Így is tanulhatsz külföldön!

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal külföldi rész- vagy továbbképzésen, alkotó- vagy kutatómunkában is részt vehetsz.

November 6-ig pályázhatnak Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra a 40 éves kornál nem idősebb, mesterdiplomát szerzett magyar állampolgárok bármely tudmányterületről. Fontos, hogy azok a kutatók és hallgatók is pályázhatnak, akik korábban már elnyerték az ösztöndíjat.

Külön bírálják el a PhD- vagy DLA-fokozatot szerzett kutatókat, illetve művészeket (posztdoktori kategória), és a doktori fokozattal még nem rendelkezőket (predoktori kategória), akik között előnyt élveznek a disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók.

Az ösztöndíj – mely a szálláshoz és a kinti tevékenységhez szükséges kiadásokat, és az egyszeri oda-vissza út költségét is fedezi – 3-8 hónap időtartamra nyerhető el (leghamarabb 2015 áprilisától), de egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.

A pályázatot november 6-ig elektronikus úton a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapján, és postai úton is be kell nyújtani. A jelentkezéshez csatolni kell egy magyar és egy angol nyelvű önéletrajzot, publikációs jegyzéket (művészek esetében portfóliót), két ajánlást, magyar és angol nyelvű munkatervet, a fogadó intézmény igazolását, költségtervet, az egyetemi diploma vagy doktori oklevél, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát.

Forrás: Eduline

Kép: scholarships-resource.com

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]