TanTáv – ELTE-s tanárszakosok a távoktatásért

Március 16-tól a köznevelés a távoktatás módjára áll át a koronavírus-járvány fékezése érdekében. A hirtelen technikai és módszertani váltást segíti a Péter Petra és Mohay Domonkos által létrehozott TanTáv – Tanárszakosok a távoktatásért nevű Facebook-csoport.

A csoport tagjainak létszáma meghaladja a kétezret. Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének demonstrátorai, Péter Petra és Mohay Domonkos célja a csoport megalapításával az, hogy összekössék a digitális eszközök használatában friss tudással rendelkező tanárszakos hallgatókat azokkal a gyakorló pedagógusokkal, akik tapasztaltabbak a tanításban, de a digitális eszközökkel, távoktatással kapcsolatos kompetenciáik és tapasztalataik még bővítendők. Az itt fellelhető tippek nagy segítséget nyújthatnak a kialakítandó távolléti oktatásnál.

Az ELTE Online hallgatótársainkkal, Péter Petrával és Mohay Domonkossal beszélgetett.

Mi a csoport célja, mikor hoztátok létre?

P.P.: Az ötlet 2020. március 14-én fogalmazódott meg, aznap létre is hoztuk a csoportot, aminek azóta több, mint 2200 tagja van.

M.D.: Korábban is láttuk, tapasztaltuk azt, hogy a tanárok kevesebbet tudnak IKT-használatról, felületekről, ötletekről. Akik a tanárképzésben tanulunk, életkorunkból fakadóan is rugalmasabban kezelünk ilyen eszközöket, könnyebben tájékozódunk. A képzésben van is erre egy külön tantárgy, Digitális technológiával támogatott tanítás és tanulás, ahol nem csak eszközökkel ismerkedünk, hanem a (digitális) tanulás elméleti megközelítéseivel is foglalkozunk. A cél tehát az, hogy a csoport összekösse a gyakorló tanárokat velünk, akik célzottan, konkrét segítséget tudunk nekik adni, akár hosszabb folyamatban és hosszabb távon is.

Kép: AJNN

Kép: AJNN

P.P: A tanárszakosok elképesztő mértékben mozdultak meg, pillanatok alatt elárasztották a csoportot, a megalakulástól kezdve folyamatosan jelentkeznek, hogy szeretnének segíteni. Fontos tapasztalat lesz nekünk is, hogy hogyan lehet támogatni, facilitálni egy gyakorló pedagógus munkáját igazi, éles helyzetben, valódi csoporttal, ez hiányzik a képzés első szakaszából. Rendkívül fontos tapasztalat lesz azoknak, akik bekapcsolódnak a szorosabb értelemben vett segítségnyújtásba. Ezen kívül pedig amiben tudunk segíteni a pedagógusoknak, az az, hogy a célokhoz próbálunk meg nekik eszközöket keresni és mutatni, amelyekkel hatékonyan tudják majd támogatni a gyerekek otthoni tanulását.

Kik lehetnek a tagjai, hol érhető el?

M.D.: Bárki, aki a tanárképzésben tanul, vagy gyakorló tanár és segítségre van szüksége. A csoport nyílt, bárki csatlakozhat hozzá ezen a linken keresztül.

Mi az intézményi háttér, honnan veszitek a használt tudást?

M.D.: Például a már említett kurzus, és mindaz a tapasztalat, korszerű pedagógiai elméleti és gyakorlati tudás, amit a képzés során el tudtunk sajátítani. Kifejezett intézményi háttér nincs mögötte, de meg kell említeni azokat a mestereinket, Salát Magdolna tanárnőt (ELTE PPK) és Dr. Misley Helga tanárnőt (ELTE PPK), akik nélkül ez nem jöhetett volna létre.

P.P.: Igen, főleg nekik köszönhetjük azt a szemléletmódot, ami arra ösztönöz minket, hogy ilyen ügyeket elindítsunk és felvállaljunk. Misley tanárnővel egy IKT-s továbbképzésben is részt vehettünk segítőként, ami számunkra nagyon hasznos tapasztalat volt, hiszen a TanTáv-hoz tudunk ebből is meríteni. Salát tanárnőtől pedig főleg azt a fajta átfogó szemléletmódot tanultuk meg, hogy mindig folyamatban és rendszerben kell gondolkodni, és ezt igyekszünk most is érvényesíteni és képviselni a TanTáv munkájában.

Lehet távoktatni eredményesen? Mi kell hozzá?

M.D.: Biztos vagyok benne, hogy lehet, hiszen a világ számos országában működik hasonló rendszer, még ha csak a közoktatási rendszer kiegészítéseként is. Bár a tanár-diák kapcsolat személyessége aligha nélkülözhető kulcseleme a tanulási folyamatnak, legalább ilyen fontos a tanulók önálló tevékenysége és reflexiója. Ez a távoktatási kényszer, amit én hatalmas innovációs lehetőségnek is látok, abban segít, hogy elindulhasson az a szemléletváltás a pedagógusok, a tanulók és a szülők részéről, ami igazán eredményessé tudja tenni ezt a jellegű működést.

P.P.: Valóban! Ebben hatalmas lehetőségek vannak, amit talán most még nyűgként élnek meg a tanárok, és ez teljesen érthető is, de talán ha látják, hogy tanárszakosként akár az ország másik feléből is tudunk nekik hatékonyan segíteni, akkor másképp fognak erre a fajta tudásmegosztásra és együttműködésre tekinteni. A ma elérhető internetes felületekkel és alkalmazásokkal pedig a távoktatás tényleg nem lehetetlen, csak meg kell ismerni az eszközöket hozzá.

Kép: Subhe

Kép: Subhe

A mostani helyzet előrelendíti majd a digitális pedagógia ügyét?

P.P: Azt gondolom, hogy ez a kényszerű helyzet mindenképpen tartogat hasznos kimenetet is. Egyrészt a tanárok országszerte elkezdenek olyan felületeket és alkalmazásokat használni, amiket talán eddig nem, de látni fogják, hogy valóban hatékonyan tudják az iskolai tanulást is támogatni, és a későbbiekben is folytatni fogják őket. Másrészt pedig a tanárjelöltek is olyan tapasztalattal fognak gazdagodni, ami talán megerősíti bennük azt a szemléletet, hogy valóban érdemes használni ezeket az eszközöket és felületeket.

M.D.: Nagy kihívás elé állít ez a helyzet mindannyiunkat. Épp ezért megható, hogy csak a mi csoportunknak már több mint 2000 tagja van, rengeteg konstruktív poszttal. A digitális pedagógia nem működik a konstruktív gondolkodás nélkül, ebben az első lépésben eredményesek vagyunk. Innen is gratuláció és köszönet mindenkinek, aki bekapcsolódott az összefogásba. Abban bízom, hogy ez olyan tapasztalat lesz – nem túlozva – az egész magyar közoktatásnak, ami hosszú távon fogja igazán eredményessé tenni a digitális pedagógia alkalmazását. Ehhez meg kell tanulnunk célokban és folyamatokban, nem tudásátadásban, hanem a tanulás támogatásában gondolkodni. Meg kell tanulnunk rugalmasan alkalmazkodni új lehetőségekhez, hiszen ezek elképesztő gyorsan változnak. Épp ezért a TanTáv küldetése is tovább tarthat, mint a jelenlegi helyzet kezelése. Olyan együttműködés jöhet létre itt is, ami a gyakorló tanároknak és tanárjelölteknek egyaránt hasznos tapasztalatot jelent.

A projekt médiatámogatója az ELTE Online.

Kép: Learning Everest

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]