikai mobilitás azt jelenti, hogy a hallgató az egész mobilitás ideje alatt kint tartózkodik, és vagy jelenléti, vagy távolléti oktatásban vesz részt a partneregyetemen. A blended mobilitás esetében a mobilitás egy részét a hallgató kint tölti a fogadóországban, egy részét pedig otthon teljesíti. Ebben az esetben ösztöndíj csak a kint tartózkodás ideje alatt jár.  

Sikeres pályázást kívánunk!

További információ: ELTE Erasmus+ tájékoztató

Forrás: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Képek forrása: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat, http://www.sapientia.ro/hu/erasmus

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]