Megállapodás mérnökök és bölcsészek között

Lehet, hogy mégsem két teljesen távoli univerzum a mérnökök és a bölcsészek világa? 2016. január 5-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá Liszkay Béla, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) főigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) intézetigazgatója. Gyakornoki, publikálási, valamint tudományos dolgozatokkal kapcsolatos konzultálási lehetőségek, rendezvényeken való részvétel és kölcsönös szakmai támogatás lesz a felek közt.

A két egymástól csak látszólag távol álló szakterület megkezdte a hídépítést egymás felé. Az együttműködés célja, hogy a felek elméleti és gyakorlati tudásukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik (amelyek például: a könyvtár- és információtudomány hazai és nemzetközi eredményei, innovatív trendjei bemutatásának elősegítése, a szakkönyvtári tevékenység népszerűsítése, a BME OMIKK szellemi kapacitásainak a könyvtártudományi felsőoktatásban történő hasznosítása, valamint az ELTE BTK KITI hallgatóinak gyakorlati tapasztalatszerzése és munkaerő-piaci bekapcsolódásának segítése) érdekében együttesen mozgósítsák.

Mindenki azzal száll be a közös projektbe, amiben igazán jó. Így a BME OMIKK vállalja a gyakorlati szakkönyvtári tevékenység, a fontosabb műszaki források és adatbázisok átfogó bemutatását és részletes ismertetését az ELTE BTK KITI hallgatói, valamint az onnan érkező gyakornokok számára, továbbá konzultációs lehetőséget biztosít a műszaki tájékoztatással kapcsolatos szakdolgozatok, szemináriumi és TDK-dolgozatok elkészítéséhez. Ezen felül mind a könyvtárszakos hallgatók, mind a BME-sek részvételi lehetőséget biztosítanak egymás szakmai-tudományos rendezvényein és kölcsönös szakértői támogatásra is számíthatnak egymás projektjeiben. Az ELTE BTK KITI hallgatói és oktatói ingyenesen válthatnak olvasójegyet a könyvtárba, az első évfolyam diákjai pedig szakmai látogatáson vesznek részt a BME OMIKK-ban.

Az ELTE-s diákok pedig szakmai tapasztalatot szerezhetnek, ugyanis az együttműködés kiterjed a BME OMIKK által kiadott Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) című könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat támogatására. Az ELTE BTK KITI oktatói és doktoranduszai szerzői, referálói és lektori közreműködést, a lap tartalmi megújítását és informatikai fejlesztésének elősegítését is vállalták. Ezért a megállapodás aláírásánál jelen volt Fonyó Istvánné, a TMT főszerkesztője és Berke Barnabásné olvasószerkesztő is. A megállapodást ellátta kézjegyével Borhy László, az ELTE BTK dékánja is.

Forrás: elte.hu

Kép: elte.hu