OMHV – oldal, amivel „határokat” változtathatunk

Minden félév végén megjelenik egy felhívás az ETR-ben, ami arra buzdítja a hallgatókat, hogy osszák meg véleményüket oktatóik munkájával kapcsolatban. A cél nemes, az érdeklődés kicsi…

 

Mint már arról a félév elején az ELTE Online-on is olvashattatok: „Az ELTE Minőségfejlesztési Szabályzata értelmében minden hallgatónak lehetősége van a félévben felvett kurzusaival, illetve a kurzusokat tartó oktatók munkájával kapcsolatban véleményt nyilvánítani. A véleményezés célja, hogy az oktatók visszajelzést kapjanak munkájukról, az Egyetem és a Kar az általa nyújtott képzésekről, illetve, hogy a hallgatók megismerjék egymás véleményét egy-egy kurzussal kapcsolatban”. Habár ez a lehetőség mindenki előtt ott van, mégsem él vele a hallgatóság nagy része. Ez talán azokkal a tévhitekkel magyarázható, melyeket a Tanulmányi Bizottság elnökének, Halmi Eszternek a segítségével próbálunk eloszlatni.

Mióta van a hallgatóknak véleményezési lehetősége az oktatói munkáról?

Az ELTE-n a 2007/2008-as tanév őszén volt az első OMHV. Először papír alapon készült a felmérés, de fokokozatosan minden kar átállt az online kitöltésre ETR-ben.

Mennyien töltik ki a kérdőíveket?

Átlagosan a hallgatók 32-35%-a, de karonként eltérőek az arányok.

Ez változott-e az idők során?

Igen, hiszen folyamatos a kitöltöttségi növekedés, az utóbbi három félévben azonban 30-35%-on stagnál.

Kinek a hatáskörébe tartozik a kérdőívek kezelése?

A Minőségbiztosítási Osztály kezeli és elemzi a kérdőíveket. A kérdőívek összeállítását az OHÜB (Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága) végzi, és a szenátus hagyja jóvá.

Hogyan garantálják a véleményező kilétének titkosságát?

A kérdőívek kitöltése az ETR rendszeren keresztül történik, de anonimitás igényét szem előtt tartva. A kitöltés után, az adatok átfutásakor már nem visszakövethető, hogy ki volt a kitöltő.

Az eredményeket mikor és hogyan lehet megnézni?

Az oktatók döntik el, hogy publikálják-e az OMHV eredményeiket ETR-ben vagy sem. Ha igen, akkor statisztikáik publikálásra kerülnek.

Vannak-e következményei a jó vagy rossz értékeléseknek? Ha igen mik azok?

A “negatív” értékelésnek esetleges következménye, hogy a tanszékvezetők / intézetigazgatók látván a tanszéken dolgozó kollégák OMHV eredményeit behívhatják őket „elbeszélgetésre”. Pozitív következmény nem minden karon van az értékelésnek, de a BTK-n például ez alapján adják a HÖK által alapított, legjobb oktatóknak járó oklevelet.

Az OMHV tehát egy teljesen biztonságos kérdőív, mely kitöltésével nemcsak az oktatók munkáját segíthetik a hallgatók, de saját tanulmányaikat is előremozdíthatják. Ha pedig magát az OMHV-t szeretné valaki értékelni, arra is van lehetőség: http://omhv.elte.hu/ (a válaszadás természetesen itt is név nélkül történik).

Csutár Andrea Mária
ELTE Online

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]