Autonómia

Ahogy az ELTE főtitkára és az MRK Főtitkári Kollégiumának elnöke látja.

A szerdai “Hogy tudjuk, miről beszélünk” című konferencia egyik résztvevője, Dr. Rónay Zoltán – az ELTE főtitkára, az MRK Főtitkári Kollégiumának elnöke – mondja el véleményét az autonómiáról:
“A felsőoktatásban működők, az irányításban szerepet vállalók régóta és következetesen hangsúlyozzák, az autonómia nem korlátozódhat csupán az oktatásra-kutatásra, annak a törvény keretei között a felelős gazdálkodás mellett a belső szerkezet, a foglalkoztatás feltételei és a működési … szabályok, valamint a rábízott vagyonnal való gazdálkodásra is ki kell terjednie. Ugyanis az oktatás és kutatás sem egészében, sem egyes elemeiben nem lehetséges úgy megtervezni, hogy azokat függetlenítjük azok költségeitől, az azokkal kapcsolatos gazdasági-gazdaságossági kérdésektől.
Sajnálatos, hogy a jelenlegi koncepció az autonómiát rendkívül szűken értelmezve, magában az Alaptörvényben is korlátozza, ez az önrendelkezés-felelősség-kontroll szegmensek félreértelmezésén alapul. Téves elgondolás az, hogy a meglévő jó-rossz kontroll mechanizmusokat nem, vagy nem hatékonyan működtető államnak kell kompenzálnia.
A Magyar Tudományos Akadémia, mint a felsőoktatási intézményeken kívüli másik hagyományosan autonóm szervezet megőrizte teljes körű autonómiáját (sőt bizonyos szinten növelte is azt), ebből következően nem áll a Kormány irányítása alatt. A jelenlegi szabályozási környezetben a felsőoktatási intézmények autonómiája összehasonlíthatatlanul gyengébb mint az MTA részére biztosított.”
[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]