Hallgatói közösség – Zaránd Péter elnöki programja

Bemutatjuk Zaránd Péter második ciklusát kezdő Egyetemi Hallgatói Önkormányzati elnök programját, ami a Hallgatói közösség címet viseli.

A program fontos eleme a hallgatói önkormányzatok közötti viszony, hiszen az ELTE HÖK csak részönkormányzataival együttműködve képes alapvető funkciójának, az érdekképviseletnek eleget tenni. Az együttműködés fontos része a 2015 tavaszán bevezetésre kerülő választási reform, illetve a szakterületi és összegyetemi vezetőképzők. Ezek a továbbképzések – a program szerint – nélkülözhetetlen tartozékai a megfelelő minőségű érdekképviselet biztosításának, és folyamatos fejlesztésének.

A következő nagyobb egység, ami az EHÖK stratégiai partnereivel foglalkozik, részletezi az egyetemvezetéssel, a Karrierközponttal, az ELTE Alumni Szervezetével, a Doktorandusz Önkormányzattal, az Egyetemi Kollégiummal és a HÖOK-kal való jó partneri viszony kialakítását és fenntartását.

A kabinet, azaz az elnöki csapat bemutatásakor megismerhetjük a kabinet szervezeti működését, illetve annak szerkezetét. Az EHÖK kabinet alelnökeinek és referenseinek személye az előző évhez képest csak kis mértékben változott, illetve az elmúlt év során felvetődött többletfeladatok ellátása okán a kabinet szerkezete kiegészítésre került.

A program további része tartalmazza a szakterületek nagyobb céljait és terveit, mint például az ösztöndíjrendszer egységesítését és átalakítását, miután – más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan – szám szerint kevesebben részesülnek majd magasabb összegű tanulmányi ösztöndíjban. Ezt az EHÖK Tanulmányi Bizottsága fogja részletesen kidolgozni, akik emellett a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) kari különös részeinek egyszerűsítését és egységesítését is célul tűzték ki maguk elé, hogy megszüntessék a fölösleges paragrafusokat, nem csorbítva a kari autonómiát.

A Rendezvényszervező Bizottság előző félévben megalapozott munkája folytatódik annak érdekében, hogy megfelelően szabályozott keretek között történhessen a rendezvényszervezés. Ennek érdekében a félév során kiírásra kerül egy közbeszerzési eljárás, melynek nyertese biztosítja az elkövetkezendő időszakban a megfelelő minőségű hallgatói rendezvényeket.

A Szociális és a Tanulmányi Bizottság közös munkájának eredményeképpen kidolgozásra került a párhuzamos képzés kompenzációjának átalakítása – ezen túl nem csak a szociális hátteret, hanem a tanulmányi eredményt is figyelembe veszik a pályázatok elbírálásakor. Jelenleg egyeztetés zajlik az egyetemvezetéssel a kérdésben, mielőtt az új szabályozás is a HKR része lesz.

A program az itt említettek mellett számos egyéb célt és tervet tartalmaz, teljes terjedelmében hamarosan elérhető lesz a www.ehok.elte.hu oldalon.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]