Nincs benne, mert nem írták bele – törölné az EMMI a társadalomismeret-érettségiből a genderelméletet

Egy kormányrendelet-módosítás a genderelmélet fogalmának törlésével csökkentené a társadalomismeretből emelt szinten érettségizők terheit. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának előterjesztése a Társadalmi világrend az ezredforduló után című részből egyedül ezt tenné ki.

Koncz Andrea, a dívány.hu újságírójának érdeklődésére az EMMI Sajtóosztálya elmondta, hogy míg a „genderideológia” nem szerepel a kerettantervben, addig a terrorizmus és a migráció kapcsolatának elemzése már az általános iskolai tananyag részét képezik.

A társadalomismeret-érettségi vizsga – a tantárgy alapvető céljaival összefüggésben – nem csupán ismereteket kér számon, hanem rendeletetése az is, hogy felmérje, mennyire vált képessé a tanuló a saját értékrendjének felismerésére, életútjának, perspektíváinak tervezésére. A követelmények annak megmutatását is számon kérik a vizsgázótól, hogy milyen mértékben jutott el különböző társadalmi kérdések és problémák tudatos értelmezéséhez” – áll a társadalomismeret-érettségi általános követelményeinél.

A vizsga célja többek között, hogy megállapítsa, a vizsgázó képes-e „tudatosan és kritikusan foglalkozni társadalmi kérdésekkel”, „a szűkebb és tágabb értelemben vett emberi csoportok, közösségekben zajló folyamatok megértésére, a mások iránti tiszteletre”, továbbá emelt szinten, hogy „ismeri-e a saját élete szempontjából legfontosabb kapcsolatok pszichológiai jellegzetességeit, a nemi identitás és szerepvállalás, a családi élet jellegzetességeit”.

gender_animated

Mind közép-, mind emelt szinten megtalálhatók a társadalmi viszonyok kategóriában olyan témák, mint a család fogalma és funkciói, családi szerepek, nők és férfiak a társadalomban, a két nem viszonyának változásai. A kultúra és globalizáció témacsoportba – ahonnan emelt szintről most likvidálni tervezik a genderelméletet és annak kritikáját – középszinten olyan altémák tartoznak, mint például a nemek közötti viszony és a család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása.

Az ELTE Társadalomtudományi Karán idén ősszel induló társadalmi nemek tanulmánya (Gender Studies) mesterképzés leírásában is olvashatjuk, hogy ez a tudományterület pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Ez a szak olyan „társadalomtudományi alapokon nyugvó interdiszciplináris program, melynek középpontjában a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra közötti kölcsönhatások elméletileg megalapozott és szisztematikus módszertani apparátussal történő problémaorientált vizsgálata áll.” A kurzusok arra készítik fel a diákokat, hogy képesek legyenek a társadalmi nemek szempontját fókuszba állító szakmai terveket létrehozni az olyan jellegű problémák megoldására, melyek „az egymást keresztbe metsző társadalmi egyenlőtlenségrendszerek (pl. kor, osztály, etnicitás, szexualitás stb.) mentén alakulnak ki”.

Koncz Andrea és az EMMI levelezéséből kiderül, hogy az előterjesztéssel tulajdonképpen a megfelelő szakkifejezés elhagyása a cél, mert az nem szerepel a kerettantervben, mivel „azt 2012–2013-ban szövegező szakértők nem írták bele, senki nem tett erre javaslatot. A kerettantervek tartalmának bővítése nem merült fel, hiszen deklarált célunk a tananyag csökkentése.” Ahogyan azt a dívány.hu cikke is kiemeli, a genderelmélet minden változtatás vagy bővítés nélkül is illeszkedik az érettségi témáihoz.

Ugyanígy a Társadalmi világrend az ezredforduló után című résznél közép- és emelt szinten is szerepel a Biztonságpolitika: terrorizmus és migráció altéma, amelyet a minisztériummal folytatott levelezés tanúsága szerint nem csupán a kerettantervbe írtak bele, de a Nemzeti alaptanterv is tartalmazza már általános iskola 5. évfolyamától.

Forrás: divany, kozlonyok.hu, kormany.hu, tatk.elte

Képek: nytimeseuropeanmovement