Az Unió és döntéshozói és a fiatalok közötti konzultációt tűzte ki célul a Nemzeti Ifjúsági Tanács

Rengeteg fiatal érzi úgy, hogy nincsen hatással jövőjének alakulására. Nem hallgatják meg a javaslataikat, gondolataikat, nem számít a véleményük. Úgy érzik, hogy a fejük felett hozzák meg a döntéseket. Az Európai Unió kezdeményezésére ma minden fiatal beleszólhat abba, hogy hogyan alakuljon a közös jövőnk. Ez a strukturált párbeszéd, amely az Unió döntéshozói és a fiatalok közötti polémia. Célja, hogy elősegítse az unión belül egy olyan ifjúságpolitika kialakítását, amely megfelel a tagállamokban élő fiatalok igényeinek és elvárásainak.

A konzultáció lefolytatásáért minden országban a nemzeti munkacsoportok felelősek. A magyar Nemzeti Munkacsoport feladatainak – így a konzultációk megvalósításáért, a jelentések elkészítéséért, valamint azok eljuttatásáért az Európai Irányító Bizottsághoz – koordinálásáért a Nemzeti Ifjúsági Tanács felel.

Jelen projekt az Európai Unió Strukturált Párbeszéd Munkacsoportok számára meghatározott irányvonalat követve magában foglalja az ifjúság véleményének feltérképezését egy reprezentatív ifjúságkutatás keretei között, valamint számos népszerűsítést célzó programot, megjelenést, annak érdekében, hogy nyilvánosságot biztosítson a strukturált párbeszédnek, elősegítse a folyamat megismerését a fiatalok körében, valamint motiválja a fiatalokat az aktív részvételre, és véleménynyilvánításra.

A fiatalok véleményének megismerése érdekében háromfázisú ifjúságkutatás megvalósítására kerül sor, melynek első fázisaként fókuszcsoportos beszélgetések kerülnek megrendezésre, második fázisként online kérdőíves megkeresésre kerül sor, végül harmadik fázisként a Nemzeti Ifjúsági Tanács megyei koordinátor rendszerének és más hálózatok segítségével helyi szinten az egyes kontaktpontokon keresztül térképezzük fel a magyarországi fiatalok véleményét, ezáltal is növelve a folyamatban résztvevők számát és sokszínűségét.

A projekt honlapján és a kontaktpontok információs standjain információt szolgáltatunk a strukturált párbeszédről, a véleménynyilvánítás fontosságáról. Interaktív teszteket készítünk, melyekkel a fiatalok tudását tudjuk ellenőrizni a különböző témák kapcsán, különféle játékokon keresztül aktivizáljuk a fiatalokat, hogy kifejezhessék véleményüket.

A projektben a Strukturált Párbeszéd magyarországi munkacsoportjának tagjai és az általuk képviselt szervezetek, az ifjúságpolitikában tevékenykedő ifjúságpolitikai civil szakértők és Magyarország fiataljai vesznek részt. Munkákat önkéntes, aktív fiatalok és szakértők is támogatják.

A projekt folyamata

  1. Kerekasztal beszélgetések ifjúságpolitikai szakemberekkel (2016. március – április)

A kerekasztal beszélgetés célja, hogy rávilágítsunk, a társadalmi inklúziónak milyen sajátosságaival kell foglalkoznunk ma Magyarországon a fiatal korosztályra vetítve. Mindemellett feltárjuk a marginalizált csoportok hátterét is, valamint igyekszünk feltérképezni a támogatásukra létező intézményrendszert, kezdeményezéseket helyi, regionális és országos szinten. A kerekasztal beszélgetéseken olyan ifjúsági szakemberek, ifjúsági munkások és döntéshozók is részt vesznek, akik tudásukat megosztva hozzájárulnak a magyarországi helyzet minél mélyebb feltérképezéséhez.

  1. Kutatás (2016. május – augusztus)

A kutatás három pilléren alapszik: (1) fókuszcsoportos beszélgetések, (2) reprezentatív online kérdőíves felmérés, melyek megvalósítását egy kutatócég végzi, (3) konzultáció a Nemzeti Ifjúsági Tanács megyei kontaktpontjain.

A fókuszcsoportos beszélgetések során gondosan kiválasztott 8, az adott célcsoportba tartozó fiatal beszélgetésére kerül sor korábbi tapasztalataikról, valamint kifejtik véleményüket a társadalmi inklúzió témájával kapcsolatban.

Az online kérdőíves felmérés segítségével olyan adatokhoz jutunk, amelyek megbízhatóan mutatják a fiatalok véleményének megoszlását egy-egy kérdésben. Így nem csak a konzultációban részt vevő fiatalokról, hanem a teljes magyar fiatalságot tükröző adatokhoz tudunk jutni.

A kutatás lefolyatatásával párhuzamosan konzultációkat fogunk tartani országszerte, amelyek eredményeit a fesztivál-megjelenések során is tágítani fogjuk. A konzultáció célja, hogy a fiatalokkal személyes kapcsolatba kerüljenek az ifjúsági delegáltjaink, és általuk a Strukturált Párbeszéd munkacsoport, melynek eredményeként választ kaphatunk olyan kérdésekre, melyekre a fókuszcsoportos beszélgetések és az online kutatás során nem került feltárásra.

  1. Az előző ciklus eredményeinek konzultációja (2016. szeptember)

A Strukturált Párbeszéd IV. ciklusának utolsó Európai Ifjúsági Konferenciája után egy évvel szeretnénk felmérni, vajon az akkor született ajánlásokból melyek épültek be nemzeti, regionális és lokális szinten az ifjúságpolitikai folyamatokba. Ezt egyrészről a releváns minisztériumokkal és döntéshozói szervekkel való kapcsolatfelvétellel, másrészt a civil szektor releváns képviselőivel való egyeztetés alapján kerül megvalósításra.

  1. Zárás, feldolgozás (2016. december)

A projekt során minden projektelem végén értékelést tartunk. A projekt zárásaként, záró értékelést tartunk az önkéntesekkel és a projekt teammel. Az értékelés tapasztalatait is feldolgozva a projektről, a felhasznált módszerekről és eredményekről e-kiadványt készítünk, melyet a honlapon teszünk közzé, illetve elküldjük a résztvevő fiataloknak, a Strukturált Párbeszéd munkacsoport tagszervezeteinek és minden érdeklődő számára egyaránt.

kép forrása: ifjusagitanacs.hu

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]