Új vezető a TÓK élén

2017. november 7-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának megbízott dékánja lett Márkus Éva, habilitált egyetemi docens. Kinevezése Mikornya György dékán távozása okán történt.

Az ELTE honlapján november 8-án került nyilvánosságra a Központi Etikai Bizottság határozata, mely kimondja, hogy Mikornya György dékán ellen az igaznak bizonyult súlyos etikai vétkek következtében vezetői megbízatását visszavonták, munkaviszonyát megszüntették. Mikonya György dékánként és egyetemi oktatóként az egyetem Etikai Kódexét több ponton súlyosan megsértette.

A Hallgatói Önkormányzat a közleményt adott ki az ügy kapcsán, amelyet teljes terjedelemben közlünk:

„Kedves Hallgatótársaink,

A Hallgatói Önkormányzat hisz abban, hogy együtt bármilyen nehézségen felül tudunk kerekedni. Az elmúlt időszakban erőnkhöz mérten minden eszközünkkel azon voltunk, hogy segítsünk felmérni, kezelni, megelőzni azokat az eseteket, ahol BÁRKI visszaél bármilyen adottságával egy gyengébb, kiszolgáltatottabb ember kárára.

Az ilyen típusú panaszok kivizsgálása során nagyon erős az ELTE vezetése és az Önkormányzatunk közötti együttműködés. A panaszokat a Hallgatói Önkormányzaton kívül az Életvezetési Tanácsadó hálózat, valamint a Hallgatói ügyek rektori biztosa is közvetlenül fogadja, biztosítva az anonimitást és a támogatást.

Ha úgy érzed, hogy segítségre lenne szükséged, keresd hallgatói képviselőidet, a Hallgatói ügyek rektori biztosát (hallgbizt@elte.hu), vagy az Életvezetési Tanácsadót (tanacsado@ppk.elte.hu).

Számíthattok ránk, erre szavunkat adjuk.

A HÖK-ös csapat”

Mikonya György helyébe Márkus Éva, tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes lépett.

Márkus Éva

Márkus Éva

Az új vezető szakmai munkásságát idén, augusztus 20. alkalmából ismerték el a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával. De milyen életút vezette el őt idáig?

Márkus Éva kisiskolás kora óta tanulta a német nyelvet, és már a gimnázium végére felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezett. Innen az ELTE BTK germanisztika szakára került, ahol 1993-ban kapta meg diplomáját. Ezután felvételt nyert (az akkor induló) PhD szakra, ahol a magyarországi német nyelvjárásokat kutatta. Egy ideig tanársegédként dolgozott a Zsámbéki (később: Katolikus) Tanítónő Főiskolán, ám 1996 óta az ELTE TÓK (korábban: Budapesti Tanítóképző Főiskola) munkatársa. Ez idő alatt bejárta a ranglistát: először tanársegédként, majd 1999-től főiskolai adjunktusként, 2002-től főiskolai docensként, végül 2013-tól egyetemi docensként munkálkodik. A kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének vezetője, 2016 óta a tudományos ügyekért is felelős, illetve az Erasmus koordinációért szintén. Az ELTE honlapján közölt interjúban (melyből a továbbiakban többször is idézni fogok) elmondta, hogy a kar hallgatói remek lehetőségekkel élhetnek e téren:

„Nemzetközi kapcsolatok terén 30 fölötti a száma a TÓK külföldi partnerintézményeinek, az Egyesült Királyságtól Németországon át Törökországig számos helyen vehetnek részt külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton a hallgatók. Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitásnak köszönhetően jövő évtől College of Staten Island City University of New York intézménnyel is folytatódik a már korábban megkezdett közös munka, elsősorban a matematikatanítás területén.”

Ezenkívül sok német nemzetiségi oktatási segédanyag kifejlesztésében közreműködött, jelenleg Lázár Katalinnal (MTA BTK Zenetudományi Intézet) dolgoznak egy magyarországi német népi játékgyűjtemény publikálásának előkészítésén, mely „izgalmas feladat, és az ebben található német nyelvű játékleírások hasznosak lesznek a nemzetiségi iskolák pedagógusai számára is”.
Szintén ebben az interjúban beszélt a német nemzetiségi oktatás jövőjéről:
„A legfontosabb feladat most a hallgatói létszámok növelése, hogy ki tudjuk elégíteni a köznevelési, közoktatási intézményekben jelentkező társadalmi igényt. A német nemzetiségi iskolák, óvodák ugyanis nemcsak a német nemzetiség, de a többségi társadalom tagjai körében is közkedveltek, a szülők szívesen iratjak ide gyermekeiket, a jó nyelvtudás megszerzésének reményében. A (nemzetiségi) politika is felfigyelt erre, és olyan program kidolgozásán és finanszírozásán munkálkodnak, ami első ütemben megnöveli a nemzetiségi óvodapedagógus képzésben résztvevők létszámát, javítja a képzők körülményeit, illetve a végzetteket a pályán próbálja tartani.”

Márkus Éva dékáni megbizatása egy évre szól.

Forrás: elte.hu
Képek: tokhok.elte.hu , elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]