Ha én lelkipásztor volnék

Az új, 2012 szeptemberében életbe lépő felsőoktatási rendszer legnagyobb visszhangot keltő kérdése kétségtelenül a hallgató szerződés, amelynek mintáját pár nappal ezelőtt hozták nyilvánosságra .

Az ütközési pont, miszerint az idéntől felvett hallgatókat az állam “röghöz kívánja kötni”, már mindenki által ismert, régi dal. Az azonban továbbra sem érthető, miért erősítik a hitéleti képzésben részt vevők a kedvezményezettek táborát.

A hallgatói ösztöndíjszerződés mintájának (http://www.oh.gov.hu/hallgatoi) nyilvánosságra hozatala után világossá vált, mit vár el az állam azoktól, akik állami ösztöndíjban, vagy állami részösztöndíjban részesülnek hallgatói jogviszonyuk létrejötte után. A hallgatóknak kötelezettséget kell vállalniuk arra vonatkozóan, hogy a képzési követelményekben meghatározott képzési idő alatt, vagy legfeljebb annak másfélszeresén belül megszerzik diplomájukat – ami értelemszerűen joggal lenne elvárható nem csak a támogatásban részesülőktől, hanem mindenkitől, aki egy kicsit is komolyan veszi egyetemi tanulmányait -. Az is egyértelművé vált már számunkra, hogy ha nem szeretnék súlyos százezreket fizetni a felsőoktatásunkért cserébe, akkor a végzést követő húsz éven belül a tanulmányi idő kétszeresének megfelelő időtartamban kell munkaviszonyt vállalnunk Magyarországon. Ez az időtartam megszakítható, de legjobb esetben is négy évet jelent.

A hitéleti képzésben részt vevők viszont mentesülnek a második kitétel, az itthoni munkavállalás kötelezettsége alól. A lelkipásztori munkatársak és a kánonjogászok vagyis vállalhatnak állást New Yorkban is, ami – félreértés ne essék, nem a szakmát kívánom becsmérelni – a jelenlegi hazai munkavállalási lehetőségek fényében meggondolandó opció is lehet. További kedvezményezettek a Magyarországon tanuló határon túli magyarok, akinek szintén adott a választási lehetőség: itt, vagy a szülőhazájukban helyezkedjenek el az egyetem elvégzése után.

Cserébe a magyar állam természetesen nem csak az ingyen tanulási lehetőséget biztosítja, hanem a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekszik arra, hogy megfelelő munkalehetőséget biztosítson a képzés befejeztét követően. Az persze nem biztos, hogy a jogászok, biológusok, mérnökök, informatikusok szakmájukhoz méltó munkát végezhetnek majd, de legalább nem lesznek munkanélküliek. Ezt pedig számtalan hallgató szerződés garantálja.

Knopf Alexandra

Első megjelenés: policity.blog.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]