Az állami ösztöndíj feltételei

Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatóknak beiratkozáskor alá kell írniuk a hallgatói nyilatkozatot, amelyben két feltételt vállalnak. Ez vonatkozik a nappali, esti vagy levező munkarendben tanulókra, az alap-, mester- és osztatlan szakosokra, valamint a felsőoktatási szakképzést választókra is.

Az egyik feltétel, hogy a képzési idő másfélszerese alatt le kell diplomázni, de a passzív félévek ebbe nem számítanak bele. A másik kikötés, hogy a diploma megszerzését követő húsz évben legalább annyi időt hazai munkaviszonyban kell dolgozni, mint amennyi állami ösztöndíjas félév igénybe lett véve. Szakváltás esetén újrakezdődik a számolás, és ugyanúgy a képzési idő másfélszerese alatt lehet megszerezni a diplomát. Ha a hallgatók kicsúsznak a rendelkezésükre álló időből, a felhasznált állami ösztöndíj összegének felét vissza kell fizetniük.

Néhány esetben lehet kérelmezni a határidő felfüggesztését, részletfizetést, vagy épp a teljes mentességet. A határidő felfüggesztésére – amely maximum két évre adható – akkor van lehetőség, ha a hallgató a nyelvvizsga megszerzéséért külföldi tanulmányokat folytat, illetve felnőttképzésben tanulja az adott nyelvet. Ezt természetesen a megfelelő dokumentumokkal igazolni kell. Részletfizetés vagy teljes mentesség tartós betegség, megváltozott munkaképesség, baleset, szülés, illetve két vagy több gyermek nevelése esetén kérhető. A hallgató a visszafizetési kötelezettségét kiválthatja azzal, ha az államilag támogatott félévekkel megegyező időtartamban bejelentett, hazai munkaviszonya van.

Az állami ösztöndíjas félévek ledolgozását legkorábban az alapszak befejezése után lehet elkezdeni, tehát az alapszakos tanulmányok alatt végzett munka nem számít bele. A hazai munkavégzésen adott ideig bejelentett, magyarországi munkaviszony értendő. Mivel egy félév öt hónapnak számít, egy hat féléves képzésért legalább 900 napot itthon kell dolgozni.

Abban az esetben, ha az illető két államilag támogatott képzést végez párhuzamosan, nem hat, hanem tizenkettő félévet kell hazai munkaviszonyban eltöltenie, mivel az állami félévek számítanak, és nem az eltelt idő. A diploma megszerzését követő húsz éven belül bármikor lehet teljesíteni a kötelezettséget, és a munkaviszonynak folyamatosnak sem muszáj lennie. A ledolgozandó időbe beleszámít az álláskeresési járadék, a csecsemő- és a gyermekgondozási díj (CSED, GYED), illetve a gyermekgondozási segély (GYES) folyósításának ideje is. Ha mindezek mellett nem történik meg a félévek ledolgozása, az állami ösztöndíjas képzés teljes összegét vissza kell fizetni.

Az állami ösztöndíjas félévek idejét kivéve a hitéleti képzésen tanulók nem kötelesek ledolgozni, és más szabályok vonatkoznak rájuk akkor is, hogyha kicsúsznak a képzési időből. Az önkéntes katonai szolgálat ideje pedig duplán számít bele a ledolgozandó félévekbe. Más a helyzet a szomszédos országokban élő magyarokkal is, mivel ők választhatnak, hogy vagy a lakóhelyük szerinti államban, vagy Magyarországon teljesítik kötelezettségüket.

Forrás: eduline.hu

Fotó: lajk.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]