Szimulálhatók a földtörténeti múlt eseményei

A Schlumberger vállalatcsoport az olaj- és gázképződés modellezésére alkalmas, nagy értékű szoftvercsomagot adományozott az ELTE-nek.

A szoftver két és három dimenzióban képes modellezni az üledékes medencék fejlődéstörténetét szeizmikus, mélyfúrási és geológiai adatok alapján. A földtörténeti múlt kőolaj- és földgázkutatási szempontból meghatározó fontosságú eseménysorainak térbeli és időbeli rekonstruálása alapján, e számítógépes programmal lehetővé válik a szerves anyagban gazdag anyakőzetek süllyedés- és betemetődés-történetének, hőtörténetének, termikus éréstörténetének, a szénhidrogének képződéstörténetének, migrációjának és csapdákban történő felhalmozódásának két- és háromdimenziós szimulációja.

A PetroMod szoftver rendkívül hasznos kutatási eszköznek bizonyult az AAPG (American Association of Petroleum Geologists) Imperial Barrels Award nemzetközi egyetemi kőolajkutatási versenyén résztvevő ELTE-s hallgatók számára. Ez az évente megrendezett medenceelemzési és szénhidrogén-kutatási verseny öt kontinens száznál több nagynevű egyetemének részvételével zajlik. A versenyben résztvevő egyetemi csapatoknak a kontinensenként megrendezett elődöntőket megelőzően két hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy egy kutatási területről kézhez kapott, digitális (geológiai, geofizikai, gazdasági, adózási, termelési infrastruktúrára vonatkozó stb.) adatokat szénhidrogén-kutatási szempontból számítógépekkel kiértékeljenek és értelmezzenek a nemzetközi olajipari standardok szerint, tudományos kutatási módszereket alkalmazva. Az Imperial Barrels Award keretében a versenyző egyetemi hallgatók egyedülálló gyakorlati tapasztalatokhoz jutnak a világ különböző üledékes medencéiből származó digitális kutatási adatok high-tech technológiával történő feldolgozása és elemzése révén.

Az ELTE geológus és geofizikus hallgatói 2010-ben egy, a Mexikói-öbölben fekvő offshore koncessziós terület kőolajkutatási perspektíváinak kiértékelését kapták versenyfeladatul. A hallgatóknak részletekbe menően ki kellett dolgozniuk a térség rétegtani, tektonikai és földtani fejlődéstörténeti modelljét. A geológiai modell alapján részletesen elemezniük kellett a terület szénhidrogénrendszereit, a valószínűsíthető és kitermelhető kőolaj- vagy földgázkészlettel kecsegtető tározókat, beleértve azok gazdasági- és kockázatelemzését. A diákoknak a geológiai és üzleti elemzések, szimulációk eredményei alapján javaslatokat kellett tenniük a terület jövőbeli kutatására vonatkozóan. A PetroMod szoftver segítségével a versenyen résztvevő ELTE diákok térben és időben szimulálni tudták a terület szénhidrogénrendszereinek fejlődését, a szénhidrogénrendszerek elemeit és folyamatait. Ennek alapján össze tudták vetni az olaj- és gázképződés időbeli lefolyását a különböző szénhidrogén csapdák kialakulástörténetével és a szénhidrogének csapdázódásának időbeli eseménysorával.

forrás: www.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]