Játékkal a fogyatékosság mellett – interjú Menyhárt Barbarával

Az interdiszciplinaritás korát éljük. Nem feltétlenül attól lesz valami kiemelkedő, mert egy területen belül precíz, profi és úgy en bloc jó, hanem attól, ha több területet egyesítve rendelkezik ezekkel a kvalitásokkal. A társadalmiszemlélet-megalapozó program is hasonló: kiemelkedően foglalkozik a fogyatékosság kérdéskörével és a külhoni magyar területekkel egyaránt. Menyhárt Barbarával, a HÖK külügyi alelnökével beszélgettem.

Kezdésképp összefoglalnád, kérlek, hogy mi az a Külhoni Program?

A Külhoni Programot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) hívta életre azzal a céllal, hogy a határon túli magyar hallgatói szervezetek közös képzését ellássa, érdekeit képviselje; magyarországi tagönkormányzatait pedig arra motiválja, hogy minél több külhoni hallgatói szervezettel alakítsanak ki kapcsolatot.

2016 óta a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Program keretén belül több egészségügyi szűrővizsgálatot és méréssorozatot végzett Kárpátalján, több mind félezer emberhez juttatva el ezt a szolgáltatást.

Az egészségügyi terület mellett a HÖOK az oktatás és a városfejlesztés kapuit is megnyitotta, ennek apropóján az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzata kidolgozott egy fogyatékossággal kapcsolatos, információátadásra és tapasztalatszerzésre alkalmas társadalmiszemlélet-megalapozó programot. Ennek elemei játékos formában mutatják meg a fogyatékosságot, a képességeket, a támogatás lehetőségét és a sokszínűség, valamint az együttélés szépségét.

2017 őszén a programmal Szabadkára utaztunk az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karára. Közben Budapesten többször is megtartottuk a programot leendő tanároknak, leendő rendőröknek, dolgozó gyógypedagógusoknak, ez év tavaszán pedig a program szakmai és infrastrukturális bővítésén kezdtünk el dolgozni.

Ha jól tudom, a legutóbbi program Marosvásárhelyen volt. Erről mesélnél, kérlek, hogy hogy zajlott le, milyen volt a hangulata, mik voltak a benyomásaitok?

November 22. és 25. között voltunk Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, ahol nagyon nyitottak és érdeklődőek voltak a hallgatók.

Ez alkalommal nem volt olyan sok résztvevő a programunkon, de úgy gondoljuk, hogy sosem volt cél az, hogy nagy tömegekhez szóljunk. Családias hangulatban, játékos, interaktív módon dolgozunk, hogy át tudjuk beszélni az élményeiket, benyomásokat, felmerülő kérdéseket.

Fontos tételszava a programoknak és beszámolóknak a „játék”. Olvastam múltkor egy tézist, hogy milyen meghatározó tanító szerepe van magának a játék gesztusának, amivel a kulturális tudást át lehet adni. Ezt absztrahálva érdekelne, hogy egy ilyen – kimondottan a figyelemfelhívást és interaktív gondolatátadást megcélzó – programban milyen játékokat alkalmaztatok, milyen technikák voltak integrálva ezekbe a játékokba.

Valóban játéknak nevezzük a program elemeit, ezzel is kifejezve azt, hogy nem tényleges tudásátadásról van szó. Tulajdonképpen lehetőséget teremtünk arra, hogy a résztvevők tapasztalatot szerezzenek például az autizmus spektrum zavarral, ADHD-val, szorongással, addikcióval kapcsolatban, és beszélgetést kezdeményezünk a benyomásaikról, valamint a támogatás, segítségnyújtás lehetőségeiről. A játék pedig ennek az eszköze.

Ha már felmerült a szorongás vagy az addikció: milyen módon foglalkoztok az ilyen és ezekhez hasonló, bizonyos értelemben globálisabb problémákkal?

A Program tartalmát tekintve jelenleg két fő témakörre épül: az egyik az autizmus spektrum zavar, a másik pedig a pszichopedagógia. Mind a szorongás, mind az addikció, ahogyan az ADHD is, ez utóbbi körébe tartozó állapotok.

interjú12.12 (2 of 10)

Fotó: Réder Brigitta

Említetted, hogy a program célja nem tudásátadás. Emellett (és ezt alátámasztandó) olvastam, hogy alapcélként azt neveztétek meg, hogy átadjátok az általatok vallott világ- és emberképet a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatban. Mi ez a kép?

Nagyon érdekes maga a név is: társadalmiszemlélet-megalapozó program. Ez nem egy érzékenyítő vagy tudásátadó program, de nem is egy társadalmiszemlélet-formálás – hiszen már azzal is feltételeznénk, hogy valamit meg kell változtatni –, ez tényleg egy szemlélet-megalapozás.

Nem lennénk hitelesek, ha azt mondanánk, hogy tudást adunk át, hiszen mi is ugyanúgy lelkes hallgatók vagyunk, mint azok, akik velünk szemben ülnek ezeken a tréningeken.

Nézetünk szerint a valódi akadályozottságot vagy fogyatékosságot önmagában nem valamilyen érzékszerv, szervrendszer, funkció vagy képesség hiánya vagy zavara okozza, hanem az a környezet, ami nem tudja az esetleges hiányosságokat kompenzálni.

Hisszük, hogy a fogyatékossággal élő személyek támogatásának és teljes társadalmi integrációjának az alapja az ismeret. Szeretnénk tehát az érdeklődőknek információt nyújtani az egyes fogyatékosságtípusokról és a megértésük, támogatásuk lehetőségéről. Ugyanis a társadalom minden résztvevője, mi mindannyian felelősséggel viseltetünk egymás iránt.

Tavaly egy józsefvárosi intézményben is csináltatok tréninget, azzal a céllal, hogy gyógypedagógusok és többségi pedagógusok is részesüljenek a programban. Ennek apropóján kérdeznék. Édesanyám óvodában dolgozik, és rengeteg tapasztalatot mondott nekem arról, hogy fogyatékos gyermekeket próbálnak integrálni a többségi oktatásba, a szükségleteikre való figyelem nélkül. Mit gondolsz, mi lenne ezt illetően progresszív lépés, hogy lehetne fejleszteni a jelenlegi állapotot?

Úgy gondolom, hogy nincs elég tudásom és tapasztalatom ahhoz, hogy a jelenlegi közoktatási rendszerről valid képet alkossak. Abban az egyben viszont biztos vagyok, hogy itt is minél több ismeretre lenne szükség a fogyatékossággal kapcsolatban. Nyilván mi a saját hatáskörünkön belül próbáljuk előmozdítani az ügyet, így igyekszünk eleget tenni az ilyen irányú felkéréseknek. A kollégáim, Vajda Kitti és Molnár Erzsébet például az Autizmus Alapítvány munkatársainak is bemutatták a programot, valamint a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének idei konferenciáján is előadtak ezzel kapcsolatban.

Végül: berögződésem, hogy nem tudok semmit sem „csak” kollektívaként tekinteni, mert a kollektívát emberek konstituálják. Emiatt érdekelne, hogy téged mint individuum mi mozgat afelé, hogy foglalkozz a külüggyel vagy a fogyatékossággal, vagy a kettővel együtt?

Azt gondolom – de szerintem a programban résztvevő többi munkatársam nevében is mondhatom –, azt gondoljuk, hogy (leendő) gyógypedagógusként nemcsak az a feladatunk, hogy diagnózisokat állítsunk fel vagy fejlesztéseket végezzünk, hanem az is, hogy a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációját, beilleszkedését előremozdítsuk és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a társadalom teljes jogú és értékű tagjai lehessenek.

Másrészt a külhoni magyar területek fejlesztésében a motivációnk egész egyszerűen a közös társadalmi felelősségünk vállalása.

Elismerem azért, hogy bennem vagy egy extra motiváció is, én ugyanis Erdélyből származom, így tulajdonképpen a saját közösségem fejlesztése és támogatása személyes misszió is.

Kiemelt kép: Réder Brigitta

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]