Minden, amit az ELTE nyílt napjairól tudni kell

Jövőre érettségizel és most kezdtél el nézelődni az egyetemek között? Vagy már meg is jelölted az ELTE valamelyik képzését, de szeretnél közelebbről is megismerkedni az egyetemmel? A cikkben összegyűjtöttünk minden tudnivalót a 2018-as kari nyílt napokról.

Idén már az újonnan induló Gazdálkodástudományi Intézetről is érdeklődhetnek a felvételizők, a szombathelyi képzésekkel együtt (hamarosan a Savaria Egyetemi Központ nyílt napjáról is közlünk egy kis tájékoztatót). Ha pedig még többet szeretnél megtudni  képzéseinkről, lapozd fel az ELTE Felvételi Tájékoztató Kiadványát. A kollégiumokról, a sportolási lehetőségekről, és az ELTE-polgárság előnyeiről is hasznos információkat találsz a kiadványban.

Karaink nyílt napjainak időpontja és részletes programja:

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) – Február 2.
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

8:30–13:00 Aula Magna (I. emelet)
Bemutatkoznak:
• a diákszervezetek
• az ERASMUS program
• a Mentorprogram
• a szakkollégiumok
• a tudományos diákkörök
• a Perjátszó Kör
• a nemzetközi perbeszédversenyek
• az ELTE Karrierközpontja

Kísérőprogramok (I., II., III. tanterem)
10:00 és 11:30: Diákhitel Központ rövid tájékoztatója
10:30: A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tudományos Diákkör tagjai bemutatják, hogyan zajlik napjainkban egy bírósági tárgyalás.
12:00: Választások előtt – elemzői vita (Résztvevők: Mráz Ágoston Sámuel, Tóth Csaba a Politikatudományi Intézet adjunktusai, politikai elemzők. Moderátor: Gáspár Kristóf mesterszakos politológus hallgató)
12:00: Kriminológus program

Az EXPO ideje alatt a Kar Felvételi Irodája folyamatosan tájékoztatást ad valamennyi képzéssel kapcsolatos tanulmányi és felvételi tudnivalókról, valamint ösztöndíj lehetőségekről.

 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGyK) – Február 1.
1097 Budapest, Ecseri út 3. C épület I. emelet

Alapképzési tájékoztató (I. emelet, 105. terem)
10:00-10:45 Előadás a gyógypedagógiáról (Dukic Monika)
11:00-12:00 Általános tájékoztató a 2018. évi érettségi-felvételi rendszerről. Képzési kínálat és struktúra áttekintése (dr. Márkus Eszter)
12:00-13:00 Személyes konzultációs lehetőség (dr. Márkus Eszterrel)
12:30-13:50 Tájékoztató a választható szakirányokról
12:30-12:40 Látássérültek pedagógiája
12:40-12:50 Hallássérültek pedagógiája
12:50-13:00 Szomatopedagógia
13:00-13:10 Logopédia
13:10-13:20 Autizmus spektrum pedagógiája
13:20-13:30 Pszichopedagógia
13:30-13:40 Értelmileg akadályozottak pedagógiája
13:40-13:50 Tanulásban akadályozottak pedagógiája
14:00-15:00 Hallgatói Önkormányzat interaktív tájékoztatója

Mesterképzési tájékoztató (I. emelet, 107. terem)
13:00-13:45 Tájékoztató a 2017. évi felvételiről és a mesterképzésről (dr. Márkus Eszter)
14:00-15:00 Tájékoztató a gyógypedagógiai terápia szakirányról

 

Bölcsészettudományi Kar (BTK) – Január 26.
1088 Budapest, Múzeum krt. 4.

Program a Gólyavárban
10:00 Megnyitó (Dr. Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékánja és Horváth Mihály, az ELTE BTK HÖK elnöke)
10:15 Általános tájékoztató a 2018-as érettségi-felvételi rendszerről (Dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója)
10:35 Tájékoztató az alapszakos képzéseinkről (Dr. Horváth Krisztina, oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese)
10:55 Tájékoztató az osztatlan tanárképzésről (Dr. Károly Krisztina, az ELTE Tanárképző Központjának főigazgatója)

Külön termekben:
11:30 Mintaórák
12:30 – 14:45 Alap- és osztatlan tanárszakos és szakirányos tájékoztatók

A rendezvény teljes ideje alatt a Kar Esélyegyenlőségi Irodája (A épület fszt. 46.) nyitva tart, így alkalom nyílik tájékozódni az esélyegyenlőséget érintő lehetőségekről is.
Az iskolalátogatási igazolásokat 14 órától lehet átvenni a Gólyavár épület előterében.

btk

Fogyatékosügyi Központ – Január 26.
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, Kari Tanácsterem

15:00-15:30 Regisztráció
15:30-16:00 A sajátos nevelési igényű tanulók előnyben részesítése a felvétel és az egyetemi tanulmányok során; a Fogyatékosügyi Központ rövid bemutatása
16:00-16:15 Kérdések, válaszok
16:15-16:30 Miért jó az ELTE-n tanulni? Speciális szükségletű hallgatóink beszámolója
16:30-16:40 Kérdések, válaszok
16:40-17:00 A karok fogyatékosügyi koordinátorainak és a hallgatói önkormányzatok esélyegyenlőségi referenseinek egyéni tájékoztatója igény szerint

Előzetes regisztráció: karrierkozpont.elte.hu/regisztracio

 

Gazdálkodástudományi Intézet (GTI)

Alapszakos nyílt napok – január 25. és február 8.
1088 Budapest, Múzeum krt. 4., D épület, 126. előadó
15:00–17:00
• Általános tájékoztató a képzésekről és az ösztöndíj lehetőségekről
• Alapszakos tájékoztató (gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, műszaki menedzser)
• Kérdések és válaszok

Mesterszakos nyílt napok – január 18. és február 8.
1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Pázmány-terem
17:00–19:00
• Általános tájékoztató a képzésekről
• Mesterszakos tájékoztató (pénzügy, számvitel, MBA (Master of Business Administration), vezetés és szervezés, marketing, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás)
• Kérdések és válaszok

Szülői nyílt nap – január 25.
1088 Budapest, Múzeum krt. 4., D épület, 126. előadó
17:30–19:00
• Általános tájékoztató a képzésekről és az ösztöndíj lehetőségekről
• Alapszakos tájékoztató
• „Szülői szemmel” képzéseinkről, a nálunk végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről
• Kérdések és válaszok

 

Informatikai Kar (IK) – Január 26.
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi Tömb, Gömb aula

9:00–10:00 Regisztráció a Nyílt Napra és Vizualizációs centrumra, helyszínbejárásokra
9:00–10:00 Kiállító standok bemutatója (Szemelvények, bemutatók az Informatikai Karon folyó képzésekről, kutatásokról és a hallgatói munkákból)
10:00–10:30 Megnyitó (Moderátor: Dr. Krebsz Anna)
Dr. Horváth Zoltán dékán köszöntőbeszéde
Dr. Krebsz Anna oktatási dékánhelyettes: Általános tájékoztató a képzésekről: A programtervező informatikus BSc és a programtervező informatikus MSc bemutatása
Kindelmann Balázs, az ELTE IK Hallgatói Önkormányzatának elnöke köszönti a középiskolásokat
Ajándékok kisorsolása a regisztrálók közt
10:30-11:00 Kozsik Tamás előadása: Do you speak számítógép?
11:00-13:00 Kiállító standok bemutatója (Szemelvények, bemutatók az Informatikai Karon folyó képzésekről, kutatásokról és a hallgatói munkákból)
11:00-13:00 Vizualizációs centrum, helyszínbejárások

Előzetes regisztráció: https://tinyurl.com/yamtkxly

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) – Február 2.
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
Részletes program később várható a kar holnapján.

 

Savaria Egyetemi Központ (SEK) – Január 24.
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. C épület, Földszint

Aula
13:00 Köszöntő (Dr. Németh István, az ELTE szombathelyi koordinációs rektorhelyettese)
13:15 Standok az aulában: szombathelyi képzések, ELTE karok
13:15 Interaktív művészeti stand
15:00 Sorsolás (A játékról bővebben: https://sek.elte.hu/nyeremenyjatek)

Tájékoztatók a konferenciateremben
13:15 Közgazdasági képzések Szombathelyen
13:40 A tanárképzésről
14:10 Bölcsészettudományi képzések

Tájékoztatók a nagyelőadóban
13:30 Természettudományi képzések
13:50 Gépészmérnök képzés laborlátogatással
13:50 Sporttudományi képzések és emelt szintű érettségi feladatsor bemutató (Az érdeklődőket a C épület portája elé várják.)

 

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) – Január 26.
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

II. emelet, 200. terem
10:50 – 11:00 A Kar vezetői bemutatják a kari képzéseket
11:00 – 11:10 A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatója a kari diákéletről, a kollégiumról, a juttatásokról
11:10 – 11:20 A Tanulmányi Hivatal tájékoztatója a felvételi eljárás fontosabb adminisztratív tudnivalóiról
11:20 – 11:40 Az ének-zenei alkalmassági vizsgáról
11:40 – 11:50 A beszédalkalmassági vizsgáról
11:50 – 12:00 A fizikai (tornatermi) alkalmassági vizsgáról
12:00 – 12:10 A nyelvtudás felméréséről (nemzetiségi szakirányokon, idegen nyelvi műveltségi területeken, specializáción)

I. emelet, 123. terem
10:50 – 11:00 A Tanulmányi Hivatal tájékoztatója a felvételi eljárás fontosabb adminisztratív tudnivalóiról
11:00 – 11:10 A Kar vezetői bemutatják a kari képzéseket
11:10 – 11:20 A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatója a kari diákéletről, a kollégiumról, a juttatásokról
11:20 – 11:30 A beszédalkalmassági vizsgáról
11:30 – 11:40 A fizikai (tornatermi) alkalmassági vizsgáról
11:40 – 12:00 Az ének-zenei alkalmassági vizsgáról
12:00 – 12:10 A tanárszakra jelentkezők rajzolás, festés alkalmassági vizsgájáról

Egyéb helyszínek
9:15 – 10:35 (II. emelet, rajzterem) Vizuális alkotási gyakorlat bemutató – Bakos Tamás tanszékvezető
9:15 – 10:35 (I. emelet, 127. terem) “Pillanatképek az angolos hallgatók életéből – interaktív előadás és gyermekirodalmi játszóház” (tanító, óvodapedagógus szak) – Trentinné Dr. Benkő Éva adjunktus
9:15 (I. emelet, 106. és 107. terem) Digitális eszközök a jelen és a jövő iskolájában – bemutató kisiskolások részvételével, közös játék (tanító szak) – Dr. Lénárd András tanszékvezető
9:15 (Alagsor, 26/a) A csecsemő- és kisgyermeknevelő szak bemutatása – Mészárosné dr. Darvay Sarolta tanszékvezető
9:45 – 12:10 (II. emelet, 200. terem előtti folyosó) Társadalomtudományi kvíz, folyamatosan (sorsolás: 12.10) – Déri András tanársegéd
9:45 (I. emelet, 123) Stationenarbeit: Landeskunde, Kinderliteratur/ Musik, Nationalitätenkunde – Radvai Teréz adjunktus
9:45 (III. emelet, 309) Történelmi kalandjáték (tanító, óvodapedagógus szak) – Cútné dr. Gyóni Eszter adjunktus
12.10 – 13.00 (II. emelet, 200. terem) Képek a karról, kérdések megválaszolása – Demeter Katalin főiskolai tanár

 

Természettudományi Kar (TTK) – Január 26.
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C., Déli tömb

Központi előadások a nagy előadótermekben (0-821, 0-822, 0-823)
10:00-10:20 Megnyitó – Az ELTE TTK képzései és a Kar bemutatása (Dr. Horváth Erzsébet, oktatási dékánhelyettes)
10:20-10:45 A 2018. évi általános felvételi eljárás (Bukta Péter, Oktatási Hivatal Tájékoztatási Osztály)
10:45-10:55 Hallgatói élet az ELTE TTK-n (ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat)

8:30–13:00 Folyamatosan üzemelő standok a Déli tömb nagy előadói előtt
• Biológia
• Matematika
• Fizika
• Földtudomány
• Kémia
• Környezettan
• Földrajz
• Eötvös Collégium
• Bolyai Szakkollégium
• Tanárképzés

8:30-14:30 Folyamatosan látogatható kiállítások
• Ásvány- és Kőzettár
• Biológiai- és Paleontológiai Múzeum
• Matematikai Múzeum

Alapszakok szerinti szakmai programok helyszíne
• Biológia alapszak: Déli épület 0-821, Bolyai János terem
• Fizika alapszak: Északi épület 0.83, Eötvös terem
• Földrajz alapszak: Déli épület 0-822, Mogyoródi József terem
• Földtudományi alapszak: Déli épület 0-823, Kitaibel Pál terem
• Kémia alapszak: Kémia épület 065, Than Károly terem
• Matematika alapszak: Déli épület 0-803, Szabó József terem
• Osztatlan tanárképzés: Déli tömb 0-804, Lóczy Lajos terem
Az alapszakos szakmai programok részletei elérhetők itt.

ttk


Források:

https://www.ajk.elte.hu/content/nyilt-nap-2-0.e.788
http://www.barczi.elte.hu/nyiltnap2018
http://www.btk.elte.hu/hir?id=NW-3065
https://www.elte.hu/content/nyilt-nap-a-fogyatekosugyi-kozpontban.e.9525
https://gti.elte.hu/content/ismerd-meg-az-elte-gti-uzleti-gazdasagi-kepzeseit.t.1735
https://www.inf.elte.hu/nyiltnap20180126
https://sek.elte.hu/content/nyilt-nap-2-elte-savaria-egyetemi-kozpont.e.172
http://www.tok.elte.hu/file/nyiltnap_180126.pdf
http://nyiltnap.ttk.elte.hu/

Képek forrása:
http://kolhok.elte.hu/egyszeru_hir/1590
http://www.btk.elte.hu/terkep
Felvételi tájékoztató kiadvány

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]