Egyhangú támogatást kapott a HÖOK Etikai Charta és a Választási Kódex

Elfogadták és együttesen aláírták a hallgatói érdekképviseleti rendszer működésére vonatkozó normákat összegyűjtő Etikai Chartát és a választásokat egységesen szabályozó alapelveket tartalmazó Választási Kódexet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szombati Közgyűlésén. A HÖOK a felsőoktatásért felelős államtitkársághoz fordul az elfogadott választási alapelvekhez igazodó jogszabály-módosításokért.

A közgyűlésre, melyen egyhangúlag került elfogadásra az Etikai Charta és a Választási Kódex, február 28-án került sor Dunaújvárosban. A közgyűlés érdemi része Gulyás Tibor, a HÖOK január 1-je óta regnáló elnökének beszámolójával kezdődött, melyben szó esett többek közt a HÖK-ök rendezvényszervezéséről, a gólyatáborokról szóló biztosi jelentésről és a Hallgatók Ügyvédje programról is.

Az Etikai Chartát, mely a hallgatói önkormányzatok tisztségviselői számára kíván erkölcsi útmutatást adni, Simon Balázs (HÖOK Felügyelő Bizottsági tag, NKE EHÖK elnök), a Charta egyik projektfelelőse mutatta be a közgyűlésnek. Mint elmondta, a dokumentum célja egy erkölcsi normarendszer megalkotása, melyet az érintettek közösen képviselhetnek, magukénak vallhatnak. A Charta összeállításának másik felelőse Kiss Edina, a HÖOK Felügyelő Bizottságának tagja, az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának kabinetfőnöke volt, akit a dokumentum születésének fontosabb állomásairól kérdeztünk.   hookkgy_2015feb_dujvaros_sel_schlemmer_attila_06

“A HÖOK elnöki programot írta az elnök úr, amikor felmerült, hogy szükség lenne egy etikai szabályzatra. Hosszú egyeztetési időszak után a programban is említésre került egy etikai iránymutatás létrehozására irányuló kezdeményezés, majd a novemberi HÖOK vezetőképzőn tartottam Simon Balázzsal a Vezetői felelősség a hallgatói önkormányzatokban című szekciót, ahol közel ötven résztvevő segítségével tettünk kísérletet a vezetői felelősség meghatározására, mind pszichológiai, mind szervezetszociológiai szempontból. A szekció második részében a résztvevők segítségével igyekeztünk meghatározni, hogy milyen etikai normákat vall magáénak a hallgatói önkormányzat, mit vár el önmagától és saját tisztségviselőitől. Az előzetes tervektől eltérően nem csak egy „tartalomjegyzék”, hanem maga az anyag első változata készült el ezen a szekción. Ezt követően Simon Balázs bizottsági tagtársammal dolgoztunk azon, hogy összegyúrjuk ezt az anyagot, melynek elkészítésére az ezen a vezetőképzőn tartott választmányi ülésen kaptunk felhatalmazást. A törzsanyag december elejére elkészült, ezt további egyeztetések követték mind a HÖOK elnökség, mind a HÖOK Választmány felé. A részletes egyeztetéseknek köszönhetően teljesült a cél, azaz a február 6-i választmányi ülésen egyhangúlag támogatták a Chartát. Azzal, hogy a hétvégén a közgyűlés elfogadta az Etikai Chartát, ami a HÖOK alapszabály részét képezi majd, a dokumentum életbe léphet május 6-án, ami így bír olyan súllyal, amit véleményem szerint érdemel. Ahhoz, hogy mind a HÖOK szervezete, mind a hallgatói önkormányzatok transzparensen tudjanak működni, és hogy mind a hallgatók, mind a társadalom felé nyissunk, ahhoz ezeket az eddig is evidenciaként kezelt alapelveket írásba kellett foglalnunk.”

hookkgy_2015feb_dujvaros_sel_schlemmer_attila_07A Választási Kódex, melyet Garbai Ádám elnökségi tag (ELTE) és Vámosi Péter elnökhelyettes (Semmelweis Egyetem) állítottak össze, közel három hónapos egyeztetést követően került egyhangú elfogadásra. “A Kódex a hallgatói érdekképviseleti rendszer választási rendszerére vonatkozó alapelveket rögzíti” ‒ mondta Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke a szombati sajtótájékoztatón.  “Az általános elveket, illetve a választások időbeni követelményeit határoztuk meg benne, melyeket azért szerettük volna egységesíteni, hogy a közvélemény számára átláthatóvá váljanak. Fontosnak tartom kiemelni, hogy döntést hoztunk arról is, hogy a hallgatói önkormányzati vezető tisztségviselők esetében egyszeri újraválasztást javaslunk a jövőben, mellyel kapcsolatban a felsőoktatási törvény módosítását is kezdeményezzük. Emellett a választások részvételi arányának növelése érdekében javasoljuk, hogy az elektronikus választási rendszer bevezetésének tekintetében legyen egy olyan jogszabályi biztosíték és háttér a hallgatói önkormányzatoknak, mely egyrészt felhatalmazást ad, másrészt lehetőséget biztosít az elektronikus választások biztonságos lebonyolítására.”

A javaslatokat a felsőoktatási államtitkársághoz is eljuttatják, kezdeményezve a felsőoktatási törvény módosítását. Az ülés további részében szó esett a HÖOK Mentorprogramról, illetve elfogadásra került a 2015. évi költségvetési tervezet.hookkgy_2015feb_dujvaros_sel_schlemmer_attila_02

Zaránd Péter, az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöke szerint a hallgatói önkormányzatokban végbemenő változtatások jó irányba történnek, hatékonyan reflektálnak a felmerülő problémákra. Emellett hozzátette: “Ezek a lépések egy potens, hatékony és felkészült érdekképviselet képét kell, hogy mutassák. Az ELTE HÖK alapszabályának módosítása szoros összhangban zajlott a HÖOK alapszabály-módosításával, melynek eredményeképpen, bízom benne, hogy a hallgatók számára kézzelfoghatóbbá, testközelibbé válik a hallgatói önkormányzat.”

 

Képek: HÖOK

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]