Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra – a tudományszakok közötti párbeszéd

Az Eötvös József Collegium Magyar műhelye 2018. november 16-a és 17-e között Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra címmel tudományos konferenciát rendez alap-, mester-, osztatlan tanári, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók számára.

Idén az Eötvös József Collegium Magyar műhelye – amely a Collegium egyik legnagyobb létszámmal működő, évről-évre megújuló aktív szakmai közössége – a Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra címmel megrendezésre kerülő konferenciájára olyan hallgatók jelentkezését várja, akik az irodalom-, a kultúra- és a nyelvtudomány, valamint mindezek határterületeivel foglalkoznak.

A műhely szervezésében hagyományosan kétévente megrendezésre kerülő konferencia nagy népszerűségnek örvend: 2014-ben az Átjárások – áthallások, 2016-ban pedig a Találkozások címet viselte. A 2016-os konferencia során 7 szekcióban 40 hallgató mutatta be tudományos tevékenységét, kutatási eredményeit. A Collegium és az ELTE diákjai mellett a pécsi és miskolci hallgatók, valamint a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem diákjai is részt vettek a konferencián.

A 2018-as konferenciára a szervezők irodalomelmélet–filológia–textológia, irodalom és interpretáció, irodalom mint a kultúrák találkozási területe (pl. színháztudomány, fordítástudomány stb.), valamint nyelvelmélet és nyelvfilozófia, leíró nyelvészet és funkcionalitás, nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei tudományterületekről várják magyar nyelvű előadások absztraktjait 2018. október 7. (vasárnap) éjfélig. Jelentkezni a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint egy 2000-2500 leütés terjedelmű absztrakttal lehet, amelynek elbírálását egy, az adott tudományterületen elismert oktató végzi.

A konferencia során a hallgatók egy 20 perces előadásban mutathatják be munkájukat, amelyet 10 perces vita követ.

plakátjpg

A konferencia hivatalos plakátja

A jelentkezésben kiírt tudományterületek széles perspektívája is mutatja – a kutatási területek számos ponton érintkezhetnek –, hogy a konferencia célja a különböző tudományszakok közötti párbeszéd megteremtése, új kutatási szempontok felvetése, valamint szakmai reflexió nyújtása. A konferencia olyan hallgatók számára lehet vonzó, akik készülőben lévő szakdolgozatukat, TDK-dolgozatukat, esetleg ÚNKP-munkájukat értő, szakmai közönség előtt szeretnék prezentálni, arról érdemi visszajelzést kapni, de azoknak is, akik egyszerűen csak inspirációt éreznek a tudományos munka iránt.

A tudományos fejlődés és a résztvevők szakmai előmenetelének segítése érdekében a szervezők az elkészült tanulmányokból, a konferencia előadásainak válogatott és szerkesztett anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezik.

A felmerülő kérdéseket a szervezők a perspektivak.ejc@gmail.com címre várják.