Fény derült a társas kötődés és a mobilhasználat közötti összefüggésekre

Az ELTE Etológia Tanszék és az MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport munkatársai kimutatták: a bizonytalan fiatalok jobban kötődnek a mobiltelefonjukhoz. Az ezt magyarázó, Humans’ attachment to their mobile phones and its relationship with interpersonal attachment style című tanulmány a Computers in Human Behaviour szaklapban jelent meg Miklósi Ádám egyetemi tanár, Gigler Dóra biológus, Konok Veronika és Bereczky Boróka Mária tudományos segédmunkatársak neve alatt.

Minden emberre jellemző a társas kötődés, és ha ez egy élő személlyel nem tud megvalósulni, a telefonunkhoz nyúlunk segítségért. A kutatócsoport tagjai rájöttek, mobilunkkal való kapcsolatunk nagyban függ a személyiségünktől. Minél bizonytalanabbak, szorongóbbak vagyunk, annál inkább kötődünk a telefonunkhoz.

Az online kérdőíves kutatás a 19 és 25 év közötti fiatalokat célozta. A vizsgált korosztály az első “digitális bennszülött” generáció, akik már a mobiltelefon mellett nőttek fel. A válaszokból kiderült, mindenki számára ugyanannyira fontos a telefon közelsége, ám az eszköz által elérhető állandó kapcsolattartás a szorongóbb fiatalok számára sokkal fontosabb. Ennek a jelenségnek az egyszerű magyarázata az, hogy az ilyen emberek jobban igénylik a másokkal való folyamatos kapcsolatot. Vagyis azzal, hogy a mobiltelefont eszköznek használják ahhoz, hogy a kötődési kapcsolataikat fenntartsák, egyúttal a mobil maga is kötődés tárgyává válik.

„Korábbi kutatások szerint az emberek többsége stressznek éli meg, ha nincs nála a mobiltelefonja, lemerül vagy otthon felejti azt. A közelségkeresés és az elváláskor jelentkező (szeparációs) stressz a társas kötődés legfontosabb jellemzői. Ezt mutatja minden gyerek a szülei felé, és felnőttként is kötődünk szerelmünkhöz, a családtagjainkhoz vagy legjobb barátunkhoz” – mondta Konok Veronika, a tanulmány egyik szerzője.

A kutatók úgy vélik, hogy az utóbbi időkben megjelent kommunikációs eszközök – elsősorban a mobiltelefonunk – felé irányuló társas kötődésünk a kötődési hálózatokban végbemenő kulturális változások eredménye lehet. Az állandó kapcsolattartás lehetősége az úgynevezett bizonytalan, szorongó kötődésű emberekben még inkább elmélyítheti a másoktól és a telefonjuktól való függést.

Miklósi Ádám és a kutatócsoport további munkatársai szemléletváltást szeretnének elérni a mobiltelefonokkal kapcsolatos kutatásokban. Nézőpontjuk szerint általánossága miatt célravezetőbb lenne a jelenség etológiai megközelítése. A jövőben viselkedéstesztekkel szeretnének további adatokat gyűjteni.

Forrás: elte.husciencedirect.com
Kép: android.hu