Akár 7 milliós támogatás az ELTE Innovációs Központtól

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatást hirdet az ELTE Innovációs Központ egyetemi innovációs tevékenység támogatására, a kutatási eredmények üzleti hasznosításának előmozdítására. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

Tekintettel annak gyakoriságára, hogy az egyetemi kutatások keretében fejlesztett szellemi alkotások, találmányok nem mindig jutnak el arra a fejlettségi szintre, hogy üzletileg hasznosíthatóak legyenek, az ELTE pályázatának fő célja az ötletek, tervek közelebb segítése a piaci hasznosításhoz. A kiíró legalább 3 sikeres jelentkezőt támogat, de amennyiben több érdemes pályázat is beérkezik, a rendelkezésre álló keret jelentősen megnövelhető.

A sikeres pályázathoz elvárás, hogy az ELTE-n létrehozott, hasznosítási potenciállal rendelkező kutatási eredményekre és innovatív ötletekre épülő technológia-, szolgáltatás- vagy termékfejlesztésre irányuló validáció, vagy már meglévő technológia, szolgáltatás, termék TRL-szintjének legalább egy szinttel történő emelése. Támogatható továbbá olyan társadalmi innovációs projekt is, amely hasznosítása során kimutatható, hogy célja nem gazdasági, hanem más, mérhető, például társadalmi vagy környezeti haszon.

A következő tevékenységek kerülhetnek támogatásra:

  • Ötletvalidáció, piackutatás;
  • Proof of Concept (igazoló) kísérletek végzése (munkavégzés, anyagbeszerzés, kisértékű eszközbeszerzés);
  • Prototípus-fejlesztés;
  • Külsős vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek;
  • Külső szakértők megbízása üzleti-hasznosítási modell kidolgozására, piacelemzésre, piacfókuszálásra;
  • Külső szolgáltatások igénybevétele (pl. szoftverfejlesztés, rapid prototyping, analitikai szolgáltatások stb.);
  • Egyértelműen és célzottan a hasznosítás érdekében tervezett ipari konferenciákon, partnertalálkozókon történő – elsődlegesen online – részvétel;
  • Egyetemi hasznosító vállalkozások létrehozása és üzleti terv elkészítése.

A pályázatokat 2021. március 16-ig kell elküldeni az innovacio@innovacio.elte.hu e-mail címre. A részletes projektjavaslat mellett be kell nyújtani a pályázó munkahelyi vezetőjének vagy az adott helyzetben értelmezhető felettesének támogató nyilatkozatát. Hallgatók esetén igazolni kell az aktív jogviszonyt is. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok kizárhatók a bírálat folyamatáról.

Az ELTE Innovációs Központ minden pályázó részére biztosít egy mentort, aki segíti a jelentkezőket tanácsadási és üzletfejlesztési tevékenységgel.

A pályázatok fogadását, azok nyilvántartását az ELTE Innovációs Központ végzi. A folyamatos elbírálás egy többségében külső, ipari, üzleti, befektetői szakemberekből álló testület, a PoC Innovációs Tanácsadó Testület feladata.

A támogatás összege projektenként legalább 1 millió, legfeljebb 7 millió forint lehet. Előnyt jelent az elbírálásnál, ha a jelentkező projektjéhez konkrét külső érdeklődőt, potenciális együttműködőt tud felmutatni, vagy a projekt potenciálisan iparjogvédelmi védelemben részesíthető vagy üzleti titokként könnyen védhető projekt.

A részletes pályázati kiírás itt elérhető.

A pályázatok beküldési határideje: 2021. március 16. Az elbírálás folyamatos.

Források: ELTE Hírek, Proof of Concept részletes pályázati kiírás

Képek forrása: ELTE Hírek, Kosárérték

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]