Nem kell többé egyetértés!

A tervezetből kiderül: A hallgatói érdekképviselet eddig számos esetben biztosított egyetértési jogát is megnyirbálja Hoffmann Rózsa

Hivatalos formában október 19-én tették közzé a kormany.hu-n a felsőoktatást megreformálni kívánó, azonban az ELTE Online által is több ízben kritizált a „nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvény tervezetét”. A tervezet a korábbi megjelenésekhez képest tartalmaz némi változtatást, de a bújtatott tandíj, a röghöz kötésre való utalás és a hallgatók és képviselőik jogait erőteljesen korlátozó rendelkezések továbbra is benne maradtak. Bár a HÖOK és az egyes egyetemek és karok hallgatói is rendszeresen tiltakoztaktiltakoznak e jogcsorbító és a hallgatókat súlyosan hátrányosan érintő változtatások ellen, úgy tűnik az az államtitkárság hajthatatlan.

Márpedig a hallgatókra nézve negatív következményekkel járhat az, hogy az új Ftv-ben a kormányzat a HÖK-nek a hatályba lépést követően csupán előzetes véleményezési jogot biztosítana a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, még a térítési és juttatási szabályzat, az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje és a tanulmányi és vizsgaszabályzat tekintetében is. E körben pedig a HÖK-nek hagyományosan egyetértési joga volt, így védhette az egyetemi polgárságot a rá kedvezőtlen döntésektől. Ez a jövőben – a jelen tervek szerint – megszűnik. A HÖK egyetértési joga egyedül az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor maradna meg.

Jól látható, hogy az érdekképviselet ezentúl csak a kisebb súlyú ügyekben rendelkezhetne erőteljes jogkörökkel, míg a hallgatók életét jelentősen befolyásoló érdemi kérdésekben pusztán jelezheti esetleges ellenvetéseit. Ezzel a jogfosztással a koncepció a rendszerváltás előtti időket idézi.

 

Gedeon Valéria
ELTE Online

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]