Szakkoli

A tehetséggondozás nagy hagyománnyal rendelkező intézményei az ELTE-n a szakkollégiumok. Az Eötvös József Collegiumban hagyományosan több képzési területhez kapcsolódó szakkollégiumi munka folyik, míg a további négy szakkollégium többnyire egy vagy két tudományterületen működik: a Bibó István Szakkollégium (ÁJK); a Bolyai Kollégium (TTK, IK); az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (TáTK); valamint az Illyés Sándor Szakkollégium (PPK, TÓK, BGGyK). A kialakult és jól működő hagyományoknak megfelelően az Eötvös Collegiumot sajátos (országos viszonylatban is egyedi) oktatási-kutatási struktúra jellemzi. A Bolyai Kollégiumban a képzés a szakokhoz igazodik. Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi és az Illyés Sándor Szakkollégiumokban a képzés szerkezete nem képezi le a felvett hallgatók szakok szerinti tagozódását. A Bibó István Szakkollégium ötvözi az alapszakokhoz kapcsolódást és az általánosabb társadalomtudományi képzést.

A Szakkollégiumok nem pusztán tehetséges hallgatók lakóhelyei. Sőt, többek egyszerű képzési „ráadásnál”: a speciális illetve széles spektrumú, a képzésen felül elvégzendő ismereteken, órákon, kurzusokon túl lehetőséget nyújt konferenciák, tudományos eszmecserék és beszélgetések rendezésére, valamint a szakkollégista-lét különleges, egyedi tulajdonságait is igyekszik kihasználni: ezek a kollégiumok nagyfokú önállóságot élveznek, amelyet belülről szerveződő, öntevékeny, oktatói-hallgatói közösség irányít. Szakkollégiumi tag természetesen külsős hallgató is lehet, aki – miután felvételt nyert – nem bentlakóként részt vehet bármilyen programban, képzésben.