KórházSuli – híd az iskola és a kórház között

2018. szeptember 29-én a – már négy éve működő – KórházSuli Alapítvány megtartotta az évnyitó konferenciával egybekötött diákképzését. A részvevők a konferencia során megismerhették az Alapítvány történetét, a szervezet felépítését, a vezetőket, valamint az Alapítvány segítőit is. A délután folyamán a középiskolás diákok szakmai képzésen vehettek részt, mely ismeretanyag elsajátítása elengedhetetlen az önkéntesek számára. De hogyan is kapcsolódnak be a programba az egyetemisták? Mi is pontosan ez az egész? A cikk további részében – követve a szombati nap eseményeit – bemutatom a KórházSuli Alapítvány tevékenységét.

A KórházSuli Alapítvány elsődleges célja a hosszú kórházi ápolásra szoruló gyerekek korrepetálásának megszervezése, a későbbi sikeres, az iskolába – és a lehetőleg a már gyógyult gyermekek saját osztályába – való reintegráció céljából. Magyarországon súlyos betegség miatt évente több ezer gyermek kényszerül magántanulói státuszba, akiknek a rendszeres oktatása, a saját osztályukkal való haladása és fejlődése jelenleg csupán részben megoldott. Sokak tanulását segítik kórházpedagógusok, azonban rengeteg gyermek tanítása intézményes keretek között nem valósul meg, így a betegség során a gyermekek otthon, a szülők segítségével próbálnak meg felzárkózni. Az iskolából való kiszakadás nem csupán az oktatási lehetőségek, hanem a közösségi élet beszűkülését is jelenti. A gyermekek vagy a kórházban, vagy pedig otthon lábadoznak, kiszakadnak a baráti társaságokból, a közös alkotási folyamatokból, a betegség fizikai és lelki terhei mellett a magánnyal is meg kell birkózniuk.

A KórházSuli program egy hidat képez az iskola és a kórház között. A program egyik célja – a tanulás és fejlődés mellett –, hogy visszaadja a reményt a gyógyulófélben lévő gyermekek számára. Az Alapítvány a 2014/15-ös tanévben kezdte meg a működését, ekkor 4 beteg gyermek és 20 segítő működtette a szervezetet. Az eltelt négy év során az Alapítvány folyamatosan nőtt és fejlődött, így a tavalyi 2017/18-as tanév során már 120 segített gyermeket és 250 önkéntest számlált a közösség. A számok mögött 17 középiskola és három egyetem diákjai állnak, akik az elmúlt év során közösen 120 tananyagot fejlesztettek, 720 órát tanítottak és összesen 5000 óra közösségi tevékenységgel működtették a szervezetet. Az önkéntesek kétharmada középiskolás, az egyharmaduk egyetemista, akik más jellegű feladatokkal segítik a gyógyulófélben lévő gyermekeket.

A középiskolások elsődleges feladata az online, személyre szabott tananyagfejlesztés. A programba bekerülő gyermekek kapnak egy virtuális „iskolatáskát”, melyet az év közben a közös munka során a középiskolások és az egyetemisták feltöltenek. A középiskolások – három-négy fős csoportokban – kreatív, interaktív tananyagokat fejlesztenek egy, az általuk segített gyermeknek, követve a beteg gyermek iskolájának, osztályának a tantervét. A munka során a fiatalokat segíti egy mentor, aki ellenőrzi az elkészült munkákat, valamint az az egyetemista, aki kapcsolatban áll a beteg gyermekkel és családjával. A tananyagfejlesztés a Moodle felületen zajlik, ez az a közös online fórum, ahová feltöltik a középiskolások az elkészült tananyagokat, ahol az egyetemisták vezetik a tanórák menetét és az ütemtervet, valamint ahol minden információt elérhetnek a beteg gyermekek és a szüleik.

ígyműködünk

Az egyetemisták a programba mint oktatók lépnek be. Ők azok, akik az elkészített tananyagok segítségével, illetve a saját ötleteikkel színesítve az órákat együtt tanulnak a gyógyulófélben lévő betegekkel. A tanulás történhet személyesen vagy online módon, egyéni vagy csoportos foglalkozás során, azonban az biztos, hogy nem a megszokott frontális oktatási keretek között valósul meg a közös tanulás. A gyermekek, akik hosszú ideig nem érintkeztek a szüleiken és a kórházi ápolókon kívül senkivel, a legtöbb esetben magányosak, tele vannak félelemmel, szorongással, lelkiismeret-furdalással a családnak okozott plusz feladatok miatt, sok esetben demotiváltak. A közös tanulás remek lehetőség az egyetemisták számára arra, hogy a lehető legkreatívabb formában taníthassanak, a gyermekek barátaivá és biztos támaszaikká válhassanak. A program működésének alapelve, hogy az önkéntesek is védve legyenek, ennek érdekében az egyetemistáknak rendszeresen részt kell venniük úgynevezett szupervíziókon, mely alkalmak során az esetlegesen őket ért traumákat, fájdalmakat és a tapasztalt nehézségeket oszthatják meg a közösséggel, valamint igény esetén egyéni, szakemberekkel történő beszélgetésre is van lehetőség.

A szombati képzés során megismerhettük az első, a KórházSuli szervezésében megvalósuló tábor részleteit, a szervezők és részvevők gondolatait. Az I. Integrációs tábor Gánton került megszervezésre, ahol hat napot töltött együtt 50 résztvevő, szervezők, önkéntes középiskolások és gyógyult gyermekek egyaránt. A konferencia során a beszámolók alapján megismerhettük azt az utat, amit a táborban résztvevők közösen jártak be: a fejlődés, a félelmekkel való szembenézés, a saját korlátokon való túllendülés, az elfogadás és a mások felé nyitás lépcsőfokait. A beszámoló során számomra az egyik legmaradandóbb mondat a következő volt: „Elmondhatatlan érzés volt látni azt, hogy azok a gyerekek, akiknek az életéért az intenzíven küzdöttünk, most este 10-kor pizsamában önfeledten táncolnak!” – mondta a Bethesda Kórházban és a programban is aktívan dolgozó szakember.

kép

A konferencia során egymás után ismerhettük meg a sikertörténeteket, a gyógyulást követő osztályozóvizsgákon való helytállást, a lelkes önkéntesek legszebb pillanatait, a gyógyult gyerekek és a szüleik őszinte véleményét. Ezt követően bemutatkoztak az Alapítvány fő támogatói, majd megismerhettük a program éves rendezvényeit: a közös adventi készülődés, a jótékonysági futás, valamint a beteg gyermekek rajzaiból készített, évente megrendezésre kerülő kiállítás lebonyolításának részleteit.

A konferencia folytatásaként kiscsoportos, középiskolások és egyetemisták által koordinált érzékenyítő foglalkozásokat tartottak a résztvevők a most jelentkező önkéntes középiskolások számára. A foglalkozás során az új önkéntesek megosztották a félelmeiket, a beszélgetés alatt megpróbálták közösen megtalálni a válaszokat az elhangzott a kételyekre, bizonytalanságokra. A programmal párhuzamosan a pedagógusok közös beszélgetést tartottak, ahol megosztották egymással a tapasztalataikat, a program fejlődését elősegítő új ötleteiket.  Az ebédszünet után a középiskolások megismerhették a Moodle tananyagfejlesztő rendszer működését, ők maguk is megtanulták kezelni a felületet, ki is próbálhatták azt.

És hogy hol is tart most a program? A jelenleg több száz fővel működő alapítvány egyre szélesebb körben ismert, jelenleg Magyarország 31 településéről és 13 kórházából érkeznek a beteg gyermekek jelentkezései. Az alapítvány folyamatosan nő és bővül, a rákos betegek mellett ADHD-s és más mentálhigiéniás gyermekek korrepetálásában is részt vesznek az önkéntesek. A program remek lehetőség, hogy a résztvevők kézzelfogható, hasznos dolgot tegyenek és emellett önmagunkról is sokat tanuljanak. Az alapítvány folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését. A legközelebbi, egyetemistáknak szóló képzés 2018. október 13-án kerül megrendezésre. További információk a KórházSuli honlapján, a legfrissebb hírek és programok az Alapítvány Facebook oldalán érhetőek el.

Forrás: KórházSuli

Fotók: KórházSuli; KórházSuli; 21no

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]