Így pályázz, ha gólya vagy!

Cikkünkből kiderül, milyen lehetőségeitek vannak, ha elsőévesként jól jönne az ösztöndíj.

Bár gólyaként az első félévben még nem részesülhettek tanulmányi ösztöndíjban, van néhány pályázati lehetőség, amelyet érdemes kihasználnotok a tanévkezdés költségeinek megkönnyítésére. Összeállításunkból megtudhatjátok, melyek ezek.

Alaptámogatásra akkor pályázhattok nagy eséllyel, ha állami ösztöndíjas, nappali képzésen tanultok és rászoruló hallgatók vagytok. Fontos kritériuma, hogy első alkalommal létesítsetek államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt (akkor is pályázhattok, ha az első féléveteket passziválni szeretnétek), valamint hogy az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozzatok: nagycsaládos, vagy félárva, vagy árva, vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy családfenntartó, vagy olyan hallgató, akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. Az alaptámogatás összege pontosan meghatározott, egyszeri 59 500 Ft-ot jelent, ez a hallgatói normatíva 50%-a. Mesterszakra történő első bejelentkezés esetén 75%, azaz 89 250 Ft. Pályázni elektronikusan, a Neptunban kialakított felületen lehet. Az igénylés határidejét az egyetem honlapján illetve a hallgatói önkormányzat oldalán találhatjátok meg.

A rendszeres szociális ösztöndíjra (a.k.a. „szoctám”) szintén a nappalis állami ösztöndíjasok pályázatnak. Az alaptámogatással ellentétben ez rendszeres ösztöndíj, félévente öt juttatási hónapra jár. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik, különösen az egy háztartásban élők számát, státuszát (tanuló, dolgozó, munkanélküli stb.), keresetét, egészségügyi állapotát és egyéb, a szociális helyzetet mutató körülményt vesznek figyelembe. Az ösztöndíj odaítélésekor két kategóriára lehettek jogosultak. Az „A” kategóriába tartoznak a nagycsaládos, vagy árva, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy családfenntartó, vagy fogyatékossággal élő vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, a támogatás minimális összege ebben az esetben 23 800 Ft (a hallgatói normatíva 20%-a). „B” kategóriára azok esélyesek, akik félárvák, vagy hátrányos helyzetűek, vagy akiknek gyámsága nagykorúságuk miatt szűnt meg – ők minimum 11 900 Ft-ot (a hallgatói normatíva 10%-a) kaphatnak havonta.

Szoctámra akkor is pályázhattok, ha egyik kategóriába sem tartoztok, ilyen esetben a támogatás összegét pontrendszer alapján állapítják meg az elbírálók.

Fontos tudnivaló, hogy a pályázatok benyújtásának és a támogatás odaítélésének szabályzata karonként más és más, a részletekért keressétek a karotok szociális ügyekért felelős HÖK tisztségviselőjét!

A rendkívüli szociális ösztöndíj a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a házasság, gyerekszülés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset. A benyújtott pályázatokat a Kari Ösztöndíjbizottságok bírálják el, így összege, pályázási feltételei a rendszeres szoctámhoz hasonlóan karonként eltérhetnek. Részletes információkért – akárcsak az előbbi esetben – érdemes felkeresni az aktuális kar szociális ügyekért felelős HÖK tisztségviselőjét.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat minden évben ősszel írják ki; olyan szociális támogatás, melynek elbírálását nem az Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén az Egyetem folyósítja. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázata alapján a helyi önkormányzat ítéli oda. A támogatásra alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevők, állami ösztöndíjasok és önköltségesek is pályázhatnak, viszont esti és levelező tagozatosok nem. A támogatás maximum három évig jár, összege havonta 5-10 000 Ft.

Ha állandó lakóhelyetek önkormányzata csatlakozott a rendszerhez, az ösztöndíj egyik részét (önkormányzati ösztöndíjrész) a települési önkormányzat fizeti, míg a másik részét (intézményi ösztöndíjrész) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium biztosítja. A pályázatot az állandó lakóhelyetek szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, aláírva, egy példányban nyújthatjátok be.

A párhuzamos képzés kompenzációja alapvetően a többlettanulmányokat végzők támogatását szolgálja, azonban a 2014. őszi félévétől már szociális szempontokat is figyelembe vesznek az odaítélésekor. A támogatásra abban az esetben pályázhattok, ha egyszerre két képzésen folytattok tanulmányokat, melyek közül az egyik önköltséges, illetve ha egy adott képzési szinten már a második diplomátokat szerzitek. Az összeg megállapítása tehát tanulmányi eredmény és szociális helyzet alapján történik, a részleteket az aktuális pályázati kiírásban találjátok.

Az Út a felsőoktatásba elnevezésű támogatásra a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve utógondozásban részesülő, önköltséges vagy állami ösztöndíjas, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak; kiemelt cél a roma fiatalok felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, tanulmányaik megkezdésének támogatása. Ha elnyeritek, havi 20 000 Ft-os ösztöndíjat vagy önköltség-támogatást kaphattok, a pályázatot várhatóan augusztus elején írja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A tavaszi szemeszterben is megkaphatjátok a támogatást, de csak akkor, ha az első félévben legalább a mintatanterv 50%-ának megfelelő kreditet teljesítettétek.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra osztatlan tanárképzésben részt vevők pályázhatnak, összege havi 25-75 000 Ft között mozog. A támogatás az első két félévre jár, utána a kreditindex alapján határozzák meg a juttatást. A pályázatot várhatóan szeptemberben írják ki.