„Az ELTE Ígéretes Kutatója” pályázat nyertesei 2015-ben

Pályázatot hirdetett idén ősszel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa, amely hagyományőrző céllal indult, és az ígéretes, várhatóan nagy sikerek előtt álló kutatókat hivatott támogatni. Utóbbi miatt a korhatár 40 év volt, mivel az elnyerhető pénzjutalmat a tanács a leendő kutatások finanszírozására ajánlotta fel, így segítve az eredmények elérését. Nagy volt az érdeklődés, így a nyertesek száma is jelentős volt, még a díjazás keretét is megemelték végül. Cikkünkből megtudhatjátok, kik lettek a nyertesek.

Idén ősszel új pályázat indult „Az ELTE Ígéretes Kutatója” címmel Egyetemünkön a Tudományos Tanács szervezésével, akik kezdeményezésükkel az olyan kutatókat szerették volna összegyűjteni és leendő munkájukat segíteni, akik előreláthatólag sikeres tudományos jövő elé néznek. A jelentkezők körét a maximális 40 éves korhatárral szűkítették, hiszen főképp olyanokat kerestek, akik még nincsenek szakmai csúcspontjukon. Ezen kívül semmilyen megkötés nem volt, bármilyen témakör kutatását elfogadták.

Szalay Péter, tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes így nyilatkozott az új pályázatról: „A kezdeményezés része annak a programnak, amellyel a rektori programnak megfelelően a Tudományos Tanács ösztönözni kívánja a tudományos teljesítményt, különös tekintettel a nemzetközi láthatóságra. A célok között szerepel annak demonstrációja is, hogy a tudományos teljesítmény az ELTE-n érték és minden tudományterületen lehet intézményünkben sikeres kutatást folytatni”.

Mivel ez volt az első év, amelyben meghirdették a pályázatot, nem tudhatták előre, mekkora lesz az érdeklődés. Pozitívan csalódhattak a szervezők, mivel 75 pályázat érkezett be. Így a kiosztásra szánt 7 millió forintos keretet 12 millió forintra emelték, mert 12 nyertes is lett, akik így fejenként 1-1 millió forintot kapnak jövőbeli kutatásaikra.

igereteskutatok

Ők a nyertesek, témakörönként egy vagy két kutatót díjaztak:

Bölcsészettudomány:
Lénárt Tamás (BTK, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék): Fő témája kutatásai között az aktuális, nemzetközi irodalomelméleti diskurzusok „meghonosítása” és a magyar és nemzetközi diskurzusok párbeszédképességének vizsgálata.
Patay-Horváth András (BTK, Ókortörténeti Tanszék): Az archaikus és klasszikus görög márványszobrászatban használt fémapplikációk elemzésével foglalkozik.

Élettelen természettudomány:
Erőss Anita (TTK, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék): A Villányi termálkarszttal foglalkozik elsősorban, amelynek hidraulikai adottságaival, geokémiai jellemzőivel és barlangképződési folyamataival tölti kutatási idejét.
Nógrádi Dániel (TTK, Elméleti Fizika Tanszék): A részecskefizika foglalkoztatja, azon belül is annak Standard Modelljét vizsgálja.

Élő természettudomány:
Hargitai Rita (TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék): Kedvencei a madarak, velük kapcsolatosan a tojáshéj-pigmentáció szerkezeti funkcióját és indikátor szerepét vizsgálja.
Herczeg Gábor (TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék): Fő kutatási témája a kilenctüskés pikó adaptív divergenciája, valamint a zöld gyík vizuális és kémiai ivari jelzésrendszere.

Informatika:
Gede Mátyás (IK, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék): Kutatása során a térképészethez köthető új informatikai technológiákkal foglalkozik. Ide sorolható a tudományos munkája során érintett témák közül a glóbuszdigitalizálás, a virtuális glóbuszok alkalmazása a tematikus kartográfiában, illetve az új webes térképészeti technológiák.

Jogtudomány:
Fuglinszky Ádám (ÁJK, Polgári Jogi Tanszék): Kártérítési joggal, magyar polgári joggal és összehasonlító (polgári) joggal foglalkozik.
Siklósi Iván (ÁJK, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék): Kutatási területei közé tartozik a római magánjog, a közép- és újkori magánjogtörténet, az összehasonlító polgári jog, kiemelve mindezek közül a jogügyleti tan és a kártérítési felelősség egyes kérdéseit.

Pszichológia, pedagógia:
Kun Bernadette (PPK, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék): Kutatási témájában azt figyeli, a kémiai és viselkedési addikciók hátterében milyen problémás érzelmi kompetenciák vannak.
Kökönyei Gyöngyi (PPK, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék): Olyan fiatalokkal vagy felnőttekkel foglalkozik, akik krónikus testi betegséggel élnek együtt. Célja, hogy feltárja életminőségüket és pszichés folyamataikat.

Társadalomtudomány:
Horn Dániel (TáTK, Közgazdaságtudományi Tanszék): Az oktatás és a társadalmi mobilitás kapcsolatát vizsgálja.

A nyertesek díjainak és elismeréseinek átadására 2016. február 5-én egy tudományos ülésen kerül sor az Egyetemi Könyvtár Dísztermében, ahol a díjakat Mezey Barna rektor úr fogja átnyújtani. Emellett tudományos előadások is elhangzanak majd, továbbá az eseményen bemutatkoznak a Lendület- és ERC- (European Research Council) csoportok vezetői.

Mivel a pályázat idén ugyan elsőként, de hagyományőrző céllal indult, a tervek szerint 2016-ban is kiírják.

Forrás: elte.hu
Kép: hansonresearch.com

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]