Hová tart az OMHV?

Újra elindult az OMHV, töltögethetjük a kérdőíveket – ennek kapcsán a projekt jelenébe és jövőjébe Borbély Krisztián, az EHÖK tanulmányi alelnöke avatott be minket.

„Az OMHV bevezetése az utóbbi évek talán legjelentősebb projektje volt az Egyetemen az oktatás minőségbiztosítását illetően. Elsődleges célja a hallgatói visszajelzés gyűjtése, egyfajta igényfelmérés a kurzusok minőségének vizsgálatához és az oktatói munka felmérése. A visszajelzések megfelelő hasznosítása pedig az oktatás minőségének javulásához vezethet. A folyamatos (félévente történő) visszajelzések egy körkörös visszacsatolási folyamatot eredményeznek, így az OMHV általi minőségbiztosítás hosszú távon egy önfenntartó rendszerré nőheti ki magát” – kezdi Krisztián.

A bevezetés során és a Neptun tanulmányi rendszerre való átállás miatt számos problémába ütközött az OMHV fejlesztése és működtetése: többek közt az eredmények publikálhatósága és megfelelő kiértékelése is akadályokba ütközött, azonban az utóbbi hónapokban ezek a technikai problémák végre megoldódtak.

„Jelenleg a sorozatos technikai malőrök és a látszólagos feldolgozatlanság következtében sajnos az OMHV renoméja eléggé lecsökkent mind a hallgatók, mind az oktatók körében, pont amikorra a rendszer hatékonysága kezdte elérni a kívánt színvonalat (például végre transzparenssé vált…). Ezt a jövőben orvosolni kell a rendszer megfelelő működése érdekében” – teszi hozzá.

További probléma még az általános hallgatói attitűd az OMHV-val szemben: bár a kitöltési arányok a legtöbb szakon lassú javulást mutatnak, sok hallgató továbbra is kényelmetlen teherként vagy kötelezettségként éli meg a félévente megjelenő kérdőíveket, pedig valójában egy lehetőségként kellene erre gondolnunk, amellyel saját és az utánunk jövő generációk oktatása minőségének javulásához saját kezűleg hozzájárulhatunk. A legtöbb oktató szerencsére – még ha meg is vagyunk sokszor győződve az ellentétjéről – mind a negatív, mind a pozitív kritikára igen fogékony, és a legtöbb egyetemi, kari vezető is úgy tekint az OMHV visszajelzésekre, mint komolyan mérlegelendő oktatási feedback anyagra. Tavaly videó is született annak kapcsán, hogy az oktatók miként reagálnak a saját munkájukra adott visszajelzésekre – ez a reakció pedig rendszerint igen konstruktív.

Mindamellett, hogy a rendszer problémái megoldódni látszanak, számos fejlesztési-fejlődési lehetőséget térképezett fel az EHÖK Tanulmányi Bizottsága az OMHV kapcsán. Hosszú távú tervek közt szerepel így például az egész OMHV rendszerének megújítása. A projekt néhány fontosabb pontja a kérdőív általános validitásának emelése, karspecifikus kérdőívek megalkotása, a kitöltési arány növelése, a kérdőív eredményeinek több helyen történő komoly súlyú figyelembe vétele (kar kiváló oktatója díj ez alapján lehetne elnyerhető), illetve a neptunos OMHV-riportok keresőmotorjának fejlesztése a könnyebb visszakeresés és tájékozódás érdekében.

„Mindemellett persze elsősorban a lerombolt renomét kell majd újraépíteni, így kiemelten fogjuk hangsúlyozni a teljes megújulást: nem hiába kapta a projekt, és a jövőben megújuló kérdőív is az OMHV 2.0 nevet!”

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]