Ideiglenesen módosul a HKR a veszélyhelyzet alatt

A veszélyhelyzetre tekintettel az ELTE oktatási tevékenysége március 23-tól távoktatás formájában valósul meg – ennek során a hallgatók nem látogathatják az intézményt. Az oktatáson kívüli, ügyintézési folyamatokat is ehhez alkalmazkodva kell elvégezni, hogy a rendkívüli helyzet idején is zavartalanul folyhasson a jelenlegi szemeszter. Az ELTE Online összefoglalta a legfontosabb változásokat, és megkérdezte a jelenlegi helyzetről Horváth Mihályt, a Hallgatói Önkormányzat elnökét is.

A fentiekre tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSz) alkot. A TVSz arról rendelkezik, hogy a Hallgatói Követelményrendszer egyes pontjai hogyan módosulnak a távolléti oktatás körülményei között úgy, hogy az a hallgatók számára egyértelmű és betartható legyen.
A teljes dokumentum ezen a linken olvasható, de hogy ne kelljek nektek is az egészet átböngészni, összegyűjtöttük a legfontosabbakat.

A TVSz értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a HKR az alábbi pontokban módosul:

 • Általános vezérelv, hogy amennyiben a veszélyhelyzet miatt az oktató a kurzus teljesítéséhez szükséges követelményeket módosítani kényszerül, az új elvárások nem tehetik nehezebbé a kurzus elvégzését. Minden tárgy elvégzése annyi időt és energiát fog igénybe venni, amennyit a hagyományos keretek között is.
 • A veszélyhelyzetre tekintettel a rektor és a dékán a HKR-ben foglaltaknál hosszabb szünetet is elrendelhet.
 • Ha egy kurzus megtartása a távolléti oktatásban semmiképpen sem lehetséges, a kurzus a tanév végén törlésre kerül. A jelentkezett hallgatók számára ez nem minősül elhagyott tanegységnek, úgy érvényesül, mintha a hallgató fel sem vette volna a tárgyat. Aki többedszerre vette fel a kurzust, annak a tárgyfelvételi díj is törlődik, vagy ha már befizetésre került, akkor az egyetem visszautalja.
 • A gyakorlati és szemináriumi jegyek megszerzésének módját az oktató határozza meg. A veszélyhelyzet miatt a korábban meghatározott követelmények módosulhatnak vagy bővülhetnek további feladatokkal – ebben az esetben a teljesítési formát az oktató legkésőbb április 6-ig köteles közölni a hallgatókkal.
 • Ha egy hallgató technikai okokból nem tud kapcsolódni a kurzushoz, az oktató köteles többletfeladatot meghatározni a jegy megszerzéséhez.
 • Az oktató a távolléti oktatás során is ellenőrizheti a jelenlétet az órákon, ennek módját köteles egyértelműen közölni a hallgatókkal.
 • A laboratóriumi gyakorlatokról való távollét még elfogadható legmagasabb számát az oktató a távolléti oktatás megkezdésével módosíthatja.
 • A HKR meghatározza, hogy a gyakorlati jegy követelményeit a szorgalmi időszakban kell teljesíteni; de a jelen körülmények között az oktató eltérhet ettől.
 • Az oktató a kollokvium teljesítési módjain is változtathat, ennek módjáról legkésőbb április 30-ig köteles értesíteni a hallgatókat.
 • A szakdolgozatok benyújtása ettől a félévtől kezdődően mindenképpen kötelező a Neptunban.
 • A szóbeli számonkérések hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz segítségével történnek. Ennek során a hallgató (ahogy a személyesen zajló vizsgáknál is megszokott) személyazonosításra alkalmas igazolványának bemutatására kötelezhető. Ahogy a hagyományos szóbeli számonkéréseknél, úgy itt is jelen kell lennie egy harmadik személynek a vizsgán, ugyanakkor a számonkérés során abban a helyiségben, ahol a hallgató tartózkodik, nem lehet jelen senki. Ennek megfelelően a harmadik személy vagy egy másik oktató (aki a vizsgáztatóval tartózkodik egy helyiségben), vagy egy másik vizsgázó, aki online csatlakozik be a vizsgába.
 • Ha a vizsga megkezdését követően technikai probléma lép fel (pl. megszakad az internetkapcsolat), akkor a hiba elhárítását követően a vizsgáztató másik tételből is jogosult kérdést feltenni. Ha a technikai hiba miatt a vizsga az adott időpontban egyáltalán nem valósul meg, akkor ez nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek és eredménytelen vizsgának.
 • A Tanulmányi Hivatal felé minden kérelmet, beadványt, pályázatot írásban kell benyújtani. Ezt Neptunban vagy e-mailen keresztül tehetitek meg.
 • Hallgatói és fegyelmi ügyekben a személyes meghallgatást távolléti meghallgatás váltja fel.
 • A jelen helyzetben hozott döntések betartása a hallgató fegyelmi felelőssége, be nem tartásuk szigorú következményeket von maga után.

Ahogy a hétköznapokban is, a hallgatók igényeit a veszélyhelyzet idején is a Hallgatói Önkormányzat képviseli az egyetemi vezetőség előtt. A HÖK döntéshozásban játszott szerepéről, járványügyi intézkedéseiről és általános veszélyhelyzeti működéséről Horváth Mihályt, az ELTE HÖK elnökét kérdeztük.

Mi a legfontosabb alapelv ebben az új helyzetben a hallgatók szempontjából?

Az intézménylátogatási tilalom, valamint a távoktatásra való átállás egy váratlan és teljesen új helyzet elé állította az egyetemi közösséget – legyen szó hallgatókról, oktatókról és dolgozókról. Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának vezetőivel közösen két legfőbb hallgatói érdeket azonosítottunk. Az első és legfontosabb az, hogy minden hallgatótársunkat a lehető legnagyobb biztonságban tudhassuk, a másik pedig az, hogy a távoktatás során a minőségi felsőoktatás feltételei megvalósulhassanak, és az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók az otthonuk biztonságából is megkaphassák azt a minőséget az oktatásban, ami miatt az ELTE-t választották.

Horváth Mihály elnök az ELTE Press Workshopon 2019 novemberében. (Fotó: Csomos Attila)

Horváth Mihály elnök az ELTE Press Workshopon 2019 novemberében. (Fotó: Csomos Attila)

Hogyan védi az új tanulmányi rend a hallgatókat?

Nagyon fontos szempont volt, hogy a bő egyhetes felkészülési időt követően az első távoktatási tanítási héten a hallgatók kezébe új garanciális szabályok kerüljenek. Rengeteg kurzus van, ahol az új munkarend miatt változtatni kényszerülnek az oktatók a követelményeken, ezeknél fontos szempont volt, hogy ha változnak is, ne legyen lehetőség magasabb követelmények meghatározására, mint amit a félév eleji állapot.

Meg kellett határoznunk a távoktatáshoz kapcsolódó számonkérések menetét is. Rengeteg súrlódásra ad lehetőséget a sok esetben kipróbálatlan online felület és a gyakorlat hiánya mind hallgatói, mind oktatói részről, de azt hiszem, a legnagyobb problémát az esetenként akadozó internetkapcsolat okozhatja.

Az HKR mostani módosításai ezekre próbál válaszokat adni. Több javaslattal is éltünk a szabályok tekintetében, amelyek legnagyobb részét az egyetem be is fogadta. Javaslataink nyomán került be az a szabály, hogy azokat a kurzusokat, amelyek úgy tűnik, hogy nem lehet távoktatásban megvalósítani, azokat csak a félév végén lehessen törölni. Ezt azért javasoltuk, mert bízunk benne, hogy ha a mostani helyzetben nem is egyértelmű, hogy néhány gyakorlatorientált kurzust hogyan lehet távoktatásban megvalósítani, ez a félév során változni fog a jó gyakorlatok becsatornázásával, és közös gondolkodással. A legrosszabb helyzet az lenne, ha idő előtt törölve lenne egy kurzus, amiről később kiderül, hogy mégis megvalósítható. Szintén a mi javaslatunkra került be az, hogy a szóbeli számonkérés során az oktatón és a vizsgázó hallgatón kívül egy másik személy is jelen legyen a vizsgán, hogy a vitás esetekben támaszt adjon a hallgatónak.

Hogyan vett részt az elmúlt két hét ELTE-s járványügyi intézkedéseiben a HÖK?

Nagyon gyorsan történtek az események mostanában, a legfontosabb feladatunk az volt, hogy folyamatosan egyeztessünk az egyetemi vezetőkkel az őket érintő aktuális intézkedésekről. Folyamatosan kapcsolatban voltunk és támogattuk a Kollégiumi Központot a kiköltözés során, ami szerencsére az ELTE-n a többi intézményhez képest jobban alakult. Részt veszünk az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének megbeszélésein, valamint rektor úrral és kancellár úrral is többször egyeztettem ezekben a hetekben.

Az elmúlt napokban a kommunikációs területen dolgozó tisztségviselők napi szinten gyűjtötték a mi csatornáinkra beérkező kérdéseket és problémákat, amiket minden nap végén továbbítanak az ELTE HÖK Elnökségének és az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének, aminek nyomán az Oktatási Igazgatóság el is készített egy GYIK-ot, amit folyamatosan bővítenek a következő napokban, hetekben.
A kari képviselők pedig folyamatosan kapcsolatban vannak a kari, intézeti és tanszéki vezetőkkel, hogy a távoktatásra való átállás a lehető legjobban sikerüljön hallgatói oldalról.

Hogyan működik tovább a hallgatói érdekképviselet a távolléti oktatás alatt?

Az egyetem többi szervezeti egységével összhangban mi is átálltunk a távoli munkavégzésre. Ez a legtöbb esetben teljes mértékben megvalósítható, kevesen vagyunk, akiknek időről időre be kell mennünk az egyetemre. Felfüggesztettük az irodák nyitva tartását, valamint a rendezvényszervezés is szünetel. Egyelőre felfüggesztettük a tavaszi választásokat egyetemi szinten, mivel ehhez rengeteg személyes kontaktust igénylő elem van, valamint azt sem tartottuk volna helyesnek, ha ebben a helyzetben a kommunikációs csatornákat a választási felhívásokkal telítetté tennénk, hiszen a legfontosabb most az, hogy mindenkihez elérjenek a legfontosabb távoktatást és intézménylátogatást érintő információk. Bízunk benne, hogy minél hamarabb helyreáll a normális rend az egyetemen, hogy mi is a megszokott módon folytathassuk munkánkat.

További információkért, valamint a speciális szükségletű és a doktori képzésben részt vevő hallgatókat érintő szabályokért kattintsatok a fenti linkre.

A távoktatáshoz sok sikert és stabil internetkapcsolatot kíván az ELTE Online!

Kiemelt kép forrásaSüddeutsche Zeitung

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]