Szerezd vissza a tandíjad!

Újra lehetőség van arra, hogy költségtérítéses képzésed tandíját visszakapd! Amennyiben egyszerre két képzésben veszel részt, érdemes élned a lehetőséggel, és benyújtani pályázatodat párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére.

Kik pályázhatnak?

Minden olyan aktív hallgató, aki párhuzamosan két képzésben vesz részt: aktív államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses/önköltséges képzés valamelyikében. Azonban fontos, hogy aktív hallgatói jogviszonyban a félévek száma nem haladhatja meg a normál képzési időt, illetve aki átsorolás útján vált költségtérítéses hallgatóvá, az nem vehet részt a pályázaton. Amennyiben az említett feltételeknek megfelelsz, úgy nekivághatsz az igény benyújtásának!

Mekkora összeget kaphatok vissza a költségtérítéses képzés díjából?

A hallgatók minden esetben a Bizottság döntése alapján részesülnek a költségek visszatérítésében, azonban legfeljebb a tandíj 80%-át kaphatod vissza.

Mikor kapom vissza a tandíjat sikeres pályázat esetén?

A támogatás kifizetésére a költségtérítés/önköltség teljes összegének befizetése után kerül sor.

Hol pályázhatok?

A pályázat benyújtásának helye a Neptun (Ügyintézés/Kérvények menüpont). Fontos, hogy a pályázatok elbírálása során is az itt található adatokat veszi figyelembe a Bizottság.

Mettől meddig nyújthatóak be a pályázatok?

2014. május 5-től 2014. május 18-ig. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú! A benyújtott pályázatokról az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság május 25-ig hoz döntést, ezt követően pedig 15 napon át lesz lehetőség a fellebbezések benyújtására.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]