„Nagyon nem mindegy, milyen ember az, akire a felnövekvő nemzedéket bízzuk” – Új díjak az ELTE pedagógusképzéséért

Két új díjat alapított a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2021-ben a pedagógusképzés elismerése érdekében. A Szenátus 2022. február 14-ei döntése alapján az új díjak bekerültek az egyetemi szintű kitüntetések közé, ezzel is erősítve az ELTE-n a pedagógusképzés szerepét, a pedagógusszakma presztízsét. Az alapító PPT 2021 őszén már 17 személynek ítélte oda a kitüntetéseket kiemelkedő munkájuk elismeréseként.

„A tanári pálya legkevésbé sem a pedagógusi »önmegvalósításról« szól. Számomra az az igazi pedagógus, aki az éppen akkor vagy a folyamatosan segítségre szorulóknak akar és tud támogatást nyújtani. A támogatás lényege, hogy a másik embert hozzásegítsük az éppen előtte álló akadály (legyen az tartalmi, képességterületi, szemléleti, pszichés, akarati stb.) leküzdéséhez, egyéni útjának megtalálásával” – Dr. Makádi Mariann, díjazott

Annak érdekében, hogy az ELTE-n növekedjen a pedagógusképzés jelentősége, presztízse és a közreműködő munkatársak megbecsülése, a Tanárképző Központ két új díj létrehozását javasolta a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács számára. Mivel hiányoztak az egyetemi szintű, az ELTE teljes pedagógusképzését képviselő, egységes eljárásrend alapján odaítélhető díjak, az egyetem rektora támogatta a javaslatot, így már 2021-ben megrendezésre kerülhetett az első díjátadó.

Az ELTE Pedagógusképzéséért Díjat olyan oktatók, munkatársak, gyakorlóiskolai és partneriskolai pedagógusok kaphatják, akik életpályájukkal igazolták az ELTE pedagógusképzése melletti elköteleződésüket, és több mint tíz éven át kiemelkedő munkát végeztek az ELTE pedagógusképzéséért. Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél azon személyeknek, közöttük hallgatóknak is adományozható, akik ezen a területen figyelemreméltó munkát végeztek, és szintén kifejezték elkötelezettségüket az ELTE pedagógusképzése iránt.

Az ELTE Pedagógusképzéséért díjazottjai
A ceremónia zenés pillanatai

Az első díjátadó ünnepségre 2021. december 15-én került sor. A dátum az Eötvös József-féle oktatási törvényhez, Magyarország első népoktatási törvényéhez kapcsolódik, amelyet 1868. december 15-én szentesítettek.

A pedagóguspálya szépségéről így vélekedik Tóth Csaba, az egyik díjazott: „Át kell adni a megszerzett tudást és mesterséget, de az emberformálás szándéka, a példamutatás legalább ennyire fontos számomra. Ez utóbbi az igazi szépsége a pedagógiának.”

A pedagóguspályán való elhelyezkedéssel, a ceremóniával, a jövőbeli elképzeléseikkel kapcsolatban tettünk fel néhány kérdést a díjazottaknak, a válaszokból az alábbiakban lehet olvasni egy-egy részletet:

Miért választotta hivatásául a pedagógusi pályát?

Dr. Angyal Zsuzsanna: Visszaemlékezve a gyerekkoromra, amióta az eszemet tudom, tanár szerettem volna lenni. Ezzel kapcsolatban az első emlékem, amikor kb. 6-7 évesen olvasni és számolni tanítottam a babáimat. Azt gondolom, hogy számomra nincs jobb érzés annál, mint gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni, felkelteni az érdeklődésüket az általam is fontosnak tartott témák iránt, valamint látni azt, hogy ezzel szeretnének foglalkozni a jövőben, és az általam tanított dolgok segítik hozzá őket a hivatásválasztáshoz.

Kulman Katalin: Pályaválasztásom során mintaként szolgált számomra a nagyanyám, aki kis falum iskolájának volt a tanítója. Gyerekként láthattam az iskolával, a pedagógusi munkával járó otthoni tevékenységeit, a tanórákra való készülésének jegyzeteit, óraterveit, tanórai eszközeit (lyukas tábla, színesrúdkészlet, logikai készlet). Kisiskolás koromban a barátaimmal „iskolást játszottunk” – a szüleim elmondása szerint –, amelyben mindig én voltam a tanító, a tanár. Emlékeim szerint csak a tanári pálya vonzott, így a gimnázium elvégzése után tanári szakpárokra adtam be a jelentkezésemet.

A díjak átadása

Mit jelent Önnek a pedagógusi pálya?

Hasznosi Tamás Ottóné: Soha nem éreztem munkának. Inkább olyan, mintha a hobbim lenne. Konfuciuszt idézve: „Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és egy napot sem kell dolgoznod az életedben.” Nem reggel, a becsöngetéssel kezdődik, és nem az utolsó óra után ér véget egy napom. A tanítás sem tud unalmassá válni, hiszen mindig más gyerekek népesítik be az iskolát, és a módszerek, eszközök is mindig megújulnak, felfrissítve az embert. Három évtized után már azt is látom, hogy micsoda felelősség, hiszen igen nagy hatása van egy pedagógusnak. Leginkább a pedagógus személyisége az, ami motivál, meghatároz. Nagyon nem mindegy, milyen ember az, akire a felnövekvő nemzedéket bízzuk.

Pénzes Jenő Tamás: Az identitásomat. Tanáremberként határozom meg magam: sokrétű a munkám, aminek nagyon örülök. Örömmel vagyok az általános iskolások körében, a tanárjelöltekkel szívesen működöm együtt a módszertani szemináriumokon és a szakpedagógiai gyakorlatokon egyaránt.

A díjak átadása

Hogyan vélekedik a felsőoktatásban betöltött szerepéről?

Laknerné Kurucz Zsuzsanna: A munkámat rendkívüli módon gazdagította, amikor vezetőtanár lehettem. A felsőoktatásból lassanként kikerülő friss, új ötletek, módszerek egyik részről nagyon hasznosak, elengedhetetlenek a munkánkban, másrészt jó érzés átadni a mindennapok tapasztalatait, azt, hogy hogyan is néz ki az oktatás a jelenben, mi mindennel küzdünk, és mi mindent tudunk megoldani a hétköznapokban. A több mint 30 év vezetőtanárság kiváló emberekkel hozott össze, úgy érzem, kölcsönösen adtunk egymásnak. Rendkívül fontosnak tartom a képzés ezen szakaszát mindkét fél szempontjából.

Tamás Klára: Azt hiszem, azért is választottam a tanári pályát, mert mindent, amit megértek, tudok, érdekesnek találok, nagyon szeretek megosztani másokkal is. Ezért nagyon jó érzés, amikor úgy érzem, a tanításban összegyűlt tapasztalataim, módszereim, anyagaim nem vesznek el, hanem átadhatom őket fiatal kollégáimnak, a mentoráltjaimnak. Arra biztatom őket, hogy kedvükre válogassanak belőlük, alakítsák őket a saját egyéniségüknek megfelelően. Úgy gondolom, hogy ezzel sokat segítek nekik abban, hogy gyorsabban megtanulják a pedagógusszakmát, és hamarabb váljanak eredményes, jó tanárrá.

Mit ad Önnek ez az elismerés? Mit visz tovább belőle a későbbi pályája során?

Dr. Raátz Judit: Megtiszteltetés, és jólesik, hogy a munkámat elismerik. Ez a kitüntetés az én esetemben már egy pálya lezárását, befejezését jelenti, hiszen 2022-ben nyugdíjba megyek. Arra azért mindig jó érzéssel gondolok, hogy a pályám során soha nem éreztem azt, hogy mást kellene csinálnom, hogy belefáradtam, kiégtem. Számomra ez a 43 év tanítás szép ajándék volt az élettől. Abban, hogy ez ilyen lehetett, nagy része volt a sok-sok jó tanítványnak, akikkel folyamatosan együtt fejlődtem én is.

Rezsekné Fehér Laura Rita: Nagyon megtisztelő volt megkapni ezt a díjat, és őszintén örülök neki. Utólag tudtam meg, hogy mennyi kolléga támogatására volt szükség ennek elnyeréséhez. Nem gondolom, hogy a díj hatására a mindennapi munkám változna, próbálok továbbra is lelkiismeretesen helytállni, de amit továbbvinnék, az az, hogy még többet dicsérjem, bátorítsam jelöltjeimet és diákjaimat is, mert mindenkinek jólesik az elismerés, egy dicsérő szó.

A kiemelkedő munka mindig meghozza gyümölcsét, a pedagógusoké pedig különösen hálás szakma, ennek szépségéről vallottak az interjúalanyok, a díjazottak is. Gratulálunk nekik az elismerésekhez!

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevelet elsőként vehették át 2021-ben:

Dr. Angyal Zsuzsanna (ELTE Természettudományi Kar, oktató)

Bucsánszki Tamás (ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat, hallgató)

Faragó Norbert (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, vezetőpedagógus)

Hasznosi Tamás Ottóné (Sashalmi Tanoda Általános Iskola, mentor)

Hubai Katalin (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, vezetőpedagógus)

Kulman Katalin (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, oktató)

Lőrincz Péter (ELTE Hallgatói Önkormányzat, hallgató)

Tamás Klára (Vörösmarty Mihály Gimnázium, mentor)

Tóth Csaba (ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, oktató)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Díj kitüntetésben részesültek 2021-ben:

Laknerné Kurucz Zsuzsanna (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, vezetőpedagógus)

Dr. Makádi Mariann (ELTE Természettudományi Kar, oktató)

Dr. Márkus Eszter (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, dékánhelyettes, oktató)

Nemoda Judit (Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola, mentor)

Pénzes Jenő Tamás (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ, vezetőpedagógus)

Dr. Raátz Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar, oktató)

Rezsekné Fehér Laura Rita (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, vezetőpedagógus)

Török Gabriella (ELTE Természettudományi Kar, hivatalvezető)

Fotók: Hódossy Attila (ELTE Online)

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]