„A Bolyai Műhelyben hasonló gondolkodású és érdeklődésű, kultúrára és művészetekre nyitott fiatalokkal tölthetem az időmet”

A Bolyai Önképző Műhely (BOM) 2000 óta a felsőoktatási tehetséggondozás egyik fontos intézménye, egy olyan egyetemközi, interdiszciplináris önképző műhely, amely a fiatalok társadalmi érzékenységét és nyitottságát hivatott növelni. A BOM-os létről Komlósi Rékával, az ELTE tanárszakon végzett hallgatójával, a BOM irodavezetőjével beszélgetünk.

Egykori BOM-os hallgatóként lettél irodavezető. Mi motivált abban, hogy a BOM-nál maradj?

Mindig nagyon élveztem, hogy itt hozzám hasonló gondolkodású és érdeklődésű, kultúrára és művészetekre nyitott fiatalokkal tölthetem az időmet, olyanokkal, akik a társadalom hasznos és aktív részeként próbálnak élni. Az itt töltött három évem alatt a baráti társaságom nagy része innen került ki, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a kivételes közeget életben tartsuk és továbbadjuk az újonnan érkezőknek. Semmi nem marad fenn anélkül, hogy tennénk érte.

Hogyan tudnád megfogalmazni a BOM értékeit, mit nyújt a hallgatók számára?

A középiskola elhagyása után a mai egyetemisták nehezen találnak új közösséget, holott éppen ezekben az években vagyunk a legnyitottabbak a környezetünk megismerésére, ekkor kezdjük el keresgélni a helyünket a társadalomban. A BOM nem egy egyetemhez kapcsolódik, hanem az egész országból, bármilyen szakról lehet jelentkezni. Így legnagyobb értéke talán az, hogy a legkülönbözőbb érdeklődésű fiatalok gyűlnek össze beszélgetni, vitázni, közös élményeket átélni, akaratlanul is bővítve egymás szemléletmódját. Az önismereten, vitakultúrán, szemléletmódon, közösségen, kapcsolati hálón kívül kézzelfoghatóbb értékeket is kapnak a hallgatók: a három év alatt összesen 30 filmalkotást és 30 könyvet ismernek meg, melyekkel a mindennapokban valószínűleg nem találkoznának.

Milyen egy havonta tartott BOM-foglalkozás?

Minden hónap első szombatján, Budapesten tartjuk a foglalkozásunkat, vagyis a tematika adott programját, mely mindig egy filmen és egy könyvön alapszik. Reggel filmvetítéssel kezdünk egy művészmoziban, majd egy közös ebédet követően a Rákóczi úti székhelyünkön, kisebb csoportokban vitatjuk meg és elemezzük a filmet, illetve az előzetesen elolvasott irodalmi művet. Mindig valamilyen szociológiai, filozófiai, történelmi, tudományos téma áll a középpontban, amit a film és az olvasmány segít közösen körüljárni, megismerni.

A havi foglalkozásokon kívül milyen közösségi, önképző tevékenységekre van még lehetőség?

Több önszerveződő tevékenységet is folytatunk: saját önképzőköri újságunk jelenik meg havonta, évente egyszer szervezünk egy konferenciát, ahol a hallgatóknak lehetősége van előadást tartani a tudományos tevékenységükről, melyből tanulmánykötet is születik; de van bolyaisok által alapított kórusunk, illetve alakult már több színjátszókör is. Sokat járunk együtt színházba, országismereti és tanulmányi kirándulásokra, egyéb kulturális programokra. És persze a kisebb összejövetelek is gyakoriak, olykor adódik egy-egy spontán társasjátékozás vagy mozilátogatás.

IMG_1461

Hogyan lehet BOM-ossá válni, kiknek ajánlod a BOM-ot?

A világra nyitott vagy nyitni vágyó egyetemista életkorúaknak ajánlom, akik hiányolják életükből a kultúrára éhező társaságot, a művészeti élményeket vagy a szakterületükön kívüli ismereteket.

Kik segítik mentortanárként a BOM-os foglalkozásokat?

Mindhárom évfolyamnak van egy vagy két mentortanára, valamint a korábbi műhelytagok közül kikerülő csoportvezetője, akik a háttérből egyengetik a csoport életét, és moderálják a csoportfoglalkozásokat. A tanári kart Balázs Géza nyelvészprofesszor, néprajzkutató (ügyvezető), Baranyai Katalin irodalomtörténész, Dede Éva piszchológus, nyelvész és Kövesdy Zsuzsa irodalomtörténész alkotja.

A BOM fenntartása hogyan valósul meg, van bármilyen anyagi teher a hallgatókon?

A képzést a Bolyai Műhely Alapítvány finanszírozza, mely lehetővé teszi az ingyenes foglalkozásokat. Az egyéb kulturális programokat és kirándulásokat pedig nagymértékben támogatja.

Hogyan lehet felvételizni?

A felvételihez a következő pályázatot kell e-mailben (bom@e-nyelv.hu.) beküldeni:

  • Önéletrajz (Szakmai eredmények, tanulmányi versenyek, egyéb aktivitások – egy gépelt oldal)
  • Motivációs levél (Mi ösztönöz arra, hogy a Bolyai Önképző Műhely tagja legyél?)

A pályázati határidő: 2018. június 15.
A felvételi beszélgetés időpontja: 2018. június 29.

További információ: www.bolyaimuhely.hu

Képek: BOM

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]