Mi fán teremnek a szakkollégiumok? Interjú

Mi is az a szakkollégium? Megegyezik vajon az előítéleteiddel, esetleg idealizálod? Exkluzív szakmai műhelyekről van szó, ahová csak a kiválasztottak kerülnek be? Netán befogadó közösségekről? Kimaradsz valami hatalmas dologból, ha nem csatlakozol? Interjúnkban négy szakkollégiumot kérdeztünk, az Eötvös Collegiumot, a Bibó István Szakkollégiumot és a nyitás jegyében a Corvinus Egyetemhez tartozó Széchenyi István Szakkollégiumot és a Társadalomelméleti Kollégiumot. Mindegyik intézményből egy-egy, vagy több jelenleg is aktív tag válaszolt.

Mi az, ami megkülönböztet titeket más szakkollégiumoktól, vagy más diákszervezetektől? Milyen a ti szakkollégiumi identitásotok, arculatotok?

EÖTVÖS: Mindenki, aki bekerült, komolyan veszi a szakját, és érez azzal kapcsolatban tudományos kutatásra való elhivatottságot. Ezt a szakkollégium is komolyan veszi, és támogat minket: konferenciákat szerveznek a különböző műhelyeknek, érdeklődésünknek megfelelő órákat szerveznek. Nagyon kicsi, 120 fős kollégiumról van itt szó. Alapvetően érezhető egyfajta tisztelet egymás irányába, folyamatos támogatást kapunk a másiktól, nagyon családias légkör alakult ki.

BIBÓ: A Bibó István Szakkollégium tagjai olyan jogász és politológus hallgatók, akik az egyetemi képzésen túl egy összetartó szakmai közösség részévé kívántak válni. Közösségünk ugyanakkor többről szól, mint a magasszintű szakmai munka: küldetésünknek érezzük a felelős értelmiség következő generációjának kinevelését. A bibósokat meghatározza egyfajta közéleti érzékenység, ebből fakadóan folyamatosan megvitatjuk az aktuális közügyeket, mind formális találkozóinkon, mind a kollégium épületének folyosóin vagy éppen a konyhában rántottasütés közben. A Szakkollégium felépítését áthatja a demokratikus működés, döntéseinket közösségi viták sora előzi meg. Programjaink az önszerveződés jegyében születnek meg, bármely tagunk által felvetett ötleteket igyekszünk közösen megvalósítani, legyen szó egy szakmai konferenciáról vagy egy sportnap megszervezéséről.

SZISZ: A többi szakkolihoz képest két dolog tesz minket egyedivé. A szakmai kiteljesedésben fontosnak tartjuk az elmélyülést, melynek fényében 2 évig tartó sávos tanulmányokat kell folytatni a közgazdaságtan egy határterületén, és ennek a sávnak a kiválasztására a felvételin kerül sor. Közösségi szempontból pedig az teszi egyedi élménnyé a sziszes létet, hogy a SZISZ nagyon különböző területekről érkezőket, illetve más és más értékrenddel rendelkezőket tud egy közegben tartani. De ami mégis közös bennünk, az a másik iránti nyitottság, illetve a tudományos és személyes megértés és megismerésnek a vágya.

TEK: A Társadalomelméleti Kollégium kritikai balos tudást termel, melyet tagjai közösen vitatnak meg és próbálnak a gyakorlatba is átültetni. Azt hiszem, ami minket megkülönböztet a többi szakkollégiumoktól, amiket ismerek – s ez korántsem jelenti azt, hogy jól ismerem a működésüket és felépítésüket is –, az az lehet, hogy mi talán fokozott figyelmet szentelünk a különböző társadalmi elnyomási formák felismerésére, és igyekszünk ezeket mindennapi életünkben felszámolni, vagy legalábbis próbálunk reflektálni azon helyzetekre, amelyekben egy-egy elnyomási mechanizmust újratermelünk.

Milyen az ideális eötvösös / bibós / sziszes / tekes hallgató? Kiket vártok felvételizni?

EÖTVÖS: Ideális hallgató az, aki egyszerre tanulmányaiban és emberként is meg kell, hogy feleljen. Érdeklődő, nyitott, szorgalmas. Az Eötvös Collegium egyik alapkövét az interdiszciplináris közeg jelenti. Együtt él bölcsész, természettudós, informatikus, és társadalomtudós, így bepillantást nyerhetünk egymás tudományterületének világába, tágíthatjuk látókörünk, és értékes, életre szóló kapcsolatokat építhetünk ki.

BIBÓ: A „ki a jó bibós?” vita vissza-visszatérő eleme a bibós identitás meghatározásának a Közösségben. Sokan vagyunk és sokfélék, ami közös bennünk, hogy mindannyian szeretnénk kihozni a maximumot egyetemi éveinkből, ennek érdekében mindenki a maga módján igyekszik építeni és értéket teremteni a Szakkollégium keretein belül. A felvételi folyamán olyan embereket keresünk, akik színesebbé teszik a Bibót, motiváltak és vágynak a személyes és szakmai fejlődésre. A tehetséggondozás értelmében igyekszünk megtalálni azokat a jelentkezőket, akinek a fejlődését segíteni tudja a bibós tagság. Az önszerveződés miatt fontos az is, hogy tagjaink hajlandók legyenek kivenni a részüket a szakkollégiumi programok megszervezésében és lebonyolításában.

SZISZ: Azokat a Budapesten első- és másodéves egyetemistákat várjuk a felvételinkre, akik nyitottak arra, hogy a SZISZ által sokmindent megismerjenek, készek a világra reflektálni és érdeklik őket a társadalomtudományok és a közgazdaságtan. A SZISZ gondolkozókat nevel, akik érzékenyen állnak a társadalomhoz. Annak való a SZISZ, aki szeretné az egyetemi éveit kihasználni arra, hogy szakmailag és emberileg fejlődjön, aki mer fejest ugrani a nyitott kapuk világába.

TEK: A TEK missziójának mondható, hogy kritikai szemléletű, társadalmilag érzékeny és felelős tagokat termeljen ki, akiknek mozgásteret biztosít szakmai fejlődésük és képességeik fejlesztésének tekintetében. Az, hogy kiket várunk felvételizni, nehezen megválaszolható kérdés. Általában olyan kifejezésekkel élünk egy-egy sikeres felvételi esetén, hogy „sokat adhat neki a TEK”, mely alatt főként azt értjük, hogy az adott felvételizőnek egy-egy tekes téma kapcsán érzékelhető intuíciói vannak, esetleg képes a társadalmi struktúrákban való gondolkodásra, a társadalmi egyenlőtlenségek felismerésére, szakmai tájékozottság hiányában esetleg azonban még nem tudja megfelelően artikulálni ezekkel kapcsolatos gondolatait.

tekesek

Mit tud a kollégium szakmai szempontból nyújtani a tagjai számára? Miben realizálódik nálatok a szakmaiság? Milyen szakmai kérdések foglalkoztatnak bennetek?

EÖTVÖS: A Collegiumban tizenhét szakmai műhely működik, ezek kis, szakmai közösségek, amik egyéni, testreszabott kutatást tesznek lehetővé. Célunk, hogy mindenki azzal foglalkozhasson, amivel szeretne. Ugyanakkor nem zárkózunk el saját tudományterületünk falai közé, gyakran járunk át más műhelyek óráira.

BIBÓ: A Szakkollégium egyik fontos célja, hogy az egyetemen megszerzett főleg elméleti ismereteket olyan gyakorlati tudással egészítse ki, amelyek birtokában a végzett szakkollégisták felkészültebben léphetnek ki a munkaerőpiacra. Igyekszünk lehetőséget biztosítani olyan készségek megszerzésére is, melyek nem szorosan kapcsolódnak tanulmányainkhoz, de elsajátításuk hasznos lehet életünk későbbi szakaszában, ezért indítunk például programozás vagy retorika kurzust. Ugyanakkor a Bibó célja elsősorban nem az, hogy a munka világa által támasztott aktuális elvárásokat kielégítő jogászokat és politológusokat neveljen ki, hanem az, hogy olyan időtálló készségeket fejlesszen ki tagjaiban, mint a kritikus gondolkodás vagy a dolgok kulturált megvitatása. Kurzusaink és szakmai programjaink alkalmasak arra, hogy kiegészítsék az egyetemi képzést, de a legnagyobb pluszt a Bibóban található motiváló közeg jelenti.

bibb

SZISZ: A kurzuspalettánk a legkülönfélébb területekről táplálkozik. A módszertani kurzusok eszköztárat adnak ahhoz, hogy más kurzusokon megismert témákat vizsgáljunk tudományos igénnyel. Elmélyülést, szemléletbővítést és világlátást adnak kurzusaink. A hétköznapokban és a kurzusainkon is sokat foglalkozunk nemzetközi történésekkel, politikával, társadalmi problémákkal, szabályozással és az üzleti szféra működésével egyaránt.

TEK: Helyet egy társadalmi közegébe beágyazott, bázisdemokratikus, informális hierarchiákat és strukturális egyenlőtlenségeket is ellensúlyozó, heterogén, önszerveződő, önreflexív közösségben. Ennek szakmai alapjait a tekes kánon szakszövegein és szerzőinek munkáin keresztül sajátítják el a tekesek, illetve különböző, általuk választott tematikájú tekes kurzusokon, vagyis körökön tágítják tudásukat.

Közösségi szempontból mit jelent eötvösösnek / bibósnak / sziszesnek / tekesnek lenni?

EÖTVÖS: “Olyanok vagyunk, mint egy nagy család”. Ez a Collegium egyik hosszú évtizedekre visszanyúló jelmondata, mely ma is ugyanolyan hangsúllyal van jelen. Minden körülmények közt összetartunk, segítjük egymást, mind szakmai, mind magánéleti szempontból. Itt mindenki megtalálja a helyét, akár egy csendes sarokra vágyik, egy jó beszélgetésre, esetleg egy hatalmas bulira.

BIBÓ: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára évről évre többszáz hallgató nyer felvételt, a nagylétszámú évfolyamokon pedig könnyű elveszni. A Bibó egy olyan szűkebb összetartó közösséget tud nyújtani, melynek tagjai egymást segítik az élet minden területén, ezáltal biztosítva az élménydús és emlékezetes egyetemi éveket. A tanév folyamán számtalan tábort, bulit, kulturális programot és egyéb közösségi eseményt szervezünk, ahol ki lehet pihenni a tanulás fáradalmait, hogy másnap újult erővel tudjunk szembenézni a kihívásokkal.

SZISZ: A sziszesek szeretnek eszmét cserélni, vitázni vagy csak belepillantani egy szóváltásba lényegében bármilyen fórumon. Tökéletes alkalom a főzés, borozás vagy együtt egyetemre sétálás. Az együttlakás spontaneitásnak ad teret, ami által bármit be lehet hozni a közösségen belülre vagy csak szimplán be lehet kapcsolódni bárkihez/bármihez. Az együttlakás azt jelenti számunkra, hogy megismerhetjük egymás szokásait, életét, én ennek mi is részei lehetünk.

TEK: A tekes integráció és a közösségi lét egyik alapköve az együttlakás, mely nagyban meghatározza közösségi élétünk és tekes mindennapjaink jellegét. Számos, sokféle közösségi programot szervezünk a TEK-ben, vagy annak környékén, legyen szó különböző tematikájú bulikról, vagy közös tanulásról, fagyizásról, kirándulásról, esetleg fókázásról, vagyis közösségi együttalvásról.

Emeljetek ki egy, a szakkollégiumotokhoz tartozó konkrét eseményt / programot, vagy bármit, ami szerintetek az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb momentum volt a szakkollégiumotok életében!

EÖTVÖS: Nem könnyű választani egy olyan felhozatalból, mint az egyhetes kirándulás Horvátországban, közös “Eötvöződés” a szegedi Eötvös Kollégiummal, a XIX. Eötvös Konferencia, vagy az első ízben megszervezett Eötvös Convivium, egy össz-szakkollégiumi bál, a Collegium csodaszép kertjében. Talán nem is lehet választani. Elvégre a legfontosabb mindegyik esemény során megvolt: együtt csináltuk. Együtt csodáltuk a Plitvicei tavak, együtt szerveztük éjszakába nyúlóan a konferenciát, és az udvarbálon együtt élveztük ki a jól megérdemelt pihenést.

BIBÓ: Nehéz feladat egy ilyen programot kiválasztani és valószínűleg minden bibósnak más válasz ugrana be erre a kérdésre. Számomra az egyik legmeghatározóbb programunk a minden év áprilisában megrendezésre kerülő Állampolgári Nevelési Tábor, mely a társadalmi felelősségvállalás pillérünk egyik legfontosabb eleme. Az ötnapos tábor során 12-14 éves gyerekek számára igyekszünk alapvető állampolgári ismereteket átadni játékos, interaktív formában, közben pedig próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket az egyes gazdasági, jogi és egyéb témakörök iránt. A visszajelzések alapján a diákok óriási élményként élik meg ezt a pár napot, de az esemény számunkra is hasonlóan emlékezetes minden évben. A program célja nem a tanulmányainkhoz kapcsolódó szakmai fejlődés és nem is a könnyed szórakozás, hanem az, hogy a Szakkollégiumban rejlő lehetőségek és energiaforrások felhasználásával értéket teremtsünk, ezért gondolom az Állampolgári Nevelési Tábort az egyik legfontosabb bibós programnak.

SZISZ: Egyik évben a hagyományosan megszervezett Őszi Szakmai Hétvégén (ŐSZH) szervezetfejlesztési célból köldöknézegetést és önreflexiót tartottunk. Egyedi élmény volt, hogy 70-80 ember egyszerre gondolkozott azon, hogy hogyan lehete a SZISZ még egy ennél is jobb hely, mi a fejlődési pontenciálunk. A legtöbbek által támogatott ötletekre végül önszerveződő projektcsapatok jöttek létre, melyek azóta is formálják a szakkollégiumot. Este pedig feltettük a kedvenc lejátszási listánkat, amiből hajnalig tudtunk válogatni kedvünk szerint. A büfé koktéljait a Szakmai Tudományos Tanács (SZTT), a szakmai rendszerünkért felelős szervezetünk biztosította. A „Beszámoló On The Beach” nevű bájital messze a legtöbb embert vonzotta a táncparkettre.

szisz30

TEK: Nagyon fontos esemény volt a közelmúltban a szervezetfejlesztés, ami valójában egy, a szociodráma módszereibe ágyazott, kétnapos közösségépítő program volt számunkra, két pszichológus vezetésével. A szociodráma sokban segített megérteni és megismerni közösségünk valamennyi tagját és családi hátterét.

Kiemelt kép: Beliczay László, MTI
Első kép: tekesek, Instagram
Második kép: Bibó István Szakkollégium, Facebook
Harmadik kép: Széchenyi István Szakkollégium, Facebook

Az interjú készítője a Társadalomelméleti Kollégium tagja.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]