Mi van a migrációs félelmek hátterében? Egy európai összehasonlító vizsgálat eredményei – ajánló

A Magyar Szociológiai Társaság és az ELTE Társadalomtudományi Kar Migrációs folyamatok és migrációs diskurzusok Magyarországon az elmúlt 20 évben – Kihívások és paradoxonok címmel szemináriumsorozatot indított, mely sorozat követező előadásának az ELTE Társadalomtudományi Kara ad otthont 2018. május 3-án.

A Magyar Szociológia Társaság és az ELTE Társadalomtudományi Kara által közösen indított, Migrációs folyamatok és migrációs diskurzusok Magyarországon az elmúlt 20 évben – Kihívások és paradoxonok című szemináriumsorozatának következő előadása a migráció folyamata során kialakult félelmekkel foglalkozik. Az előadás a Mi van a migrációs félelmek hátterében? Egy európai összehasonlító vizsgálat eredményei címet viseli. Az érdeklődők Messing Vera és Ságvári Bence (MTA TK SZI) előadását hallgathatják meg, a beszélgetés felkért opponense Kováts András.

Messing Vera az MTA Módszertani és kutatástörténeti osztályának tudományos főmunkatársa, kutatási területei a társadalmi egyenlőtlenségek, a kirekesztés és befogadás, az etnikai kisebbségek, a migránsok, a közpolitikai kutatások, valamint a romák médiareprezentációja. A kutató kiemelt publikációi, fontosabb konferenciái, szakmai tagságai, illetve a kiemelt jelentőségű projektjei a fent megnevezett témakörökhöz köthetőek.

Messing Vera 2015 és 2016 között kutatásvezetőként vett részt a Media representation of the refugee crisis in the Hungarian and international media nevet viselő kutatásban, míg 2014 és 2016 között az ASSESS project on monitoring integration of vulnerable migrants, European Comission projekt magyar kutatásvezetője volt. Konferenciái során kiemelt jelentőségűek a romákkal foglalkozó előadásai, a 2015-ös brightoni konferencián Disempowered by the Media: Causes and Consequences of the Lack of Media Voice of Roma Communities címmel tartott előadást. 2015 márciusában, Washingtonban az oktatásban történő etnikai szegregációról és annak hatásairól tartott összehasonlító előadást négy közép-európai ország sajátosságait vizsgálva. Kutatómunkái során a társadalmi konfliktusokra, a diszkriminációra, az identitáspolitikára, valamint az ezekre érkező válaszokra koncentrál a kutató.

Ságvári Bence szintén az MTA Módszertani és kutatástörténeti osztályának tudományos munkatársa. Kutatási területei az ifjúság, az ifjúságpolitika, az értékek, a technológia, az információs társadalom, a big data, valamint a nemzetközi összehasonlító survey kutatások módszertana. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet doktori iskolájában végezte, az ELTE Társadalomtudományi Karának, a Corvinus Egyetemnek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, a Zsigmond Király Főiskolának, valamint az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumának külsős oktatója. 2014 és 2015 között oktatói tevékenységet végzett az Indiana University-n.

Ságvári Bence a 2012 és 2016 között zajló A kultúra és az értékek kapcsolata a gazdasági versenyképességgel, a 2015 és 2017 között futó Egy online közösségi hálózat életciklusa: bigdata elemzés, valamint a 2014 és 2016-os éveket átfogó Youth Policy Review Hungary (Magyar Ifjúságpolitkai Helyzetkép) címet viselő projektek vezető kutatója volt. A kutató a European Social Survey (ESS) nemzeti koordinátora.

A szemináriumsorozat soron következő előadására felkért opponens Kováts András, az MTA Kisebbségszociológiai és Antropológiai osztályának tudományos segédmunkatársa. Az opponens kutatási területei a nemzetközi migráció és menekültügy, a bevándorlás és társadalmi integráció, valamint a migrációs és menekültügyi szakpolitikák.

Az ELTE Társadalomtudományi Karán, 2018. május 3-án megrendezésre kerülő Mi van a migrációs félelmek hátterében? Egy európai összehasonlító vizsgálat eredményei című előadáson az érdeklődők a Messing Verával, Ságvári Bencével, valamint Kováts Andrással találkozhatnak. Az összehasonlító vizsgálat eredményeivel előadás formájában ismerkedhet meg a közönség, a felkért előadók a téma kiemelt magyarországi kutatói. A rendezvény 16 órai kezdéssel kerül megrendezésre az ELTE TáTK 0.100C Kari Tanácstermében. További részletek az esemény Facebook oldalán olvashatóak.

Fotó forrása: Facebook

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]