Határtalan avantgárd

A konferencia perspektíváját az határozza meg, hogyan láthatóak „kívülről”, tágabb keretben vagy kontextusban a spanyol világban született avantgárd jelenségek. Az egybevetés kiindulópontja a szöveg, mely a legszélesebb értelemben vett avantgárd művészet (irodalom, zene, színház, film, képzőművészet) programjait határozta meg kiáltványok, programok, vezércikkek, pamfletek formájában.

Az előadások témái az egyes alkotások és irányzatok között észlelhető közvetlen vagy épp interdiszciplináris kapcsolatok, a különféle tendenciák komparatisztikával feltárható kölcsönhatásai, továbbá könyvek, folyóiratok, kiállítások, koncertek hazai és külföldi recepciója, s nem utolsó sorban az avantgárd társadalmi vetülete és a kronológia kérdése (avantgárd vs. neoavantgárd) lesznek. Elismert szaktekintélyeket várnak Spanyolországból, Argentínából, Kanadából, Németországból, többek között Juan Manuel Bonet, Celina Manzoni, Alvaro Salvador, Trinidad Barrera, Julio Prieto, Domingo Ródenas, Javier Vargas de Luna érkezik az Egyetemre. A meghívott külföldi vendégprofesszorok mellett neves magyar kutatók is szót kapnak (Han Anna, Kulin Katalin, Kappanyos András, Dalos Anna).

A szimpózium zárásaként a Spanyol Tanszék hallgatói Miguel Mihura Tres sombreros de copa című színdarabját adják elő, a Tanszék anyanyelvi lektora Vanesa Hidalgo rendezésében, március 2-án a D épület nagyelőadójában 17:30 órai kezdettel.

A konferencia az “Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi projekt támogatásával valósul meg.