Középpontban az Informatikai Kar kutatásai

Az informatikai kutatások eredményeit ismertették az ELTE Informatikai Karán 2011. május 12-én, a Neumann-nap keretében.

A Neumann-nap ünnepélyes megnyitóján dr. Kozma László, az Informatikai Kar dékánja köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Kozsik Tamás egyetemi docens ismertette az Elosztott és sokmagos rendszerek szoftvertechnológiai kérdései című kutatóegyetemi alprojektet, amely kilenc kutatócsoport munkáját tartalmazza. „Az Informatikai Kar kutatásai a kutatóegyetemi projektben olyan koncentrált tudás és tapasztalat felhalmozására irányulnak, amelyet a szoftverfejlesztés napjainkban és közeljövőben népszerű területein lehet hasznosítani” – mondta dr. Kozsik Tamás.

„Az elosztott és sokmagos rendszerek vizsgálata során a terület elméleti megalapozásával, matematikai és formális módszerekkel, technológiák kidolgozásával, valamint gyakorlati problémák megoldásával, alkalmazásokkal foglalkozunk. A cél, hogy a mai hardverekben rejlő lehetőségeket minél inkább kihasználó, jó minőségű szoftvereket tudjunk fejleszteni. Ehhez szeretnénk módszereket, technológiákat, eszközöket kidolgozni, amelyekkel mind a szoftveripart, mind a különféle tudományterületeken tevékenykedő kutató társaink munkáját támogathatjuk. A kutatások során készülő szoftvereszközök megalkotásába nem csak PhD, de mester- és alapképzéses hallgatókat is bevonnak az oktatók” – emelte ki az egyetemi docens.

A konferencia folytatásában a projektben kutatói munkát végző csoportok vezetői ismertették eddig elért eredményeiket, amelyeket az Informatikai Kar aulájában rendezett poszterkiállításon is megismerhettek az érdeklődők. Az elosztott és sokmagos rendszereken alapuló kutatások olyan szerteágazó területeken hasznosíthatók, mint a képelemzés, az orvosi alkalmazások, a vegyészeti informatika, vagy a számítógépes számelmélet.

A TÁMOP-pályázat keretében zajló tudományos munkák bemutatása mellett a Neumann-napon két nemzetközileg elismert szakember is előadást tartott.

Sinisa Krajnovic, az Ericsson Magyarország K+F Központjának és az ELTE együttműködésének fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét. Kiemelte, hogy kevés olyan nagyvállalat rendelkezik azzal a különleges lehetőséggel, hogy bekapcsolódhat egy nagy múltú egyetem kutatólaborjaiban zajló munkába. Véleménye szerint az ELTE és az Ericsson együttműködésével az informatika területén kutatásokat végző hallgatók az egyik legnagyobb nemzetközi vállalat fejlesztéseihez járulhatnak hozzá.

Georg Gartner, a Bécsi Műszaki Egyetem Térképészeti és Geoinformatikai Központ vezetője, az International Cartographic Association elnökhelyettese is kiemelte, hogy intenzív munkakapcsolatban áll az Informatikai Kar oktatóival. 

A hagyományok alapján idén is sor került a Kari Tudományos Díj, a Kari Emlékérem, a Tudományos Diákköri Konferencia, illetve a Kar kiváló oktatójának és hallgatójának a díjazására. A Neumann-nap az alapképzésben részt vevő hallgatók programozási versenyének záró fordulójával, illetve az eredményhirdetéssel ért véget.

Forrás: kp.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]