Idén is támogatják az önkénteseket – pályázati lehetőség

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata már a tavalyi tanév második szemeszterében is támogatta az egyetem önkéntes tevékenységet végző hallgatóit. A megpályázott tevékenység a társadalmi felelősségvállalás, segítségnyújtás, valamint a vírushelyzetből adódóan, önkéntes alapon végzett tevékenység.

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága pályázatot írt ki a 2020/21/1 félévére. Az ELTE hallgatóinak lehetőségük van az önkéntes hallgatói tevékenység rendkívüli ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújthat bármely teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgató, aki államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, valamint doktori képzésben vesz részt. A megpályázott tevékenység a társadalmi felelősségvállalás, segítségnyújtás, valamint a vírushelyzetből adódóan, önkéntes alapon végzett tevékenység. Az elbírálás folyamán csak olyan tevékenység vehető figyelembe, amelyért nem jár egyéb pénzbeli vagy kredit alapon történő juttatás. Az ösztöndíjban olyan hallgató vagy doktorandusz hallgató részesülhet, aki egy önkéntes szervezet munkájában vagy önkormányzat által igazolt módon végez vagy végzett olyan tevékenységet a 2020/21-es tanév őszi féléve során, amely segíti az oktatás menetét, lakókörnyezete mindennapjait, vagy az egészségügyi intézményeket.

Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok a hallgatók, akik az ELTE bármely diákszervezetének tagjaként, az ELTE HÖK (ideértve annak bármely tagönkormányzatát) vagy a BEAC és a SZoESE munkájában végzett tevékenységre adják le pályázatukat. További kizáró ok, ha olyan tevékenységgel pályázik a hallgató, amely tantervi követelmény tanulmányai során, vagy végzett tevékenysége miatt kredit jutalmazásban részesül. Az olyan tevékenység sem von maga után eredményes pályázatot, amelyet a hallgató másik kari pályázatra is benyújtott, és ott pozitív elbírálásban részesült.

Az ösztöndíjra pályázatot leadni a Neptun egységes tanulmányi rendszeren keresztül, az Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában lehet. Lehetőség van kérvényt benyújtani több tevékenységre is, megfelelő igazolás esetén azok mindegyike jutalomban részesülhet. A pályázatokat 2020. január 4. 08:00 – 2020. január 13. 16:00 között fogadják, hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a pályázat nem egyéni, hanem csoportos tevékenységre irányul, a csoportos tevékenységben résztvevő hallgatók mindegyikének be kell nyújtania a pályázati kérvényt.

Az érvényes pályázathoz szükséges csatolni az önkéntes szervezet vagy önkormányzat által pecséttel és aláírással hitelesített önkéntes szerződést vagy ajánlást, mely részletezi a hallgató tevékenységi körét, önkéntes munkájának heti óraszámát. Emellett az igénylőnek egy általa írt minimum 1 oldalas beszámolót is fel kell tüntetnie a végzett tevékenységéről.

Támogatható tevékenységnek minősül az oktatás szervezése, a távoktatás segítése, életvezetés, idősek segítése, egészségügyben végzett tevékenység.

A pályázat helyes formátumairól a hivatalos pályázati kiírásban informálódhattok, amit itt találhattok.

Forrás: ELTE HÖK, ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság – önkéntes hallgatói tevékenység rendkívüli ösztöndíja 

Képek forrása: Pinterest, iStock

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]